Emmanuel Robert

Schmitz Digital Printing in Ciney vervaardigt digitaal drukwerk op grote formaten voor uiteenlopende marktsegmenten: bekleding van voertuigen en gebouwen, interieurdecoratie en -design. Sinds augustus heeft deze KMO met 18 medewerkers het Europese EMAS-certificaat voor milieubeheer. De eisen voor dat label, dat gewoonlijk aan industriële ondernemingen toegekend wordt, liggen bijzonder hoog. In België is Schmitz, voor zover we weten, het tweede grafische bedrijf dat het label gekregen heeft (na de offsetdrukkerij Lannoo). En in Europa is het de tweede digitale drukkerij (grootformaat) met dat label.

Bruno Schmitz ging in 1988, kort nadat hij zijn grafische studies aan de IATA van Namen beëindigd had, in de sector van de belettering aan de slag. Met de steun van zijn vrouw Véronique werden de activiteiten in de loop der jaren uitgebreid tot de digitale druk, die geleidelijk de belettering overvleugelde. Schmitz Digital Printing, dat sinds 1998 in de industriezone Biron in Ciney gevestigd is, is voortdurend blijven groeien: in eerste instantie bedroeg de bedrijfsoppervlakte daar 400 m², nadien 800 m² en dan 1200 m². En heel recent werd een nieuw magazijn in gebruik genomen zodat de totale oppervlakte nu 2000 m² bedraagt.

Vandaag beschikt Schmitz over vier inkjetsystemen met een breedte van 2,5 tot 5 m: twee solventprinters (een 8-kleuren Vutek van 3,2 m en een HP Scitex 2x4 kleuren van 5 m), een UV-printer (een hybride versie - vellen of rollen - van Spuhl met 6 kleuren en een breedte van 2,5 m) en een 6-kleuren HP latex van 3,2 m. Die productiemachines worden aangevuld door een groot aantal afwerkmachines: een 14 m lange lijmeenheid van Forstrom die met hoge frequenties werkt en waarop zeilen samengevoegd worden; een lakeenheid van 3,2 m; een frees- en snijtafel Zünd; een lamineereenheid Rolls Roller; en verschillende machines om koud en warm te plastificeren.

Een strenge procedure

Het engagement van Bruno en Véronique Schmitz voor een duurzame ontwikkeling komt net zo goed voort uit hun industriële als uit hun persoonlijke overtuiging. Het echtpaar heeft vijf kinderen, woont in een landelijke omgeving en voelt zich nauw verbonden met de natuur. Als dusdanig zijn ze zich zeer bewust van hun verantwoordelijkheid als ondernemer. Ze hebben willen aantonen dat een KMO in staat is om heel strikt haar milieu-impact te beheren. "We zijn geen militanten: ik heb een auto en ik neem het vliegtuig," legt Bruno Schmitz uit. "Maar onze milieu-impact beheren, is gewoon een kwestie van gezond verstand. We zijn ervan overtuigd dat dit de toekomst is van elk bedrijf."

De EMAS-registratie die in augustus definitief was, is geen klein bier. Het is het eindpunt van een strenge procedure die heel wat administratief werk en een precieze rapportage vereist, en die duidelijke engagementen en een resultaatsverbintenis vooropstelt. Het geheel wordt door een externe auditor gecontroleerd, in dit geval Vinçotte. En om de drie jaar wordt nagegaan of het bedrijf nog aan de vereisten voldoet.

Bij Schmitz volgt een speciale ploeg het project op, een milieuverantwoordelijke en twee collega's. Heel concreet wordt elke medewerker van de drukkerij bij de aanpak betrokken via regelmatige controles, via richtlijnen voor goede praktijken, via 'rijbewijzen' die hun rol en verantwoordelijkheden omschrijven. Elke risicozone in de productieketen wordt geïdentificeerd en er worden procedures opgesteld om de voorschriften te respecteren.

