De eerste had plaats in Grenoble en was een organisatie van het Centre Technique du Papier; de tweede in Lissabon op initiatief van het Information Management Institute. De conferenties leverden nieuwe inzichten op in de invloed die inkjetdrukwerk op het recyclageproces heeft en in de middelen om het recyclagerendement te verhogen. Tegelijk werd vastgesteld dat er nog inspanningen en investeringen nodig zullen zijn.

Volgens het instituut InfoTrends zou het aandeel van het inkjetdrukwerk in het totaal van het digitale drukwerk stijgen van 7% vandaag tot 13% in 2005. In dat jaar zou het inkjetdrukwerk goed zijn voor 0,5% van het recyclagevolume, tegenover 0,05% vandaag. Dat cijfer is nog ver af van de drempel die de recyclagebedrijven (die zich in Ingede verenigd hebben) als kritiek beschouwen. Afhankelijk van de installaties ligt die drempel tussen 2 en 10%. Maar lokaal en tijdelijk zouden er al wel problemen mogelijk zijn.

Volgens twee studies die met steun van de producenten van inkjetsystemen (de alliantie DPDA waarin HP, Kodak, Océ/Canon en Ricoh/infoPrint samenwerken) uitgevoerd werden, is vooruitgang mogelijk door de manier waarop papier ontinkt wordt, aan te passen. Ingede toont zich echter sceptisch omdat het huidige flotatiesysteem ontwikkeld werd voor de offset, die nog altijd de overgrote meerderheid in de recyclagestromen uitmaakt. HP en de papierproducent UPM hebben van hun kant verschillende inktformules uitgetest, waarbij in bepaalde gevallen aanzienlijke vooruitgang vastgesteld werd. De voorafgaande behandeling van het papier vormt een andere mogelijke aanpak.

In februari laatstleden hadden Ingede en de DPDA afgesproken om hun onderzoeksinspanningen op het vlak van het ontinkten en van de recyclage van inkjetdrukwerk te bundelen.

De eerste had plaats in Grenoble en was een organisatie van het Centre Technique du Papier; de tweede in Lissabon op initiatief van het Information Management Institute. De conferenties leverden nieuwe inzichten op in de invloed die inkjetdrukwerk op het recyclageproces heeft en in de middelen om het recyclagerendement te verhogen. Tegelijk werd vastgesteld dat er nog inspanningen en investeringen nodig zullen zijn. Volgens het instituut InfoTrends zou het aandeel van het inkjetdrukwerk in het totaal van het digitale drukwerk stijgen van 7% vandaag tot 13% in 2005. In dat jaar zou het inkjetdrukwerk goed zijn voor 0,5% van het recyclagevolume, tegenover 0,05% vandaag. Dat cijfer is nog ver af van de drempel die de recyclagebedrijven (die zich in Ingede verenigd hebben) als kritiek beschouwen. Afhankelijk van de installaties ligt die drempel tussen 2 en 10%. Maar lokaal en tijdelijk zouden er al wel problemen mogelijk zijn. Volgens twee studies die met steun van de producenten van inkjetsystemen (de alliantie DPDA waarin HP, Kodak, Océ/Canon en Ricoh/infoPrint samenwerken) uitgevoerd werden, is vooruitgang mogelijk door de manier waarop papier ontinkt wordt, aan te passen. Ingede toont zich echter sceptisch omdat het huidige flotatiesysteem ontwikkeld werd voor de offset, die nog altijd de overgrote meerderheid in de recyclagestromen uitmaakt. HP en de papierproducent UPM hebben van hun kant verschillende inktformules uitgetest, waarbij in bepaalde gevallen aanzienlijke vooruitgang vastgesteld werd. De voorafgaande behandeling van het papier vormt een andere mogelijke aanpak. In februari laatstleden hadden Ingede en de DPDA afgesproken om hun onderzoeksinspanningen op het vlak van het ontinkten en van de recyclage van inkjetdrukwerk te bundelen.