De groei van de groep Tuerlinckx die in 1927 door Jan Ferdinand Tuerlinckx opgericht werd, steunde lang op de uitgave van eigen kranten en tijdschriften, meer bepaald De Belleman, een gratis blad dat, toen het in 2003 aan de VUM verkocht werd, 18 regionale edities telde. Tuerlinckx behield wel andere titels, zoals het stadstijdschrift Primeur en het driemaandelijkse blad Imago.

De groep die in handen van de familie gebleven is, is de voorbije jaren in moeilijkheden geraakt. Sinds 2008 vertoont de omzet een gestage daling. De groep Tuerlinckx bleef echter wel winstgevend. Over de laatste vijf boekjaren (de laatste gepubliceerde cijfers dateren van 2011) ging de groep maar één keer in het rood.

Volgens de informatie van de lokale zender ROB-tv en de krant Het Laatste Nieuws lijkt een overnamescenario mogelijk. Dat zou het mogelijk maken om minstens een deel van de 70 banen in de site van Molenstede te redden. Van vakbondszijde wordt het bestaan van een kandidaat-overnemer bevestigd terwijl vereffenaar Christophe Celis, zich van alle commentaar onthoudt.

Het machinepark van de Grafische Groep Tuerlinckx - niet te verwarren met de drukkerij Tuerlinckx uit Aarschot, waarmee er trouwens geen banden zijn - omvat zowel vellen- als rotatiepersen. De vellenafdeling telt drie Heidelberg Speedmasters: een SM 74 vierkleuren, een SM 102 achtkleuren, en een XL 105 vijfkleuren plus vernis die pas in 2011 geïnstalleerd werd. De rotatieafdeling bestaat uit een Goss Universal hybride en een Tensor T400 heatset.

De groei van de groep Tuerlinckx die in 1927 door Jan Ferdinand Tuerlinckx opgericht werd, steunde lang op de uitgave van eigen kranten en tijdschriften, meer bepaald De Belleman, een gratis blad dat, toen het in 2003 aan de VUM verkocht werd, 18 regionale edities telde. Tuerlinckx behield wel andere titels, zoals het stadstijdschrift Primeur en het driemaandelijkse blad Imago. De groep die in handen van de familie gebleven is, is de voorbije jaren in moeilijkheden geraakt. Sinds 2008 vertoont de omzet een gestage daling. De groep Tuerlinckx bleef echter wel winstgevend. Over de laatste vijf boekjaren (de laatste gepubliceerde cijfers dateren van 2011) ging de groep maar één keer in het rood. Volgens de informatie van de lokale zender ROB-tv en de krant Het Laatste Nieuws lijkt een overnamescenario mogelijk. Dat zou het mogelijk maken om minstens een deel van de 70 banen in de site van Molenstede te redden. Van vakbondszijde wordt het bestaan van een kandidaat-overnemer bevestigd terwijl vereffenaar Christophe Celis, zich van alle commentaar onthoudt.Het machinepark van de Grafische Groep Tuerlinckx - niet te verwarren met de drukkerij Tuerlinckx uit Aarschot, waarmee er trouwens geen banden zijn - omvat zowel vellen- als rotatiepersen. De vellenafdeling telt drie Heidelberg Speedmasters: een SM 74 vierkleuren, een SM 102 achtkleuren, en een XL 105 vijfkleuren plus vernis die pas in 2011 geïnstalleerd werd. De rotatieafdeling bestaat uit een Goss Universal hybride en een Tensor T400 heatset.