Banken, overheden en dienstverleners proberen consumenten de laatste jaren over te laten stappen op e-billing, maar volgens de nieuwe wet moet elke Spanjaard standaard een papieren versie ontvangen. Daar mag bovendien geen vergoeding voor in rekening worden gebracht - op straffe van een boete. Pas na expliciete toestemming kan er worden overgestapt op elektronische facturen, maar die toestemming moet ook weer moeiteloos en zonder boete kunnen worden ingetrokken.