De milieupolitiek van Schmitz Digital Printing steunt op acht engagementen: een strikt energiebeheer, het gebruik van alternatieve energiebronnen, verspillingen bij de bron zelf aanpakken, het afval beheren en sorteren, het gebruik van verbruiksgoederen beoordelen op hun milieu-impact, het risico op vervuiling beperken en de gezondheid van de medewerkers veilig stellen, een doeltreffende milieucontrole invoeren, en fungeren als een voorbeeld voor klanten en partners.

De aanpak van het bedrijf is vastgelegd in een milieucharter waarin Schmitz heel specifieke doelstellingen opneemt: in 2013 moet het elektriciteitsverbruik 30 % lager liggen en moet de hoeveelheid afval van klasse 2 (alles samen) 50 % kleiner zijn; en vanaf het volgende jaar moet het restafval van inkten en solventen al met 10 % naar beneden.

Green attitude

Zulk een project begin je niet zonder stevige basis. Vooraleer een EMAS-certificaat te overwegen, had Schmitz begin 2009 al op vrijwillige basis een milieubeleid onder de naam 'Green attitude' ingevoerd. Bedoeling was om alle procedés in het bedrijf die een impact op het milieu kunnen hebben, te bundelen: afvalbeheer, energiebeheer, aankooppolitiek, enz. "Op basis daarvan hebben we een nieuw magazijn van 500 m² gebouwd om het transport te beperken. Tegelijk hebben we onze verlichting vernieuwd en hebben we een centrale eenheid geïnstalleerd om de machines met perslucht te bevoorraden, waardoor die activiteit 35 % minder energie vergt. Zonder de installatie van onze eerste HP latex te vergeten, half 2009." In die tijd ging het om het 'kleine' model van 2,5 m, dat ondertussen door zijn grote broer van 3,2 m vervangen is.

"Het begrip Green attitude was in de eerste plaats bedoeld om onze eigen medewerkers bij het project te betrekken. Nadien gebruikten we het ook om onze klanten en leveranciers over onze initiatieven te informeren. Voor het Economisch Bureau van de provincie Namen was dat de aanleiding om tijdens de opendeurdagen contact op te nemen en ons het EMAS-certificaat voor te stellen. We wilden niet de indruk wekken om aan greenwashing te doen: we hadden al wel een instrument, maar het EMAS bood ons de mogelijkheid om een stap verder te gaan en om onze aanpak een officieel karakter te geven."

"We moeten het imago van de vervuilende drukker van de hand wijzen," gaat Bruno Schmitz strijdvaardig voort, terwijl hij tegelijk enkele vooroordelen, bijv. over solventen of PVC, onderuithaalt. "Men vergist zich van doelwit als men zijn pijlen op solventinkten richt. We zijn geen zeefdrukker en het verbruik per vierkante meter is helemaal niet te vergelijken. Als we hoogwaardige inkten en goed afgestelde systemen gebruiken, dan kunnen we de impact aanzienlijk verminderen. Zelf hebben we vorig jaar minder dan 1.000 liter verbruikt - dat is heel weinig. Hetzelfde met PVC. Dat is een recycleerbare grondstof. Wat is dan het beste? PVC recycleren of een zogezegd afbreekbaar zeil gebruiken dat toch op de vuilnisbelt eindigt? Veeleer dan zich blind te staren op de materialen, moet men oog hebben voor het beheer ervan. Ik zoek recyclagekanalen en ik lever inspanningen om tot een gesloten circuit te komen."

Milieu: kosten en kwaliteit zijn met elkaar verbonden

Bruno Schmitz steekt het niet onder stoelen of banken: aan een EMAS-certificaat hangt een prijskaartje. "Er zijn de kosten voor de adviesverlening en de auditor, er kruipen heel wat werkuren in, en je moet investeren om aan de normen te voldoen... Ik wil echter geen cijfers plakken op die kosten. De winst zit hem in het betere imago en in het welzijn en de motivatie van onze medewerkers. Bovendien verhoogt de invoering van goede praktijken het rendement van de investeringen. Heel wat ondernemers zien het milieu als een economische rem. Ik ben echter van mening dat het EMAS voor ons een duwtje in de rug moet zijn. In de eerste plaats omdat het een aanpak is die samengaat met de kwaliteitszorg: het is bijvoorbeeld ondenkbaar om te werken met machines die inkt verliezen. Vervolgens omdat een beter beheer van de impact die we op het milieu hebben, ons ook in staat moet stellen om de kosten te drukken. Die drie aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: we willen kwaliteitsproducten leveren, tegen een goede prijs en met respect voor het milieu."

