De drukkerijen boekten over die periode een omzet van 570,288 miljoen euro. In vergelijking met het 1e trimester van 2010 mag dat dan wel een stijging van 5,07% zijn, toch blijft dat cijfer nog altijd onder dat van het crisisjaar 2009 (- 4,84%) en vooral van het topjaar 2007 (- 20%). In vergelijking met het laatste trimester van 2010, dat over het algemeen goed was, is de omzet met 5,09% gedaald. De cijfers zijn minder negatief voor de prepress- en afwerkbedrijven, die echter wel een uiteenlopende ontwikkeling kennen. De prepressbedrijven blijven met een omzet van 130,528 miljoen euro onder het niveau van het 1e trimester 2010 (- 5,08%) en 2009 (- 2,31%). De afwerkbedrijven kenden een groei van hun omzet tot 14,133 miljoen euro (+ 4,65% in vergelijking met het 1e trimester 2010; + 10,95 % in vergelijking met 2009). De prepress die in eerste instantie goed stand leek te houden, lijkt nu achteruit te gaan, terwijl de afwerking de crisis, alvast wat de omzet betreft, achter de rug lijkt te hebben.

De investeringen van de drukkerijen (27,27 miljoen euro) liggen 32,53% hoger dan in het eerste trimester 2010, maar blijven toch nog altijd onder het niveau van het crisisjaar 2009 (- 8,58%). In de prepress lijken de investeringen weer op het niveau te komen van voor de crisis: 8,41 miljoen euro (+ 15,58% in vergelijking met het 1e trimester 2010; + 6,18% in vergelijking met 2009). In de afwerking daarentegen liggen de investeringen ver onder de normale cijfers voor deze deelsector: 310.776 euro (- 45,61% in vergelijking met het 1e trimester 2010; - 70,75% in vergelijking met 2009).

De stijging van de productiecijfers die in de enquête Prodcom geregistreerd werd, lijkt bemoedigend. Wanneer we die stijging echter correleren aan de ontwikkeling van de omzet, wordt duidelijk dat de concurrentie en de druk op de prijzen toenemen. In het 1e trimester 2011 heeft de Belgische grafische sector 18,51% meer geproduceerd dan in het 1e trimester 2010 terwijl de omzet maar 3,26% gestegen is. In vergelijking met 2009 is de situatie nog pijnlijker: de productie is 31,25% gestegen terwijl de omzet er 4,09% op achteruit gegaan is. De sector hanteert dus nog lagere verkoopprijzen.

De conjunctuurcurve van Febelgra die de verwachtingen van de bedrijfsleiders op het vlak van prijzen, bestellingen, productie en aanwervingen weerspiegelt, kent voor het 2e en 3e trimester van 2011 opnieuw een duidelijke daling. "Het zit niet goed met het vertrouwen van de grafische ondernemers half 2011," besluit Valerie Vercammen.

De drukkerijen boekten over die periode een omzet van 570,288 miljoen euro. In vergelijking met het 1e trimester van 2010 mag dat dan wel een stijging van 5,07% zijn, toch blijft dat cijfer nog altijd onder dat van het crisisjaar 2009 (- 4,84%) en vooral van het topjaar 2007 (- 20%). In vergelijking met het laatste trimester van 2010, dat over het algemeen goed was, is de omzet met 5,09% gedaald. De cijfers zijn minder negatief voor de prepress- en afwerkbedrijven, die echter wel een uiteenlopende ontwikkeling kennen. De prepressbedrijven blijven met een omzet van 130,528 miljoen euro onder het niveau van het 1e trimester 2010 (- 5,08%) en 2009 (- 2,31%). De afwerkbedrijven kenden een groei van hun omzet tot 14,133 miljoen euro (+ 4,65% in vergelijking met het 1e trimester 2010; + 10,95 % in vergelijking met 2009). De prepress die in eerste instantie goed stand leek te houden, lijkt nu achteruit te gaan, terwijl de afwerking de crisis, alvast wat de omzet betreft, achter de rug lijkt te hebben. De investeringen van de drukkerijen (27,27 miljoen euro) liggen 32,53% hoger dan in het eerste trimester 2010, maar blijven toch nog altijd onder het niveau van het crisisjaar 2009 (- 8,58%). In de prepress lijken de investeringen weer op het niveau te komen van voor de crisis: 8,41 miljoen euro (+ 15,58% in vergelijking met het 1e trimester 2010; + 6,18% in vergelijking met 2009). In de afwerking daarentegen liggen de investeringen ver onder de normale cijfers voor deze deelsector: 310.776 euro (- 45,61% in vergelijking met het 1e trimester 2010; - 70,75% in vergelijking met 2009).De stijging van de productiecijfers die in de enquête Prodcom geregistreerd werd, lijkt bemoedigend. Wanneer we die stijging echter correleren aan de ontwikkeling van de omzet, wordt duidelijk dat de concurrentie en de druk op de prijzen toenemen. In het 1e trimester 2011 heeft de Belgische grafische sector 18,51% meer geproduceerd dan in het 1e trimester 2010 terwijl de omzet maar 3,26% gestegen is. In vergelijking met 2009 is de situatie nog pijnlijker: de productie is 31,25% gestegen terwijl de omzet er 4,09% op achteruit gegaan is. De sector hanteert dus nog lagere verkoopprijzen. De conjunctuurcurve van Febelgra die de verwachtingen van de bedrijfsleiders op het vlak van prijzen, bestellingen, productie en aanwervingen weerspiegelt, kent voor het 2e en 3e trimester van 2011 opnieuw een duidelijke daling. "Het zit niet goed met het vertrouwen van de grafische ondernemers half 2011," besluit Valerie Vercammen.