De PPWD (of richtlijn 94-62/EG) die midden jaren negentig werd geïntroduceerd, heeft wel degelijk een grote positieve impact op de afvalberg gehad. Evoluerende consumptiegewoontes zorgden echter voor een toename van het verpakkingsafval. "België is de primus van de klas als het over recyclage van verpakkingen gaat", vertelt Filip Vangeel. "Wij vinden sorteren en hergebruik logisch, maar dat is lang niet het geval in de rest van Europa. Daarenboven valt er nog op andere vlakken heel wat vooruitgang te boeken, zelfs in België. Dan denken we in de eerste plaats aan het materialengebruik, en vooral de samengestelde verpakkingen. Een ander gekend probleem is het transport van 'lucht' in onvoldoende gevulde vrachtwagens of overgedimensioneerde dozen in e-commerce. Ook Europa is ervan overtuigd dat het beter kan. Zo besliste ze om de PPWD om te zetten naar een Packaging & Packaging Waste Regulation (PPWR), m.a.w. naar een verordening met onmiddellijke inwerkingtreding in alle lidstaten. Tegen eind 2025 wordt het resultaat verwacht, met toch wel enkele drastische veranderingen voor zowel fabrikanten als distributeurs en logistieke spelers."

Heel wat veranderingen

De nieuwe verordening zal een grotere nadruk leggen op het 'design' van de verpakking. "Het ontwerp moet een maximale recyclage of hergebruik toelaten", vertelt Filip Vangeel, Manager Circular Economy bij Valipac. "Daarnaast wordt de strijd tegen de overgedimensioneerde verpakkingen aangebonden. Gewicht en volume zullen maximaal op de inhoud moeten worden afgestemd, weliswaar rekening houdende met de beschermfunctie. De ratio inhoud en lege ruimte zou maximaal 60/40% mogen bedragen, waarbij opvulmateriaal met lege ruimte wordt gelijkgesteld. Verder beoogt Europa de mogelijkheden van circulariteit optimaal te exploreren. Enerzijds zullen een groot deel van verpakkingen hervulbaar of herbruikbaar moeten zijn. Hierbij spreken we niet enkel over transport en e-commerce toepassingen zoals dozen, palletten, vaten, palletfolies en spanbandjes, maar ook over verpakkingen voor voeding, zoals drankbekertjes, friet- en hamburgerdozen. Anderzijds zullen bedrijfsmatige plastic verpakkingen tegen 2030 minstens 35% 'post-consumer recycled content' moeten bevatten en tegen 2040 zal dat zelfs naar 65% worden opgetrokken.

Valipac helpt met transitie

De verordening zal de nieuwe regels trapsgewijs opleggen. Veel zal al in 2030 veranderen, maar andere maatregelen zullen pas tegen 2040 in orde moeten zijn. "Om de ambities te kunnen waarmaken, voorziet de Europese Commissie eveneens in een aanpassing van de definitie van recycleerbaarheid", verduidelijkt Filip Vangeel. "Tegen 2030 worden er 'design for recycling' richtlijnen opgesteld die in alle EU-lidstaten uniformiteit moeten brengen. Concreet zal een soortgelijk systeem als de energiescore worden geïntroduceerd. Verpakkingen zullen een score van A tot E krijgen. Deze 'ecomodulatie' zal de basis vormen voor de bijdrage die de fabrikanten en distributeurs aan een eco-organisme betalen. Kortom, er staan de sector heel wat veranderingen te wachten. Valipac zoekt nu al naar manieren om alle actoren in deze transitie bij te staan. Zo ontwikkelen we richtlijnen waarmee de industrie aan de slag kan om de nodige aanpassingen door te voeren. Deze zullen we stelselmatig op onze website publiceren. Via ons bonussysteem my Recycled Content ondersteunen we bedrijven bij het zetten van de eerste stappen naar het gebruik van bedrijfsmatige kunststof verpakkingen met recyclaat. En er zullen nog andere initiatieven volgen."

