"We vragen de noodzakelijke vergunningen van de recycleurs op en voeren via SGS audits uit ter plaatse om te zien of ze het materiaal effectief recycleren en of dat onder 'de broadly equivalent condtions' gebeurt. We gaan m.a.w. na of de algemene regels rond kinderarbeid, ecologisch werken en veiligheidsvoorzieningen worden gerespecteerd. Tot vandaag werden al 11 audits uitgevoerd, waarmee we 35% van het tonnage van de export hebben gecontroleerd. De bedoeling is om tegen 2024 90% van de uitgevoerde plastic afvalstromen van bedrijfsmatige verpakkingen geauditeerd te krijgen."

Ook zicht op eindbestemming papier/karton

Jaarlijks wordt ook 455 kiloton bedrijfsmatig papier en karton verpakkingsafval opgehaald. "70% wordt meteen naar een Europese verwerker gebracht", vertelt Jens Poelaert. "Hierdoor is de situatie helemaal anders: slechts 30% wordt via traders vermarkt. De informatie m.b.t. de eindbestemming van het papier/karton kunnen we via onze aangesloten ophalers verkrijgen. Dit jaar starten we met de registratie hiervan om de markt duidelijk in kaart te brengen, want naar schatting 21% van het materiaal wordt in andere continenten verwerkt. Vooral India speelt hier een hoofdrol."

Lokale recyclage stimuleren

Om de lokale recyclage van bedrijfsmatige plastic verpakkingen te stimuleren, kent Valipac vanaf dit jaar een extra-vergoeding toe aan aangesloten ophalers en traders voor het verpakkingsafval dat binnen de Europese Unie wordt gerecycleerd. Gebeurt die recyclage bovendien binnen een straal van 300 km rond Brussel en door een gecertificeerde EuCertPlast (of equivalent) recycleur, dan kunnen ophalers en traders tot € 35/ton extra krijgen. "Lokale recyclage, of recyclage binnen de Europese Unie, is de bouwsteen van meer circulariteit, omdat stromen die lokaal gerecyleerd worden, beter traceerbaar zijn", besluit Ingrid Bouchez.

"We vragen de noodzakelijke vergunningen van de recycleurs op en voeren via SGS audits uit ter plaatse om te zien of ze het materiaal effectief recycleren en of dat onder 'de broadly equivalent condtions' gebeurt. We gaan m.a.w. na of de algemene regels rond kinderarbeid, ecologisch werken en veiligheidsvoorzieningen worden gerespecteerd. Tot vandaag werden al 11 audits uitgevoerd, waarmee we 35% van het tonnage van de export hebben gecontroleerd. De bedoeling is om tegen 2024 90% van de uitgevoerde plastic afvalstromen van bedrijfsmatige verpakkingen geauditeerd te krijgen."Ook zicht op eindbestemming papier/kartonJaarlijks wordt ook 455 kiloton bedrijfsmatig papier en karton verpakkingsafval opgehaald. "70% wordt meteen naar een Europese verwerker gebracht", vertelt Jens Poelaert. "Hierdoor is de situatie helemaal anders: slechts 30% wordt via traders vermarkt. De informatie m.b.t. de eindbestemming van het papier/karton kunnen we via onze aangesloten ophalers verkrijgen. Dit jaar starten we met de registratie hiervan om de markt duidelijk in kaart te brengen, want naar schatting 21% van het materiaal wordt in andere continenten verwerkt. Vooral India speelt hier een hoofdrol." Lokale recyclage stimulerenOm de lokale recyclage van bedrijfsmatige plastic verpakkingen te stimuleren, kent Valipac vanaf dit jaar een extra-vergoeding toe aan aangesloten ophalers en traders voor het verpakkingsafval dat binnen de Europese Unie wordt gerecycleerd. Gebeurt die recyclage bovendien binnen een straal van 300 km rond Brussel en door een gecertificeerde EuCertPlast (of equivalent) recycleur, dan kunnen ophalers en traders tot € 35/ton extra krijgen. "Lokale recyclage, of recyclage binnen de Europese Unie, is de bouwsteen van meer circulariteit, omdat stromen die lokaal gerecyleerd worden, beter traceerbaar zijn", besluit Ingrid Bouchez.