In het kader van het EU-project, werden in zeven verschillende landen (Duitsland, Hongarije, Malta, Nederland, Portugal, VK en Frankrijk) activiteiten georganiseerd. Daarbij ging het vooral om workshops voor werkgevers, werknemers en vertegenwoordigers van de bonden over sociaal verantwoord veranderen. Basis voor die discussies en bijeenkomsten vormden het rapport en de toolkit over sociaal verantwoord ondernemen, die onder impuls van Intergraf en UNI Europa Graphical samen met een aantal nationale organisaties tot stand kwam. De Nederlandse grafische federatie KVGO toonde zich erg actief en organiseerde onder de naam 'De toekomst in eigen handen' verschillende sessies rond sociaal verantwoord herstructureren onder leiding van verandercoach Jan Adriaanse. Michel van Dijck, collega van Jan Adriaanse, was trouwens één van de gastsprekers op het seminarie, waar verandering één van de grote thema's was.

Drie "beste voorbeelden" moesten op het seminarie evenveel succesrijke veranderingstrajecten van bedrijven illustreren. Spijtig te moeten vaststellen dat ten minste twee van de cases niet aansloten bij het EU-project vermits hun veranderingsproces al vroeger startte, namelijk voor de publicatie van de toolkit. Er werd nooit naar de toolkit gerefereerd en dus was dit een gemiste kans voor de promotie van dit instrument. Slechts één bedrijfsleider, Dick Naafs van het bedrijf Bakkerbaarn, had het in zijn "beste voorbeeld" ook daadwerkelijk over het thema van de dag: 'change' en hoe hij dat samen met zijn werknemers had gerealiseerd. Bakkerbaarn veranderde van een traditionele drukkerij in een communicatiebedrijf en dat was duidelijk te merken aan de relevantie van zijn presentatie. De Duitse case van Walter Medien was volledig toespitst op "lean manufacturing". Een interessant onderwerp met opmerkelijke resultaten voor het bedrijf, maar de uiteenzetting had weinig te maken met sociaal verantwoord ondernemen of de aansturing van veranderingsprocessen in de onderneming.

John Kirkham bracht voor de presentatie van de case studies het belang van de toolkit als werkstrument voor verandering onder de aandacht. En terecht! "Was ik niet naar een workshop geweest, dan was ik nooit op de hoogte geweest van de inhoud van de toolkit," en "We zijn zo zeer bezig om te overleven, dat we evenementen als deze nodig hebben om het grotere beeld te kunnen vatten," zijn twee reacties van deelnemers aan workshops. Maar Kirkham is er zich van bewust dat 70 % van de bedrijven niet op de hoogte is van de instrumenten die hen ter beschikking worden gesteld."

Michel van Dijck zei tijdens zijn veranderingsbetoog dat 71 % van de bedrijven te laat met veranderingsprocessen begint. Van Dijck deed een duidelijke oproep om nu met de toekomst bezig te zijn.

"En dat is noodzakelijk," stelde een Nederlandse deelnemer aan de paneldiscussie achteraf. "Want onze klanten veranderen ook. Het zou wel eens kunnen dat over drie tot vijf jaar de helft van de klanten van een grafisch bedrijf is verdwenen."

Dat moet dan de hefboom zijn om nieuwe diensten voor bestaande klanten te ontwikkelen. En vermits je niet alles alleen kan, zal je wellicht moeten samenwerken of via acquisities of joint ventures competenties moeten binnenhalen. "Het zal bij samenwerkingen echter noodzakelijk zijn de ego's af en toe opzij te zetten," voegde het Nederlandse panellid er als besluit aan toe.

Intergraf is de overkoepelende Europese werkgeversfederatie voor de grafische industrie; UNI Europa Graphical, is de Europese vakbondsorganisatie.

In het kader van het EU-project, werden in zeven verschillende landen (Duitsland, Hongarije, Malta, Nederland, Portugal, VK en Frankrijk) activiteiten georganiseerd. Daarbij ging het vooral om workshops voor werkgevers, werknemers en vertegenwoordigers van de bonden over sociaal verantwoord veranderen. Basis voor die discussies en bijeenkomsten vormden het rapport en de toolkit over sociaal verantwoord ondernemen, die onder impuls van Intergraf en UNI Europa Graphical samen met een aantal nationale organisaties tot stand kwam. De Nederlandse grafische federatie KVGO toonde zich erg actief en organiseerde onder de naam 'De toekomst in eigen handen' verschillende sessies rond sociaal verantwoord herstructureren onder leiding van verandercoach Jan Adriaanse. Michel van Dijck, collega van Jan Adriaanse, was trouwens één van de gastsprekers op het seminarie, waar verandering één van de grote thema's was. Drie "beste voorbeelden" moesten op het seminarie evenveel succesrijke veranderingstrajecten van bedrijven illustreren. Spijtig te moeten vaststellen dat ten minste twee van de cases niet aansloten bij het EU-project vermits hun veranderingsproces al vroeger startte, namelijk voor de publicatie van de toolkit. Er werd nooit naar de toolkit gerefereerd en dus was dit een gemiste kans voor de promotie van dit instrument. Slechts één bedrijfsleider, Dick Naafs van het bedrijf Bakkerbaarn, had het in zijn "beste voorbeeld" ook daadwerkelijk over het thema van de dag: 'change' en hoe hij dat samen met zijn werknemers had gerealiseerd. Bakkerbaarn veranderde van een traditionele drukkerij in een communicatiebedrijf en dat was duidelijk te merken aan de relevantie van zijn presentatie. De Duitse case van Walter Medien was volledig toespitst op "lean manufacturing". Een interessant onderwerp met opmerkelijke resultaten voor het bedrijf, maar de uiteenzetting had weinig te maken met sociaal verantwoord ondernemen of de aansturing van veranderingsprocessen in de onderneming.John Kirkham bracht voor de presentatie van de case studies het belang van de toolkit als werkstrument voor verandering onder de aandacht. En terecht! "Was ik niet naar een workshop geweest, dan was ik nooit op de hoogte geweest van de inhoud van de toolkit," en "We zijn zo zeer bezig om te overleven, dat we evenementen als deze nodig hebben om het grotere beeld te kunnen vatten," zijn twee reacties van deelnemers aan workshops. Maar Kirkham is er zich van bewust dat 70 % van de bedrijven niet op de hoogte is van de instrumenten die hen ter beschikking worden gesteld."Michel van Dijck zei tijdens zijn veranderingsbetoog dat 71 % van de bedrijven te laat met veranderingsprocessen begint. Van Dijck deed een duidelijke oproep om nu met de toekomst bezig te zijn."En dat is noodzakelijk," stelde een Nederlandse deelnemer aan de paneldiscussie achteraf. "Want onze klanten veranderen ook. Het zou wel eens kunnen dat over drie tot vijf jaar de helft van de klanten van een grafisch bedrijf is verdwenen."Dat moet dan de hefboom zijn om nieuwe diensten voor bestaande klanten te ontwikkelen. En vermits je niet alles alleen kan, zal je wellicht moeten samenwerken of via acquisities of joint ventures competenties moeten binnenhalen. "Het zal bij samenwerkingen echter noodzakelijk zijn de ego's af en toe opzij te zetten," voegde het Nederlandse panellid er als besluit aan toe.Intergraf is de overkoepelende Europese werkgeversfederatie voor de grafische industrie; UNI Europa Graphical, is de Europese vakbondsorganisatie.