Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners, staat voor vele stads- en tijdsgebonden uitdagingen. Die uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag. En dat op alle vlakken: dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes, sport, openbare wegen, openbare verlichting. Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek naar competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. U wilt zich ook inzetten voor het openbare belang? Kom dan bij ons werken!

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

ALGEMENE MISSIE:

 • De gemeentedrukkerij bij het uitbesteden van het drukwerk, de informatisering en optimalisering van de werkprocessen begeleiden.
 • Instaan voor het centrale beheer van het drukwerk en aanverwante opdrachten (zoals infografie).

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:

* De leiding nemen over het uitdenken en invoeren van een globale drukwerkstrategie voor de gemeenteadministratie

- Uitwerken van de uitbesteding van drukwerk

- Evalueren, op regelmatige tijdstippen, van de rentabiliteit van het uitbesteden van drukwerk.

- Instaan voor de communicatie met de diensten die beroep doen op de drukkerij, in het bijzonder over de rol van de drukkerij binnen de gemeente Schaarbeek; oplijsten van de noden in termen van producten en kwaliteitsvolle dienstverlening en instaan voor de opvolging ervan.

* De leiding nemen over de drukwerkaanvragen van alle gemeentediensten, deze oriënteren naar de goede (externe) professionele deskundige, de werkbonnen "ok om te drukken" beheren, toezien op de goede uitvoering en de kwaliteit van het drukwerk.

- De leiding nemen over het uitdenken en invoeren van de informatisering en de optimalisering van de processen.

- Opstellen en bijsturen van de productieplanning.

- Toezien op het respecteren van de leveringsdeadlines voor drukwerk.

* Opstellen van diverse administratieve documenten zoals technische fiches bij de lastenboeken voor overheidsopdrachten, aanvragen van prijsoffertes, verslagen waarin offertes vergeleken worden, beraadslagingen voor te leggen aan het College en/of de gemeenteraad, briefwisseling, jaarverslagen

* Coördineren van de overgang van een interne drukkerij naar uitbesteed drukwerk

* Waakzaamheid

* Waken over de toepassing van het grafisch charter op elk document dat opgemaakt wordt door de ploeg grafisten en/of dat uitgestuurd wordt om te drukken

* Controleren van de begrotingskredieten en beheren van de uitgaven voor materialen eigen aan de drukkerij (zoals papier en inkt) en voor alle drukwerkopdrachten van de gemeenteadministratie

VEREISTE COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN:

PROFIEL:

 • Houder van een universitaire diploma verband houdend met grafische activiteiten of drukken (Letteren, Uitgeverij, ...)
 • Tweetaligheid FR/NL
 • Worden beschouwd als voordelen:

- Ervaring in het leiden van projecten

- Ervaring met het leiden van een team

- Kennis van de drukkerijsector

KENNIS EN VAARDIGHEDEN:

Technische vaardigheden

 • Bekwaam zijn om een project te leiden
 • Bekwaam zijn om een budget te beheren
 • Bekwaam zijn om werkprocessen te vertalen naar een geïnformatiseerde omgeving
 • Kennis van de markt, de actoren en het drukkerijleven en opvolgen van de technologische evoluties
 • Bekwaam zijn de goede uitvoering en de kwaliteit van het drukwerk na te kijken
 • Bekwaam zijn om een productieplanning op te stellen en bij te sturen
 • Bekwaam zijn om te communiceren, mondeling als schriftelijk, in het Frans en het Nederlands

Transversale vaardigheden

 • Een analytisch vermogen hebben
 • Een visie kunnen bedenken
 • Kunnen coördineren / beheren: zijn werk structureren en het werk van de medewerkers organiseren
 • In staat zijn om te handelen: vermogen om aan te passen en te heroriënteren
 • Resultaatsgericht zijn, de werking van de gemeenschappelijke druk optimaliseren
 • In staat zijn om emoties te beheren - stressbestendig zijn
 • Communicatief zijn - om een goede vaardigheid te hebben om te communiceren
 • Samenwerken - teamgericht zijn

ONS AANBOD: Voltijds contract van onbepaalde duur, volgens het barema A.1. - Bestuurssecretaris.

PLAATS VAN TEWERKSTELLING: Schaerbeek

VOORDELEN :

 • Aandacht voor een goed evenwicht tussen privé-en beroepsleven dankzij het regime van wettelijke en reglementaire verloven
 • Valorisatie van beroepservaring (openbare sector : volledig - privésector : maximum 6 jaar)
 • Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie
 • Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) en interne mobiliteit
 • Terugbetaling vervoerskosten (voetganger, fiets, MIVB en NMBS)
 • Recht op maaltijdscheques

SELECTIEPROCEDURE :

Na ontvangst van uw kandidatuur, zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw CV en motivatiebrief. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor een aanwervingsproef en/of een onderhoud.

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Mevr. Tania SEYNAEVE, Adjunct-Directrice van het departement Beheer van de relatie met de burger, tseynaeve@schaerbeek.irisnet.be of Mevr. Nathalie TOILLON, Verantwoordelijke voor de dienst Communicatie: ntoillon@schaerbeek.irisnet.be.

