Investeringen Iggesund leiden tot Bio Strategy Award

20/10/14 om 00:00 - Bijgewerkt op 19/10/14 om 23:59

Bron: Grafisch Nieuws

De afgelopen vier jaar investeerde Iggesund Paperboard meer dan 370 miljoen euro om de energie-oplossingen bij haar papierfabrieken in Iggesund in Zweden en Workington in Engeland, te verbeteren. Het is er met een award voor beloond.

Investeringen Iggesund leiden tot Bio Strategy Award

Het gaat om de Bio Strategy of the Year prijs van Pulp & Paper International.

Vergeleken met de situatie tien jaar geleden, is het bedrijf erin geslaagd de fossiele koolstofdioxine-uitstoot met meer dan 260.000 ton te reduceren. De vermindering is het equivalent van het van de weg halen van 85.000 auto's die ieder 10.000 kilometer per jaar rijden.

In de papierfabriek van Workington, waar Incada wordt gemaakt, is er een grote verschuiving van fossiel aardgas naar biomassa. Bij Iggesund waar Invercote wordt geproduceerd, heeft een nieuwe terugwinningsketel geholpen om de uitstoot van koolstofdioxine afkomstig van fosiele brandstoffen zoveel mogelijk te beperken. Het is de bedoeling om de fabriek volledig op biomassa te laten werken en om zelfvoorzienend te worden op het vlak van zowel elektriciteit als warmte.

Lees meer over: