Sinds de komst van de euro zijn de drukactiviteiten van de Nationale Bank sterk verminderd. De productie van de eurobiljetten werd over verscheidene landen verdeeld en België drukt alleen nog maar een deel van de biljetten van 50 euro. In de drukkerij werken op het ogenblik nog een honderdtal mensen.

"De activiteit is de voorbije jaren sterk teruggelopen," bevestigt Miranda Ulens, BBTK-secretaris voor de sector financiën. "Er zijn verschillende scenario's onderzocht, met inbegrip van de verkoop van de activiteit. Maar nu wil de Nationale Bank de activiteit over een periode van acht jaar laten uitdoven, zonder tot naakte ontslagen over te gaan. Daarbij zou wie weg gaat, niet meer vervangen worden. Mij raakt vooral het feit dat de Nationale Bank beslist heeft om een externe manager voor de drukkerij te zoeken die ervaring met herstructureringen moet hebben. De BBTK betreurt het dat men een deskundigheid opgeeft die een van de kerntaken van de Nationale Bank is. We hopen nog altijd dat die beslissing gewijzigd wordt."

Tot nu toe hebben we nog geen reactie van de Nationale Bank kunnen krijgen.

Sinds de komst van de euro zijn de drukactiviteiten van de Nationale Bank sterk verminderd. De productie van de eurobiljetten werd over verscheidene landen verdeeld en België drukt alleen nog maar een deel van de biljetten van 50 euro. In de drukkerij werken op het ogenblik nog een honderdtal mensen. "De activiteit is de voorbije jaren sterk teruggelopen," bevestigt Miranda Ulens, BBTK-secretaris voor de sector financiën. "Er zijn verschillende scenario's onderzocht, met inbegrip van de verkoop van de activiteit. Maar nu wil de Nationale Bank de activiteit over een periode van acht jaar laten uitdoven, zonder tot naakte ontslagen over te gaan. Daarbij zou wie weg gaat, niet meer vervangen worden. Mij raakt vooral het feit dat de Nationale Bank beslist heeft om een externe manager voor de drukkerij te zoeken die ervaring met herstructureringen moet hebben. De BBTK betreurt het dat men een deskundigheid opgeeft die een van de kerntaken van de Nationale Bank is. We hopen nog altijd dat die beslissing gewijzigd wordt."Tot nu toe hebben we nog geen reactie van de Nationale Bank kunnen krijgen.