Verantwoord ondernemen is vandaag geen keuze meer, maar een noodzaak. De PEFC-certificatie is een eenvoudige en transparante tool die bedrijven de kans geeft om op het vlak van duurzaamheid concrete initiatieven te nemen en om over hun engagement te communiceren. Verpakkingsproducenten Semoulin Packaging en Intersac die de vraag naar gecertificeerde en duurzame verpakkingsmaterialen zien toenemen, kunnen dat beamen.

Het tijdperk van de circulaire economie is aangebroken. Bedrijven opteren hoe langer hoe meer voor verpakkingen in papier en karton als een alternatief voor plastic. De nationale en internationale reglementen worden immers almaar strenger en schrijven duurzame en recycleerbare materialen voor. Bovendien geven de consumenten niet alleen blijk van een meer verantwoord gedrag, maar verwachten ze van de bedrijven ook concrete stappen.

Voor bedrijven is dit dus het moment om hun verpakkingen tegen het licht te houden. Een eerste stap bij de invoer van een verantwoorde verpakking is de duurzame herkomst van het gebruikte papier-karton. Kiezen voor PEFC-gecertificeerde materialen, die van duurzaam beheerde bossen afkomstig zijn, betekent een verantwoorde bevoorrading. De bedrijven die al een voorsprong genomen hebben door zich te certificeren, geven vandaag blijk van een groter vermogen om op de gewijzigde vraag in te spelen. Getuige de verpakkingsproducenten Semoulin Packaging en Intersac. Dankzij de PEFC-certificatie geven ze concreet vorm aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en komen ze tegemoet aan de milieubekommernis van de klanten.

Semoulin Packaging is een fabrikant van zakken met vlakke bodem voor voedingswaren. Dankzij de PEFC-certificatie kan Semoulin Packaging op een groter aantal aanvragen ingaan en krijgt het bedrijf toegang tot meer markten. "Sinds onze certificatie in 2014 is onze voorraad PEFC-papier sterk toegenomen. Onze klanten, meer bepaald de supermarkten, eisen hoe langer hoe meer dat hun leveranciers een certificatie hebben. De vraag naar gecertificeerd materiaal stijgt onvoorstelbaar snel en ik ben ervan overtuigd dat dit zo blijft. Voor winkelketens en grote bedrijven is het nu belangrijk om hun verklaringen over duurzaamheid na te leven en om een beroep te doen op derden die het materiaal dat van duurzaam beheerde bossen afkomstig is, certificeren," zegt Edouard del Marmol, commercieel directeur van Semoulin Packaging.

Lokale en duurzame bevoorrading

Intersac, een fabrikant van papieren zakken voor voeding, stelt hetzelfde vast. "De mentaliteit verandert," aldus Marc Waelbers, algemeen directeur van Intersac. "Het aandeel van de klanten die een duurzame toelevering willen, neemt toe. Onze toegevoegde waarde bestaat erin om onze klanten, via onze benadering in drie stappen, te begeleiden bij een echt verantwoorde aanpak. In de eerste plaats bevoorraden we ons met verantwoorde grondstoffen, dat betekent materiaal met een PEFC-certificaat. Vervolgens produceren we lokaal op een duurzame manier. En ten slotte letten we erop dat al onze producten zoveel mogelijk gerecycleerd kunnen worden. 90% van onze productie is vandaag gecertificeerd. Zowel de producenten als de kopers hebben de verantwoordelijkheid om over de kwaliteit en duurzaamheid van de producten die op de markt komen, te waken." PEFC stimuleert ook de lokale economie dankzij de sterke aanwezigheid op lokaal en internationaal vlak. Dat garandeert een goede beschikbaarheid van de materialen. Zo draagt 68% van de gecertificeerde bossen in Europa het PEFC-label. In België en de buurlanden bedraagt dat aandeel zelfs 90%.

Eenvoudige en doeltreffende certificatie

Heel de bevoorradingsketen - van het bos tot het eindproduct - moet werken met een certificaat dat de duurzame oorsprong van de materialen garandeert. Daarom moeten leveranciers van verpakkingen over een COC-certificaat van PEFC beschikken om het PEFC-label op hun producten te kunnen gebruiken. Voor Semoulin Packaging bleek de PEFC-certificatie een eenvoudige en doeltreffende procedure. "De PEFC-norm biedt een werkwijze die aan de industriële realiteit aangepast is," zegt M. del Marmol. "Als ondernemer moeten we onze productie en ons voorraadbeheer aan de gewijzigde eisen van de klanten kunnen aanpassen. De methodes die PEFC uitgewerkt heeft, maken die flexibiliteit mogelijk en dat is voor ons van groot belang."

Hoe certificeert u zich?

De toekenning van het PEFC-certificaat verloopt soepel en kan aan uw interne organisatie aangepast worden. Er worden verschillende formules aangeboden, afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Bovendien wordt de toegang tot het certificaat voor kleine organisaties vereenvoudigd. Om inlichtingen in te winnen of om een certificatieprocedure te starten, neemt u contact op met Bernard Buntinx, account manager bij PEFC Belgium - bernard.buntinx@pefc.be · 0497 16 13 15 ·www.pefc.be.

