Een recente beslissing van de Europese Commissie maakt het mogelijk om de milieukeur toe te kennen aan al het drukwerk ('bedrukt papier' in de officiële tekst) waarvan het gewicht voor minstens 90% uit papier, karton of een drager op basis van papier bestaat. Bij boeken, catalogi, blocnotes, boekjes en formulieren is dat minstens 80%. Bedrukt tissuepapier, verpakkingen, enveloppen, mappen en ringbanden zijn niet in die groep opgenomen.

Om de 'EU-milieukeur' te krijgen, moet het drukwerk in kwestie aan een tiental criteria voldoen, onder andere het gebruik van papieren die zelf al de EU-milieukeur gekregen hebben (die keur houdt vooral rekening met het boscertificaat en met de vermindering van de milieu-impact tijdens de productie). De recyclebaarheid is een ander belangrijk criterium. Het drukwerk moet ontinkt kunnen worden en andere onderdelen dan papier moeten gemakkelijk verwijderd kunnen worden om het recyclingproces niet te bemoeilijken. Daardoor zijn bepaalde vernissen, lijmen en lamineerfilms uitgesloten. Dat het papier ontinkt kan worden, kan aangetoond worden met behulp van de 'Deinking Scorecard' (ontinktingsscorelijst) van de ERPC (European Recovered Paper Council - Europese Raad voor Gerecycled Papier) - voor bepaalde druktechnieken wordt dat ongetwijfeld een hele uitdaging.

De andere criteria hebben meer bepaald betrekking op de emissies tijdens het drukproces (onder andere VOC's - vluchtige organische stoffen), het afvalbeheer en het energieverbruik. Alle details van deze reglementering werden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

We wijzen er nog op dat de EU-milieukeur in 2014 beschikbaar wordt voor een andere groep papierproducten, waaronder meer bepaald enveloppen en zakken.

Een recente beslissing van de Europese Commissie maakt het mogelijk om de milieukeur toe te kennen aan al het drukwerk ('bedrukt papier' in de officiële tekst) waarvan het gewicht voor minstens 90% uit papier, karton of een drager op basis van papier bestaat. Bij boeken, catalogi, blocnotes, boekjes en formulieren is dat minstens 80%. Bedrukt tissuepapier, verpakkingen, enveloppen, mappen en ringbanden zijn niet in die groep opgenomen. Om de 'EU-milieukeur' te krijgen, moet het drukwerk in kwestie aan een tiental criteria voldoen, onder andere het gebruik van papieren die zelf al de EU-milieukeur gekregen hebben (die keur houdt vooral rekening met het boscertificaat en met de vermindering van de milieu-impact tijdens de productie). De recyclebaarheid is een ander belangrijk criterium. Het drukwerk moet ontinkt kunnen worden en andere onderdelen dan papier moeten gemakkelijk verwijderd kunnen worden om het recyclingproces niet te bemoeilijken. Daardoor zijn bepaalde vernissen, lijmen en lamineerfilms uitgesloten. Dat het papier ontinkt kan worden, kan aangetoond worden met behulp van de 'Deinking Scorecard' (ontinktingsscorelijst) van de ERPC (European Recovered Paper Council - Europese Raad voor Gerecycled Papier) - voor bepaalde druktechnieken wordt dat ongetwijfeld een hele uitdaging. De andere criteria hebben meer bepaald betrekking op de emissies tijdens het drukproces (onder andere VOC's - vluchtige organische stoffen), het afvalbeheer en het energieverbruik. Alle details van deze reglementering werden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.We wijzen er nog op dat de EU-milieukeur in 2014 beschikbaar wordt voor een andere groep papierproducten, waaronder meer bepaald enveloppen en zakken.