Om even het geheugen op te frissen, gaat het concreet om een actie waarbij Valipac-klanten een bonus van 50 euro per ton gerecycleerd materiaal ontvangen dat in bedrijfsmatige plastic verpakkingen verwerkt is met ten minste 30% post-consumer recyclaat (PCR).

Initiatief uitgebreid naar alle sectoren

Waar bij de start van het project de doelgroep voornamelijk bestond uit bedrijven in de bouwsector, heeft Valipac dit nu verder uitgebreid naar de totale Belgische industrie. Filip licht toe: "Aangezien we met vorige projecten al heel wat ervaring opgedaan hadden in de bouwsector - waarbij Wienerberger, één van de grootste baksteenproducenten ter wereld als voorbeeldbedrijf fungeerde - leek het ons zinvol om eerst op die markt te focussen. Verpakkingsfolies maken namelijk 70 à 75% uit van het plastic verpakkingsafval. Door dit initiatief uit te breiden naar alle sectoren, hopen we dat het aandeel vormvaste harde plastics zoals vaten en dergelijke ook zal toenemen."

Misvattingen over gerecycleerd plastic

Veranderingen doorvoeren, of het nu om verpakkingsmateriaal gaat of iets anders, blijft moeilijk. Een bonus uitkeren helpt, maar volgens Filip gaat het veel verder dan dat. "Die geldelijke beloning is een trigger, maar slechts een onderdeel van het verhaal. Wij willen de mindset van de verpakker veranderen. Men zegt vaak 'onbekend is onbemind' en dat is voor de verpakker niet anders. De perceptie heerst nog steeds dat plastics die voor een bepaald gedeelte uit gerecycleerd materiaal bestaan minder goed van kwaliteit zijn, maar dat is helemaal niet het geval. Vaak weet de gebruiker gewoon niet dat er een milieuvriendelijker alternatief bestaat. Met dit nieuw initiatief willen we bedrijven daarover nog beter informeren en adviseren. Dat doen we niet alleen via de website, maar ook met gerichte mediacampagnes én bedrijfsbezoeken."

Aangepast verpakkingsontwerp voor beter recycleren

Valipac adviseert haar klanten ook bij het verpakkingsontwerp, want kleine wijzigingen hierin kunnen een grote impact hebben op het sorteer- en recyclageproces. Filip: "Een mooi voorbeeld hiervan zijn de veranderingen die Wienerberger heeft aangebracht. Waar voordien de merknaam op de krimpfolie geprint werd, wikkelt men de baksteenpaletten nu in 100% transparante folie, met daarrond nog een aparte wikkel die de merknaam en productinformatie bevat. Op die manier kan er nadien nog beter gesorteerd en gerecycleerd worden. De transparante krimpfolie kan 100% gerecycleerd worden zonder het minste kwaliteitsverlies of vergrijzing bij toevoeging aan een nieuw eindproduct. Voor Wienerberger was het een kleine aanpassing, maar wel een met een enorme positieve impact voor het milieu."

Toename van het aantal producenten

Ook het aantal bedrijven die plastic verpakkingsmateriaal aanbieden met een minimum van 30% post consumer recyclaat is verder toegenomen. Filip vult aan: "We zijn opgestart met zeven aanbieders op de website, maar dat aantal is ondertussen al opgelopen tot 11 bedrijven, waarvan één groothandel. En dan staan er nog negen bedrijven klaar. Zij wachten enkel nog op certificatie van het percentage recycled content in hun producten. Die certificatie gebeurt door externe instanties die erkend zijn door Polycert. Naast aanbieders van folies, zien we ook een toename in het aanbod van rigide plastics. Kijk, hoe meer bedrijven er producten aanbieden, hoe groter de keuzemogelijkheden worden en dat biedt enkel voordelen voor de gebruiker."

Als afsluiter geeft Filip nog het volgende mee: "Jaarlijks zetten Belgische bedrijven ongeveer 100.000 ton bedrijfsmatige kunststof verpakkingen op de markt, waarvan 40% in de EU gerecycleerd wordt. De rest gaat naar Zuidoost Azië. Ook hier willen we aan de kar duwen, want Valipac-klanten die met Europese recyclagebedrijven in zee gaan, ontvangen van ons hiervoor ook een bonus. En als die bedrijfsmatige plastic verpakking ook nog eens voor 30% bestaat uit gerecycleerd materiaal, dan zijn we alvast goed op weg naar een circulaire economie."

Wie graag meer informatie wenst over het 'My Recycled Content' initiatief, kan alvast een kijkje nemen op www.myrecycledcontent.com/nl of contact opnemen met Filip Vangeel via filip.vangeel@valipac.be Voor info over sorteren, kunt u terecht op www.iksorteerinmijnbedrijf.be Ook dit is een Valipac initiatief.

