De steun aan bedrijven kan heel uiteenlopende vormen aannemen en op verschillende aspecten van het bedrijfsleven slaan: investeringssteun, hulp bij duurzame ontwikkeling, innovatiesteun, fiscale maatregelen, financieringshulp, exportondersteuning, tewerkstellingssteun, hulp aan bedrijven in moeilijkheden, ... En om alles nog wat ingewikkelder te maken, hangen die instrumenten van verschillende overheidsniveaus af - Europees, federaal, gewestelijk, provinciaal en zelfs gemeentelijk. Het is dus geen eenvoudige opdracht om zijn weg te vinden in die complexe materie. Dat is ook de reden waarom de bedrijven, vooral de KMO's, niet altijd de mogelijkheden kennen waarop ze een beroep kunnen doen. In een moeilijke economische periode is het echter van groot belang om die maatregelen maximaal te kunnen benutten.

Febelgra heeft dus het initiatief genomen om haar leden een nieuwe dienstverlening aan te bieden en om ze over de verschillende beschikbare steunmaatregelen te informeren, bijv. bij verbouwingswerken, bij de aankoop van nieuwe machines, enz. In dat verband werden in december ook al twee thema-avonden over dat onderwerp georganiseerd, in Charleroi en in Tamises - telkens in samenwerking met de distributeur Pantoon. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pascal Genot, Rudi Miseur of Waldo Van de Velde bij Febelgra.

De steun aan bedrijven kan heel uiteenlopende vormen aannemen en op verschillende aspecten van het bedrijfsleven slaan: investeringssteun, hulp bij duurzame ontwikkeling, innovatiesteun, fiscale maatregelen, financieringshulp, exportondersteuning, tewerkstellingssteun, hulp aan bedrijven in moeilijkheden, ... En om alles nog wat ingewikkelder te maken, hangen die instrumenten van verschillende overheidsniveaus af - Europees, federaal, gewestelijk, provinciaal en zelfs gemeentelijk. Het is dus geen eenvoudige opdracht om zijn weg te vinden in die complexe materie. Dat is ook de reden waarom de bedrijven, vooral de KMO's, niet altijd de mogelijkheden kennen waarop ze een beroep kunnen doen. In een moeilijke economische periode is het echter van groot belang om die maatregelen maximaal te kunnen benutten.Febelgra heeft dus het initiatief genomen om haar leden een nieuwe dienstverlening aan te bieden en om ze over de verschillende beschikbare steunmaatregelen te informeren, bijv. bij verbouwingswerken, bij de aankoop van nieuwe machines, enz. In dat verband werden in december ook al twee thema-avonden over dat onderwerp georganiseerd, in Charleroi en in Tamises - telkens in samenwerking met de distributeur Pantoon. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pascal Genot, Rudi Miseur of Waldo Van de Velde bij Febelgra.