De PPWD (of richtlijn 94-62/EG) die midden jaren negentig werd geïntroduceerd, heeft wel degelijk een grote positieve impact op de afvalberg gehad. Evoluerende consumptiegewoontes zorgden echter voor een toename van het verpakkingsafval. "België is de primus van de klas als het over recyclage van verpakkingen gaat", vertelt Filip Vangeel. "Wij vinden sorteren en hergebruik logisch, maar dat is lang niet het geval in de rest van Europa. Daarenboven valt er nog op andere vlakken heel wat vooruitgang te boeken, zelfs in België. Dan denken we in de eerste plaats aan het materialengebruik, en vooral de samengestelde verpakkingen. Een ander gekend probleem is het transport van 'lucht' in onvoldoende gevulde vrachtwagens of overgedimensioneerde dozen in e-commerce. Ook Europa is ervan overtuigd dat het beter kan. Zo besliste ze om de PPWD om te zetten naar een Packaging & Packaging Waste Regulation (PPWR), m.a.w. naar een verordening met onmiddellijke inwerkingtreding in alle lidstaten. Tegen eind 2025 wordt het resultaat verwacht, met toch wel enkele drastische veranderingen voor zowel fabrikanten als distributeurs en logistieke spelers."Heel wat veranderingenDe nieuwe verordening zal een grotere nadruk leggen op het 'design' van de verpakking. "Het ontwerp moet een maximale recyclage of hergebruik toelaten", vertelt Filip Vangeel, Manager Circular Economy bij Valipac. "Daarnaast wordt de strijd tegen de overgedimensioneerde verpakkingen aangebonden. Gewicht en volume zullen maximaal op de inhoud moeten worden afgestemd, weliswaar rekening houdende met de beschermfunctie. De ratio inhoud en lege ruimte zou maximaal 60/40% mogen bedragen, waarbij opvulmateriaal met lege ruimte wordt gelijkgesteld. Verder beoogt Europa de mogelijkheden van circulariteit optimaal te exploreren. Enerzijds zullen een groot deel van verpakkingen hervulbaar of herbruikbaar moeten zijn. Hierbij spreken we niet enkel over transport en e-commerce toepassingen zoals dozen, palletten, vaten, palletfolies en spanbandjes, maar ook over verpakkingen voor voeding, zoals drankbekertjes, friet- en hamburgerdozen. Anderzijds zullen bedrijfsmatige plastic verpakkingen tegen 2030 minstens 35% 'post-consumer recycled content' moeten bevatten en tegen 2040 zal dat zelfs naar 65% worden opgetrokken. Valipac helpt met transitieDe verordening zal de nieuwe regels trapsgewijs opleggen. Veel zal al in 2030 veranderen, maar andere maatregelen zullen pas tegen 2040 in orde moeten zijn. "Om de ambities te kunnen waarmaken, voorziet de Europese Commissie eveneens in een aanpassing van de definitie van recycleerbaarheid", verduidelijkt Filip Vangeel. "Tegen 2030 worden er 'design for recycling' richtlijnen opgesteld die in alle EU-lidstaten uniformiteit moeten brengen. Concreet zal een soortgelijk systeem als de energiescore worden geïntroduceerd. Verpakkingen zullen een score van A tot E krijgen. Deze 'ecomodulatie' zal de basis vormen voor de bijdrage die de fabrikanten en distributeurs aan een eco-organisme betalen. Kortom, er staan de sector heel wat veranderingen te wachten. Valipac zoekt nu al naar manieren om alle actoren in deze transitie bij te staan. Zo ontwikkelen we richtlijnen waarmee de industrie aan de slag kan om de nodige aanpassingen door te voeren. Deze zullen we stelselmatig op onze website publiceren. Via ons bonussysteem my Recycled Content ondersteunen we bedrijven bij het zetten van de eerste stappen naar het gebruik van bedrijfsmatige kunststof verpakkingen met recyclaat. En er zullen nog andere initiatieven volgen."