Om even het geheugen op te frissen, gaat het concreet om een actie waarbij Valipac-klanten een bonus van 50 euro per ton gerecycleerd materiaal ontvangen dat in bedrijfsmatige plastic verpakkingen verwerkt is met ten minste 30% post-consumer recyclaat (PCR).Initiatief uitgebreid naar alle sectorenWaar bij de start van het project de doelgroep voornamelijk bestond uit bedrijven in de bouwsector, heeft Valipac dit nu verder uitgebreid naar de totale Belgische industrie. Filip licht toe: "Aangezien we met vorige projecten al heel wat ervaring opgedaan hadden in de bouwsector - waarbij Wienerberger, één van de grootste baksteenproducenten ter wereld als voorbeeldbedrijf fungeerde - leek het ons zinvol om eerst op die markt te focussen. Verpakkingsfolies maken namelijk 70 à 75% uit van het plastic verpakkingsafval. Door dit initiatief uit te breiden naar alle sectoren, hopen we dat het aandeel vormvaste harde plastics zoals vaten en dergelijke ook zal toenemen."Misvattingen over gerecycleerd plasticVeranderingen doorvoeren, of het nu om verpakkingsmateriaal gaat of iets anders, blijft moeilijk. Een bonus uitkeren helpt, maar volgens Filip gaat het veel verder dan dat. "Die geldelijke beloning is een trigger, maar slechts een onderdeel van het verhaal. Wij willen de mindset van de verpakker veranderen. Men zegt vaak 'onbekend is onbemind' en dat is voor de verpakker niet anders. De perceptie heerst nog steeds dat plastics die voor een bepaald gedeelte uit gerecycleerd materiaal bestaan minder goed van kwaliteit zijn, maar dat is helemaal niet het geval. Vaak weet de gebruiker gewoon niet dat er een milieuvriendelijker alternatief bestaat. Met dit nieuw initiatief willen we bedrijven daarover nog beter informeren en adviseren. Dat doen we niet alleen via de website, maar ook met gerichte mediacampagnes én bedrijfsbezoeken."Aangepast verpakkingsontwerp voor beter recyclerenValipac adviseert haar klanten ook bij het verpakkingsontwerp, want kleine wijzigingen hierin kunnen een grote impact hebben op het sorteer- en recyclageproces. Filip: "Een mooi voorbeeld hiervan zijn de veranderingen die Wienerberger heeft aangebracht. Waar voordien de merknaam op de krimpfolie geprint werd, wikkelt men de baksteenpaletten nu in 100% transparante folie, met daarrond nog een aparte wikkel die de merknaam en productinformatie bevat. Op die manier kan er nadien nog beter gesorteerd en gerecycleerd worden. De transparante krimpfolie kan 100% gerecycleerd worden zonder het minste kwaliteitsverlies of vergrijzing bij toevoeging aan een nieuw eindproduct. Voor Wienerberger was het een kleine aanpassing, maar wel een met een enorme positieve impact voor het milieu."Toename van het aantal producentenOok het aantal bedrijven die plastic verpakkingsmateriaal aanbieden met een minimum van 30% post consumer recyclaat is verder toegenomen. Filip vult aan: "We zijn opgestart met zeven aanbieders op de website, maar dat aantal is ondertussen al opgelopen tot 11 bedrijven, waarvan één groothandel. En dan staan er nog negen bedrijven klaar. Zij wachten enkel nog op certificatie van het percentage recycled content in hun producten. Die certificatie gebeurt door externe instanties die erkend zijn door Polycert. Naast aanbieders van folies, zien we ook een toename in het aanbod van rigide plastics. Kijk, hoe meer bedrijven er producten aanbieden, hoe groter de keuzemogelijkheden worden en dat biedt enkel voordelen voor de gebruiker."Als afsluiter geeft Filip nog het volgende mee: "Jaarlijks zetten Belgische bedrijven ongeveer 100.000 ton bedrijfsmatige kunststof verpakkingen op de markt, waarvan 40% in de EU gerecycleerd wordt. De rest gaat naar Zuidoost Azië. Ook hier willen we aan de kar duwen, want Valipac-klanten die met Europese recyclagebedrijven in zee gaan, ontvangen van ons hiervoor ook een bonus. En als die bedrijfsmatige plastic verpakking ook nog eens voor 30% bestaat uit gerecycleerd materiaal, dan zijn we alvast goed op weg naar een circulaire economie."Wie graag meer informatie wenst over het 'My Recycled Content' initiatief, kan alvast een kijkje nemen op www.myrecycledcontent.com/nl of contact opnemen met Filip Vangeel via filip.vangeel@valipac.be Voor info over sorteren, kunt u terecht op www.iksorteerinmijnbedrijf.be Ook dit is een Valipac initiatief.