_______________________________________________________________

De kandidaturen (motivatiebrief, cv en diploma) moeten opgestuurd worden ter attentie van Loredana ROMOLO, Verantwoordelijke voor de selectie en aanwerving - Directie Human Resources: rh_recruitment@schaerbeek.be of per post op het volgend adres: Gemeente Schaarbeek, Colignonplein te 1030 Schaarbeek.

Deadline voor de sollicitaties : 10/02/2019

Gelieve volgende referentie te vermelden : AG-DSD/PrintCoord

Indien u een handicap, een leerstoornis of een ziekte heeft (visueel, motorisch, gehoor, ...) en indien u wenst te genieten van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure, vermeld dit dan in uw kandidatuur. Wij zullen erover waken dat de selectieomstandigheden aangepast worden.

_______________________________________________________________

Vind al onze beschikbare vacatures op de website: www.schaerbeek.be/emploiadmin

Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners, staat voor vele stads- en tijdsgebonden uitdagingen. Die uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag. En dat op alle vlakken: dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes, sport, openbare wegen, openbare verlichting. Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek naar competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. U wilt zich ook inzetten voor het openbare belang? Kom dan bij ons werken! De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.ALGEMENE MISSIE:VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:* De leiding nemen over het uitdenken en invoeren van een globale drukwerkstrategie voor de gemeenteadministratie - Uitwerken van de uitbesteding van drukwerk- Evalueren, op regelmatige tijdstippen, van de rentabiliteit van het uitbesteden van drukwerk.- Instaan voor de communicatie met de diensten die beroep doen op de drukkerij, in het bijzonder over de rol van de drukkerij binnen de gemeente Schaarbeek; oplijsten van de noden in termen van producten en kwaliteitsvolle dienstverlening en instaan voor de opvolging ervan.* De leiding nemen over de drukwerkaanvragen van alle gemeentediensten, deze oriënteren naar de goede (externe) professionele deskundige, de werkbonnen "ok om te drukken" beheren, toezien op de goede uitvoering en de kwaliteit van het drukwerk.- De leiding nemen over het uitdenken en invoeren van de informatisering en de optimalisering van de processen.- Opstellen en bijsturen van de productieplanning. - Toezien op het respecteren van de leveringsdeadlines voor drukwerk.* Opstellen van diverse administratieve documenten zoals technische fiches bij de lastenboeken voor overheidsopdrachten, aanvragen van prijsoffertes, verslagen waarin offertes vergeleken worden, beraadslagingen voor te leggen aan het College en/of de gemeenteraad, briefwisseling, jaarverslagen* Coördineren van de overgang van een interne drukkerij naar uitbesteed drukwerk* Waakzaamheid* Waken over de toepassing van het grafisch charter op elk document dat opgemaakt wordt door de ploeg grafisten en/of dat uitgestuurd wordt om te drukken* Controleren van de begrotingskredieten en beheren van de uitgaven voor materialen eigen aan de drukkerij (zoals papier en inkt) en voor alle drukwerkopdrachten van de gemeenteadministratieVEREISTE COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN:PROFIEL: - Ervaring in het leiden van projecten- Ervaring met het leiden van een team- Kennis van de drukkerijsectorKENNIS EN VAARDIGHEDEN:Technische vaardighedenTransversale vaardigheden ONS AANBOD: Voltijds contract van onbepaalde duur, volgens het barema A.1. - Bestuurssecretaris. PLAATS VAN TEWERKSTELLING: Schaerbeek VOORDELEN : SELECTIEPROCEDURE : Na ontvangst van uw kandidatuur, zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw CV en motivatiebrief. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor een aanwervingsproef en/of een onderhoud.Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Mevr. Tania SEYNAEVE, Adjunct-Directrice van het departement Beheer van de relatie met de burger, tseynaeve@schaerbeek.irisnet.be of Mevr. Nathalie TOILLON, Verantwoordelijke voor de dienst Communicatie: ntoillon@schaerbeek.irisnet.be. _______________________________________________________________De kandidaturen (motivatiebrief, cv en diploma) moeten opgestuurd worden ter attentie van Loredana ROMOLO, Verantwoordelijke voor de selectie en aanwerving - Directie Human Resources: rh_recruitment@schaerbeek.be of per post op het volgend adres: Gemeente Schaarbeek, Colignonplein te 1030 Schaarbeek. Deadline voor de sollicitaties : 10/02/2019Gelieve volgende referentie te vermelden : AG-DSD/PrintCoordIndien u een handicap, een leerstoornis of een ziekte heeft (visueel, motorisch, gehoor, ...) en indien u wenst te genieten van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure, vermeld dit dan in uw kandidatuur. Wij zullen erover waken dat de selectieomstandigheden aangepast worden._______________________________________________________________Vind al onze beschikbare vacatures op de website: www.schaerbeek.be/emploiadmin