De P&C's vormen de internationale richtlijnen van de FSC. Sinds ze in 1994 gepubliceerd werden, werden ze nog nooit in hun geheel herzien. De goedkeuring is dus belangrijk omdat ze het raamwerk voor de bosbouwcertificaten voor de volgende jaren vastlegt.

De belangrijkste wijzigingen slaan op de versteviging van de sociale aspecten, meer bepaald de rechten van de werknemers en de inheemse volkeren. Toch hebben bepaalde wijzigingen scherpe kritiek van bepaalde leden gekregen. Meer bepaald Greenpeace is van mening dat de nieuwe criteria het onmogelijk maken om een duidelijk onderscheid te maken tussen natuurbossen en aanplantingen en dat de eisen om de oorspronkelijke soorten te herstellen, te laks zijn. Ook de definities vormden een bron van polemiek: Greenpeace had graag gezien dat 'bos' omschreven werd als een natuurlijk en complex ecosysteem, terwijl de tekst het over 'een door bomen overheerst terrein' heeft. Heel wat bestuursleden van Greenpeace hadden overigens opgeroepen om 'neen' te stemmen.

De nieuwe P&C's moesten door elk van de drie kamers van de FSC (milieu, economie en maatschappij) goedgekeurd worden. Uiteindelijk haalden de ja-stemmen het met een zeer ruime meerderheid (75,4%). De milieuafdeling bleek de meeste bedenkingen te hebben (61,7% ja-stemmen), terwijl de economische en maatschappelijke afdelingen zich enthousiaster toonden (resp. 78 en 86,6%). De FSC onderstreept dat met de bedenkingen die sommige leden te kennen gegeven hebben, rekening zal worden gehouden bij de invoering van de P&C's.

De P&C's vormen de internationale richtlijnen van de FSC. Sinds ze in 1994 gepubliceerd werden, werden ze nog nooit in hun geheel herzien. De goedkeuring is dus belangrijk omdat ze het raamwerk voor de bosbouwcertificaten voor de volgende jaren vastlegt. De belangrijkste wijzigingen slaan op de versteviging van de sociale aspecten, meer bepaald de rechten van de werknemers en de inheemse volkeren. Toch hebben bepaalde wijzigingen scherpe kritiek van bepaalde leden gekregen. Meer bepaald Greenpeace is van mening dat de nieuwe criteria het onmogelijk maken om een duidelijk onderscheid te maken tussen natuurbossen en aanplantingen en dat de eisen om de oorspronkelijke soorten te herstellen, te laks zijn. Ook de definities vormden een bron van polemiek: Greenpeace had graag gezien dat 'bos' omschreven werd als een natuurlijk en complex ecosysteem, terwijl de tekst het over 'een door bomen overheerst terrein' heeft. Heel wat bestuursleden van Greenpeace hadden overigens opgeroepen om 'neen' te stemmen. De nieuwe P&C's moesten door elk van de drie kamers van de FSC (milieu, economie en maatschappij) goedgekeurd worden. Uiteindelijk haalden de ja-stemmen het met een zeer ruime meerderheid (75,4%). De milieuafdeling bleek de meeste bedenkingen te hebben (61,7% ja-stemmen), terwijl de economische en maatschappelijke afdelingen zich enthousiaster toonden (resp. 78 en 86,6%). De FSC onderstreept dat met de bedenkingen die sommige leden te kennen gegeven hebben, rekening zal worden gehouden bij de invoering van de P&C's.