artoos group had geïnvesteerd in een business software en allerlei work-arounds en eilandoplossingen. Deze set-up voldeed niet langer aan alle wensen. Het communicatiebureau zag in dat er nood was aan een geïntegreerde business software die:

  • alle administratieve stappen in het digitaal en offsetprintproces alsook de afwerking automatiseert,
  • de omvangrijke offerte- en orderprijzen zeer nauwkeurig berekent, rekening houdend met steeds belangrijker wordende kostenfactoren, zoals transportkosten, grondstof- en leveranciersprijzen,
  • in verbinding staat en communiceert met andere software en een uitgebreid gamma aan integraties kent.

Enter: MultiPress!Lees hier verder over hoe deze business software artoos group ondersteunt om zijn doelen te bereiken!

artoos group had geïnvesteerd in een business software en allerlei work-arounds en eilandoplossingen. Deze set-up voldeed niet langer aan alle wensen. Het communicatiebureau zag in dat er nood was aan een geïntegreerde business software die:Enter: MultiPress!Lees hier verder over hoe deze business software artoos group ondersteunt om zijn doelen te bereiken!