Onder impuls van de sectorfederaties Fevia, Comeos en Detic, en met de steun en samenwerking van de industrie en verschillende kenniscentra, ontwikkelden Valipac en Fost Plus in het voorjaar van 2021 een toegankelijk kennisplatform dat intussen breed wordt gedragen door alle belangrijke federaties. Op www.packitbetter.be vinden bedrijven een brede waaier van relevante informatie. Denk maar aan studies en innovaties over verpakkingen, maar ook een overzicht van de vele bestaande tools rondom verpakkingsinnovatie en inspirerende verhalen van bedrijven. Steeds weer betreft het neutrale informatie. Het is immers geenszins de bedoeling dat het platform voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Geïnteresseerden kunnen via het platform rechtstreeks specifieke vragen stellen aan de experten van Valipac, Fost Plus of de expertisecentra. De toegevoegde waarde van 'Pack It Better' ligt voor de hand: verpakkingsproducenten en bedrijven die verpakte goederen op de markt brengen, kunnen dankzij het kennisplatform gefundeerdere keuzes maken om hun ecodesign in goede banen te leiden.

"We spelen al een belangrijke rol als het gaat over het ondersteunen van onze leden bij verpakkingsinnovatie met het oog op recyclage", aldus Patrick Laevers, managing director van Fost Plus. "Met dit platform gaan we nog een stap verder door ook op kwalitatieve en kwantitatieve preventie en circulaire toepassingen in te zetten."

"We geloven dat herbruikbare, recycleerbare verpakkingen en verpakkingen gemaakt van gerecycleerde materialen de toekomst zijn. Door bedrijven te helpen het juiste pad te kiezen, willen we de circulaire transitie versnellen. Zo groeien we samen naar een circulaire verpakkingseconomie die een positief effect op mens, planeet en de bedrijfswereld zal hebben", besluiten Huysman en Laevers.

www.packitbetter.be

Onder impuls van de sectorfederaties Fevia, Comeos en Detic, en met de steun en samenwerking van de industrie en verschillende kenniscentra, ontwikkelden Valipac en Fost Plus in het voorjaar van 2021 een toegankelijk kennisplatform dat intussen breed wordt gedragen door alle belangrijke federaties. Op www.packitbetter.be vinden bedrijven een brede waaier van relevante informatie. Denk maar aan studies en innovaties over verpakkingen, maar ook een overzicht van de vele bestaande tools rondom verpakkingsinnovatie en inspirerende verhalen van bedrijven. Steeds weer betreft het neutrale informatie. Het is immers geenszins de bedoeling dat het platform voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Geïnteresseerden kunnen via het platform rechtstreeks specifieke vragen stellen aan de experten van Valipac, Fost Plus of de expertisecentra. De toegevoegde waarde van 'Pack It Better' ligt voor de hand: verpakkingsproducenten en bedrijven die verpakte goederen op de markt brengen, kunnen dankzij het kennisplatform gefundeerdere keuzes maken om hun ecodesign in goede banen te leiden."We spelen al een belangrijke rol als het gaat over het ondersteunen van onze leden bij verpakkingsinnovatie met het oog op recyclage", aldus Patrick Laevers, managing director van Fost Plus. "Met dit platform gaan we nog een stap verder door ook op kwalitatieve en kwantitatieve preventie en circulaire toepassingen in te zetten.""We geloven dat herbruikbare, recycleerbare verpakkingen en verpakkingen gemaakt van gerecycleerde materialen de toekomst zijn. Door bedrijven te helpen het juiste pad te kiezen, willen we de circulaire transitie versnellen. Zo groeien we samen naar een circulaire verpakkingseconomie die een positief effect op mens, planeet en de bedrijfswereld zal hebben", besluiten Huysman en Laevers.www.packitbetter.be