Uw administratie automatiseren in 3 weken?

Efficiëntie en effectiviteit zijn sleutelwoorden bij elk bedrijf, niet enkel grafische bedrijven. Maar wat is het verschil tussen beiden?

Uw administratie automatiseren in 3 weken?

© .

We zochten het even voor u op:

  • ef·fec·tief (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) waardoor het beoogde doel bereikt wordt; doeltreffend
  • ef·fi·ci·ënt (bijvoeglijk naamwoord) zó dat het de minste middelen, inspanning enz. kost; doelmatig

Zowel de verhoging van de efficiëntie als effectiviteit zijn reden genoeg om aan 'enterprise resource planning'- of ERP-implementatie te denken. Maar sommige bedrijven zien nog steeds niet in dat het herdenken van een aantal administratieve bedrijfsprocessen met heel wat voordelen gepaard kan gaan.

De 5 principes? ontdek ze hier!