Heeft de drukkerij dankzij het certificaat nieuwe klanten gekregen of bestaande klanten behouden? Bruno Schmitz aarzelt niet: "Ja. Het 'Festival Namur Nature' bijvoorbeeld is ons om die reden trouw gebleven. En het Waalse Parlement dat zich tot ons gewend heeft naar aanleiding van de tentoonstelling over zijn 30-jarige bestaan, was ook erg geïnteresseerd in onze aanpak."

Net als de offsetdrukkerij Wils, de eerste Belgische KMO die een duurzaamheidsrapport voorlegde, heeft Schmitz bewezen dat het milieubeheer niet alleen voor grote bedrijven weggelegd is. Schmitz Digital Printing is voorgedragen voor de Europese EMAS Awards waarvan de laureaten op 25 november bekend gemaakt worden. Bij het ter perse was de uitslag nog niet bekend.

EMAS: wat is me dat?

Het EMAS of 'Eco Management and Audit Scheme' is een Europees programma voor milieubeheer. Het stelt bedrijven of organisaties in staat om hun prestaties op milieuvlak te beoordelen, om die te verbeteren en om er verslag over uit te brengen binnen een gestandaardiseerd en gecontroleerd systeem. Het EMAS steunt op de norm ISO 14001, maar voegt daar nog een aantal bijkomende vereisten aan toe, meer bepaald in verband met de openbare milieuverklaring, de betrokkenheid van de medewerkers en de verificatie door een derde partij. Schmitz Digital Printing heeft voor de optie EMAS easy gekozen, die speciaal aan kleine en middelgrote bedrijven aangepast is.