Verantwoord ondernemen is vandaag geen keuze meer, maar een noodzaak. De PEFC-certificatie is een eenvoudige en transparante tool die bedrijven de kans geeft om op het vlak van duurzaamheid concrete initiatieven te nemen en om over hun engagement te communiceren. Verpakkingsproducenten Semoulin Packaging en Intersac die de vraag naar gecertificeerde en duurzame verpakkingsmaterialen zien toenemen, kunnen dat beamen. Het tijdperk van de circulaire economie is aangebroken. Bedrijven opteren hoe langer hoe meer voor verpakkingen in papier en karton als een alternatief voor plastic. De nationale en internationale reglementen worden immers almaar strenger en schrijven duurzame en recycleerbare materialen voor. Bovendien geven de consumenten niet alleen blijk van een meer verantwoord gedrag, maar verwachten ze van de bedrijven ook concrete stappen.Voor bedrijven is dit dus het moment om hun verpakkingen tegen het licht te houden. Een eerste stap bij de invoer van een verantwoorde verpakking is de duurzame herkomst van het gebruikte papier-karton. Kiezen voor PEFC-gecertificeerde materialen, die van duurzaam beheerde bossen afkomstig zijn, betekent een verantwoorde bevoorrading. De bedrijven die al een voorsprong genomen hebben door zich te certificeren, geven vandaag blijk van een groter vermogen om op de gewijzigde vraag in te spelen. Getuige de verpakkingsproducenten Semoulin Packaging en Intersac. Dankzij de PEFC-certificatie geven ze concreet vorm aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en komen ze tegemoet aan de milieubekommernis van de klanten.Semoulin Packaging is een fabrikant van zakken met vlakke bodem voor voedingswaren. Dankzij de PEFC-certificatie kan Semoulin Packaging op een groter aantal aanvragen ingaan en krijgt het bedrijf toegang tot meer markten. "Sinds onze certificatie in 2014 is onze voorraad PEFC-papier sterk toegenomen. Onze klanten, meer bepaald de supermarkten, eisen hoe langer hoe meer dat hun leveranciers een certificatie hebben. De vraag naar gecertificeerd materiaal stijgt onvoorstelbaar snel en ik ben ervan overtuigd dat dit zo blijft. Voor winkelketens en grote bedrijven is het nu belangrijk om hun verklaringen over duurzaamheid na te leven en om een beroep te doen op derden die het materiaal dat van duurzaam beheerde bossen afkomstig is, certificeren," zegt Edouard del Marmol, commercieel directeur van Semoulin Packaging.Lokale en duurzame bevoorradingIntersac, een fabrikant van papieren zakken voor voeding, stelt hetzelfde vast. "De mentaliteit verandert," aldus Marc Waelbers, algemeen directeur van Intersac. "Het aandeel van de klanten die een duurzame toelevering willen, neemt toe. Onze toegevoegde waarde bestaat erin om onze klanten, via onze benadering in drie stappen, te begeleiden bij een echt verantwoorde aanpak. In de eerste plaats bevoorraden we ons met verantwoorde grondstoffen, dat betekent materiaal met een PEFC-certificaat. Vervolgens produceren we lokaal op een duurzame manier. En ten slotte letten we erop dat al onze producten zoveel mogelijk gerecycleerd kunnen worden. 90% van onze productie is vandaag gecertificeerd. Zowel de producenten als de kopers hebben de verantwoordelijkheid om over de kwaliteit en duurzaamheid van de producten die op de markt komen, te waken." PEFC stimuleert ook de lokale economie dankzij de sterke aanwezigheid op lokaal en internationaal vlak. Dat garandeert een goede beschikbaarheid van de materialen. Zo draagt 68% van de gecertificeerde bossen in Europa het PEFC-label. In België en de buurlanden bedraagt dat aandeel zelfs 90%.Eenvoudige en doeltreffende certificatieHeel de bevoorradingsketen - van het bos tot het eindproduct - moet werken met een certificaat dat de duurzame oorsprong van de materialen garandeert. Daarom moeten leveranciers van verpakkingen over een COC-certificaat van PEFC beschikken om het PEFC-label op hun producten te kunnen gebruiken. Voor Semoulin Packaging bleek de PEFC-certificatie een eenvoudige en doeltreffende procedure. "De PEFC-norm biedt een werkwijze die aan de industriële realiteit aangepast is," zegt M. del Marmol. "Als ondernemer moeten we onze productie en ons voorraadbeheer aan de gewijzigde eisen van de klanten kunnen aanpassen. De methodes die PEFC uitgewerkt heeft, maken die flexibiliteit mogelijk en dat is voor ons van groot belang."Hoe certificeert u zich?De toekenning van het PEFC-certificaat verloopt soepel en kan aan uw interne organisatie aangepast worden. Er worden verschillende formules aangeboden, afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Bovendien wordt de toegang tot het certificaat voor kleine organisaties vereenvoudigd. Om inlichtingen in te winnen of om een certificatieprocedure te starten, neemt u contact op met Bernard Buntinx, account manager bij PEFC Belgium - bernard.buntinx@pefc.be · 0497 16 13 15 ·www.pefc.be.