De verlenging van de biedperiode die op 13 augustus had moeten aflopen, lijkt erop te wijzen dat Kodak de verwachte som niet bij elkaar krijgt. Volgens de Wall Street Journal hebben twee consortia een bod uitgebracht, een rond Apple en Microsoft, en een ander rond Samsung en Google. De offertes slaan op een duizendtal brevetten die hoofdzakelijk met de technologie van beeldvorming en beeldverwerking te maken hebben. Nog altijd volgens het financiële dagblad wordt nu een stuk minder dan 500 miljoen dollar geboden, terwijl Kodak op twee miljard of meer rekende.

In een persbericht geeft het bedrijf te kennen dat het de onderhandelingen voortzet. Tegelijk preciseert Kodak dat het uiteindelijk een aantal of zelfs alle brevetten zou kunnen behouden. Kodak probeert al meer dan een jaar zijn brevetten te verkopen en het was omdat het bedrijf geen voldoende hoge overnameprijs kreeg, dat het de bescherming van 'Chapter 11' zocht. Dat was in januari laatstleden zodat de verkoopprocedure onder bescherming van de rechtbank plaats kon vinden.

Kodak heeft in het tweede trimester een nettoverlies van 299 miljoen dollar geleden. Worden de kosten van de herstructurering buiten beschouwing gelaten, dan blijft het verlies beperkt tot 139 miljoen dollar (dat is 40 miljoen minder dan in het tweede trimester van 2011 - toen bedroeg het verlies 179 miljoen). Dat zette CEO Antonia Perez ertoe aan om te beweren dat Kodak op weg is om van 'Chapter 11' weg te komen. De omzet tijdens het trimester bedroeg 1,08 miljard dollar (- 27% t.o.v. 2011). "Dat cijfer weerspiegelt het afstoten van de digitale fotografie, de dalende verkoop van de traditionele producten en de ongunstige wisselkoersen."

De verlenging van de biedperiode die op 13 augustus had moeten aflopen, lijkt erop te wijzen dat Kodak de verwachte som niet bij elkaar krijgt. Volgens de Wall Street Journal hebben twee consortia een bod uitgebracht, een rond Apple en Microsoft, en een ander rond Samsung en Google. De offertes slaan op een duizendtal brevetten die hoofdzakelijk met de technologie van beeldvorming en beeldverwerking te maken hebben. Nog altijd volgens het financiële dagblad wordt nu een stuk minder dan 500 miljoen dollar geboden, terwijl Kodak op twee miljard of meer rekende. In een persbericht geeft het bedrijf te kennen dat het de onderhandelingen voortzet. Tegelijk preciseert Kodak dat het uiteindelijk een aantal of zelfs alle brevetten zou kunnen behouden. Kodak probeert al meer dan een jaar zijn brevetten te verkopen en het was omdat het bedrijf geen voldoende hoge overnameprijs kreeg, dat het de bescherming van 'Chapter 11' zocht. Dat was in januari laatstleden zodat de verkoopprocedure onder bescherming van de rechtbank plaats kon vinden. Kodak heeft in het tweede trimester een nettoverlies van 299 miljoen dollar geleden. Worden de kosten van de herstructurering buiten beschouwing gelaten, dan blijft het verlies beperkt tot 139 miljoen dollar (dat is 40 miljoen minder dan in het tweede trimester van 2011 - toen bedroeg het verlies 179 miljoen). Dat zette CEO Antonia Perez ertoe aan om te beweren dat Kodak op weg is om van 'Chapter 11' weg te komen. De omzet tijdens het trimester bedroeg 1,08 miljard dollar (- 27% t.o.v. 2011). "Dat cijfer weerspiegelt het afstoten van de digitale fotografie, de dalende verkoop van de traditionele producten en de ongunstige wisselkoersen."