Emmanuel RobertSchmitz Digital Printing in Ciney vervaardigt digitaal drukwerk op grote formaten voor uiteenlopende marktsegmenten: bekleding van voertuigen en gebouwen, interieurdecoratie en -design. Sinds augustus heeft deze KMO met 18 medewerkers het Europese EMAS-certificaat voor milieubeheer. De eisen voor dat label, dat gewoonlijk aan industriële ondernemingen toegekend wordt, liggen bijzonder hoog. In België is Schmitz, voor zover we weten, het tweede grafische bedrijf dat het label gekregen heeft (na de offsetdrukkerij Lannoo). En in Europa is het de tweede digitale drukkerij (grootformaat) met dat label. Bruno Schmitz ging in 1988, kort nadat hij zijn grafische studies aan de IATA van Namen beëindigd had, in de sector van de belettering aan de slag. Met de steun van zijn vrouw Véronique werden de activiteiten in de loop der jaren uitgebreid tot de digitale druk, die geleidelijk de belettering overvleugelde. Schmitz Digital Printing, dat sinds 1998 in de industriezone Biron in Ciney gevestigd is, is voortdurend blijven groeien: in eerste instantie bedroeg de bedrijfsoppervlakte daar 400 m², nadien 800 m² en dan 1200 m². En heel recent werd een nieuw magazijn in gebruik genomen zodat de totale oppervlakte nu 2000 m² bedraagt. Vandaag beschikt Schmitz over vier inkjetsystemen met een breedte van 2,5 tot 5 m: twee solventprinters (een 8-kleuren Vutek van 3,2 m en een HP Scitex 2x4 kleuren van 5 m), een UV-printer (een hybride versie - vellen of rollen - van Spuhl met 6 kleuren en een breedte van 2,5 m) en een 6-kleuren HP latex van 3,2 m. Die productiemachines worden aangevuld door een groot aantal afwerkmachines: een 14 m lange lijmeenheid van Forstrom die met hoge frequenties werkt en waarop zeilen samengevoegd worden; een lakeenheid van 3,2 m; een frees- en snijtafel Zünd; een lamineereenheid Rolls Roller; en verschillende machines om koud en warm te plastificeren. Een strenge procedureHet engagement van Bruno en Véronique Schmitz voor een duurzame ontwikkeling komt net zo goed voort uit hun industriële als uit hun persoonlijke overtuiging. Het echtpaar heeft vijf kinderen, woont in een landelijke omgeving en voelt zich nauw verbonden met de natuur. Als dusdanig zijn ze zich zeer bewust van hun verantwoordelijkheid als ondernemer. Ze hebben willen aantonen dat een KMO in staat is om heel strikt haar milieu-impact te beheren. "We zijn geen militanten: ik heb een auto en ik neem het vliegtuig," legt Bruno Schmitz uit. "Maar onze milieu-impact beheren, is gewoon een kwestie van gezond verstand. We zijn ervan overtuigd dat dit de toekomst is van elk bedrijf."De EMAS-registratie die in augustus definitief was, is geen klein bier. Het is het eindpunt van een strenge procedure die heel wat administratief werk en een precieze rapportage vereist, en die duidelijke engagementen en een resultaatsverbintenis vooropstelt. Het geheel wordt door een externe auditor gecontroleerd, in dit geval Vinçotte. En om de drie jaar wordt nagegaan of het bedrijf nog aan de vereisten voldoet.Bij Schmitz volgt een speciale ploeg het project op, een milieuverantwoordelijke en twee collega's. Heel concreet wordt elke medewerker van de drukkerij bij de aanpak betrokken via regelmatige controles, via richtlijnen voor goede praktijken, via 'rijbewijzen' die hun rol en verantwoordelijkheden omschrijven. Elke risicozone in de productieketen wordt geïdentificeerd en er worden procedures opgesteld om de voorschriften te respecteren. De milieupolitiek van Schmitz Digital Printing steunt op acht engagementen: een strikt energiebeheer, het gebruik van alternatieve energiebronnen, verspillingen bij de bron zelf aanpakken, het afval beheren en sorteren, het gebruik van verbruiksgoederen beoordelen op hun milieu-impact, het risico op vervuiling beperken en de gezondheid van de medewerkers veilig stellen, een doeltreffende milieucontrole invoeren, en fungeren als een voorbeeld voor klanten en partners. De aanpak van het bedrijf is vastgelegd in een milieucharter waarin Schmitz heel specifieke doelstellingen opneemt: in 2013 moet het elektriciteitsverbruik 30 % lager liggen en moet de hoeveelheid afval van klasse 2 (alles samen) 50 % kleiner zijn; en vanaf het volgende jaar moet het restafval van inkten en solventen al met 10 % naar beneden. Green attitudeZulk een project begin je niet zonder stevige basis. Vooraleer een EMAS-certificaat te overwegen, had Schmitz begin 2009 al op vrijwillige basis een milieubeleid onder de naam 'Green attitude' ingevoerd. Bedoeling was om alle procedés in het bedrijf die een impact op het milieu kunnen