Concreet betekent dit dat SIGN2COM zal doorgaan zoals geprogrammeerd, van 19 tot 21 september 2021. De exitstrategie catalogeert beurzen opnieuw onder het handelsprotocol net zoals retail, winkelcentra, enz. Dit is dus niét hetzelfde protocol als voor evenementen (o.a. festivals) waardoor SIGN2COM haar normale bezoekersvolumes kan aanhouden. Op de standen is er géén beperking van aantal bezoekers van toepassing.

Uiteraard voorzien wij alle nodige sanitaire maatregelen en investeren wij in voldoende ventilatie met bijhorende CO2-meting, hand- & ontsmettingsgels, bezoekersregistratie. Mogelijks zijn in september nog andere maatregelen van kracht. Daarover zullen we steeds tijdig én correct informeren indien deze van toepassing zouden zijn. Catering is ook zeker toegelaten, weliswaar onder het op dat moment geldende horeca-protocol. Ook hieromtrent communiceren we naderhand nog gedetailleerd.

Concreet betekent dit dat SIGN2COM zal doorgaan zoals geprogrammeerd, van 19 tot 21 september 2021. De exitstrategie catalogeert beurzen opnieuw onder het handelsprotocol net zoals retail, winkelcentra, enz. Dit is dus niét hetzelfde protocol als voor evenementen (o.a. festivals) waardoor SIGN2COM haar normale bezoekersvolumes kan aanhouden. Op de standen is er géén beperking van aantal bezoekers van toepassing.Uiteraard voorzien wij alle nodige sanitaire maatregelen en investeren wij in voldoende ventilatie met bijhorende CO2-meting, hand- & ontsmettingsgels, bezoekersregistratie. Mogelijks zijn in september nog andere maatregelen van kracht. Daarover zullen we steeds tijdig én correct informeren indien deze van toepassing zouden zijn. Catering is ook zeker toegelaten, weliswaar onder het op dat moment geldende horeca-protocol. Ook hieromtrent communiceren we naderhand nog gedetailleerd.