hebben, te bundelen: afvalbeheer, energiebeheer, aankooppolitiek, enz. "Op basis daarvan hebben we een nieuw magazijn van 500 m² gebouwd om het transport te beperken. Tegelijk hebben we onze verlichting vernieuwd en hebben we een centrale eenheid geïnstalleerd om de machines met perslucht te bevoorraden, waardoor die activiteit 35 % minder energie vergt. Zonder de installatie van onze eerste HP latex te vergeten, half 2009." In die tijd ging het om het 'kleine' model van 2,5 m, dat ondertussen door zijn grote broer van 3,2 m vervangen is. "Het begrip Green attitude was in de eerste plaats bedoeld om onze eigen medewerkers bij het project te betrekken. Nadien gebruikten we het ook om onze klanten en leveranciers over onze initiatieven te informeren. Voor het Economisch Bureau van de provincie Namen was dat de aanleiding om tijdens de opendeurdagen contact op te nemen en ons het EMAS-certificaat voor te stellen. We wilden niet de indruk wekken om aan greenwashing te doen: we hadden al wel een instrument, maar het EMAS bood ons de mogelijkheid om een stap verder te gaan en om onze aanpak een officieel karakter te geven." "We moeten het imago van de vervuilende drukker van de hand wijzen," gaat Bruno Schmitz strijdvaardig voort, terwijl hij tegelijk enkele vooroordelen, bijv. over solventen of PVC, onderuithaalt. "Men vergist zich van doelwit als men zijn pijlen op solventinkten richt. We zijn geen zeefdrukker en het verbruik per vierkante meter is helemaal niet te vergelijken. Als we hoogwaardige inkten en goed afgestelde systemen gebruiken, dan kunnen we de impact aanzienlijk verminderen. Zelf hebben we vorig jaar minder dan 1.000 liter verbruikt - dat is heel weinig. Hetzelfde met PVC. Dat is een recycleerbare grondstof. Wat is dan het beste? PVC recycleren of een zogezegd afbreekbaar zeil gebruiken dat toch op de vuilnisbelt eindigt? Veeleer dan zich blind te staren op de materialen, moet men oog hebben voor het beheer ervan. Ik zoek recyclagekanalen en ik lever inspanningen om tot een gesloten circuit te komen."Milieu: kosten en kwaliteit zijn met elkaar verbondenBruno Schmitz steekt het niet onder stoelen of banken: aan een EMAS-certificaat hangt een prijskaartje. "Er zijn de kosten voor de adviesverlening en de auditor, er kruipen heel wat werkuren in, en je moet investeren om aan de normen te voldoen... Ik wil echter geen cijfers plakken op die kosten. De winst zit hem in het betere imago en in het welzijn en de motivatie van onze medewerkers. Bovendien verhoogt de invoering van goede praktijken het rendement van de investeringen. Heel wat ondernemers zien het milieu als een economische rem. Ik ben echter van mening dat het EMAS voor ons een duwtje in de rug moet zijn. In de eerste plaats omdat het een aanpak is die samengaat met de kwaliteitszorg: het is bijvoorbeeld ondenkbaar om te werken met machines die inkt verliezen. Vervolgens omdat een beter beheer van de impact die we op het milieu hebben, ons ook in staat moet stellen om de kosten te drukken. Die drie aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: we willen kwaliteitsproducten leveren, tegen een goede prijs en met respect voor het milieu." Heeft de drukkerij dankzij het certificaat nieuwe klanten gekregen of bestaande klanten behouden? Bruno Schmitz aarzelt niet: "Ja. Het 'Festival Namur Nature' bijvoorbeeld is ons om die reden trouw gebleven. En het Waalse Parlement dat zich tot ons gewend heeft naar aanleiding van de tentoonstelling over zijn 30-jarige bestaan, was ook erg geïnteresseerd in onze aanpak." Net als de offsetdrukkerij Wils, de eerste Belgische KMO die een duurzaamheidsrapport voorlegde, heeft Schmitz bewezen dat het milieubeheer niet alleen voor grote bedrijven weggelegd is. Schmitz Digital Printing is voorgedragen voor de Europese EMAS Awards waarvan de laureaten op 25 november bekend gemaakt worden. Bij het ter perse was de uitslag nog niet bekend.EMAS: wat is me dat? Het EMAS of 'Eco Management and Audit Scheme' is een Europees programma voor milieubeheer. Het stelt bedrijven of organisaties in staat om hun prestaties op milieuvlak te beoordelen, om die te verbeteren en om er verslag over uit te brengen binnen een gestandaardiseerd en gecontroleerd systeem. Het EMAS steunt op de norm ISO 14001, maar voegt daar nog een aantal bijkomende vereisten aan toe, meer bepaald in verband met de openbare milieuverklaring, de betrokkenheid van de medewerkers en de verificatie door een derde partij. Schmitz Digital Printing heeft voor de optie EMAS easy gekozen, die speciaal aan kleine en middelgrote bedrijven aangepast is.