"Belgische bedrijven die goederen verpakken of verpakt invoeren voor de Belgische markt zijn onderworpen aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Ze moeten onder meer aantonen dat ze de opgelegde recyclagedoelstellingen halen", vertelt Ingrid Bouchez, communication manager bij Valipac. "Individueel is dat erg moeilijk, vandaar dat Valipac in het leven werd geroepen. We helpen onze klanten aan de wetgeving te voldoen door de informatie over de hoeveelheden bedrijfsmatige verpakkingen die ze op de markt brengen te verzamelen en het percentage daarvan dat wordt ingezameld en gerecycleerd te rapporteren aan de overheid."

Valipac hanteert het vrijemarktprincipe en is op geen enkel moment eigenaar van het materiaal. "We beslissen dus niet wie inzamelt en waar het materiaal wordt gerecycleerd", vertelt senior account manager operations Jens Poelaert. "Om de traceerbaarheid van het bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval aan te tonen, heeft Valipac sinds 2018 contracten afgesloten met kunststof traders. Dankzij deze contracten hebben we nu zicht op 97% van de eindbestemmingen wereldwijd."

Recycleurs onder de loep

Vorig jaar haalden 220 aangesloten Valipac ophalers 57,6 kiloton bedrijfsmatige plastic verpakkingen op. 30% gaat rechtstreeks naar verwerkers binnen Europa, maar het merendeel van het materiaal (70%) wordt verder vermarkt via traders om hoofdzakelijk geëxporteerd te worden. "Dankzij de informatie van de aangesloten ophalers en traders zien we dat 39% van het materiaal binnen Europa gerecycleerd wordt, 24% in Turkije en 37% in Aziatische landen, zoals Vietnam, Maleisië en Indonesië. Vandaag gaan we nog een stapje verder door deze partijen onder de loep te nemen", gaat Jens verder.

Jens Poelaert: "Dankzij contracten met kunststof traders hebben we nu zicht op 97% van de eindbestemmingen wereldwijd.", .
Jens Poelaert: "Dankzij contracten met kunststof traders hebben we nu zicht op 97% van de eindbestemmingen wereldwijd." © .

"We vragen de noodzakelijke vergunningen van de recycleurs op en voeren via SGS audits uit ter plaatse om te zien of ze het materiaal effectief recycleren en of dat onder 'de broadly equivalent condtions' gebeurt. We gaan m.a.w. na of de algemene regels rond kinderarbeid, ecologisch werken en veiligheidsvoorzieningen worden gerespecteerd. Tot vandaag werden al 11 audits uitgevoerd, waarmee we 35% van het tonnage van de export hebben gecontroleerd. De bedoeling is om tegen 2024 90% van de uitgevoerde plastic afvalstromen van bedrijfsmatige verpakkingen geauditeerd te krijgen."

Ook zicht op eindbestemming papier/karton

Jaarlijks wordt ook 455 kiloton bedrijfsmatig papier en karton verpakkingsafval opgehaald. "70% wordt meteen naar een Europese verwerker gebracht", vertelt Jens Poelaert. "Hierdoor is de situatie helemaal anders: slechts 30% wordt via traders vermarkt. De informatie m.b.t. de eindbestemming van het papier/karton kunnen we via onze aangesloten ophalers verkrijgen. Dit jaar starten we met de registratie hiervan om de markt duidelijk in kaart te brengen, want naar schatting 21% van het materiaal wordt in andere continenten verwerkt. Vooral India speelt hier een hoofdrol."

Lokale recyclage stimuleren

Om de lokale recyclage van bedrijfsmatige plastic verpakkingen te stimuleren, kent Valipac vanaf dit jaar een extra-vergoeding toe aan aangesloten ophalers en traders voor het verpakkingsafval dat binnen de Europese Unie wordt gerecycleerd. Gebeurt die recyclage bovendien binnen een straal van 300 km rond Brussel en door een gecertificeerde EuCertPlast (of equivalent) recycleur, dan kunnen ophalers en traders tot € 35/ton extra krijgen. "Lokale recyclage, of recyclage binnen de Europese Unie, is de bouwsteen van meer circulariteit, omdat stromen die lokaal gerecyleerd worden, beter traceerbaar zijn", besluit Ingrid Bouchez.

"Belgische bedrijven die goederen verpakken of verpakt invoeren voor de Belgische markt zijn onderworpen aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Ze moeten onder meer aantonen dat ze de opgelegde recyclagedoelstellingen halen", vertelt Ingrid Bouchez, communication manager bij Valipac. "Individueel is dat erg moeilijk, vandaar dat Valipac in het leven werd geroepen. We helpen onze klanten aan de wetgeving te voldoen door de informatie over de hoeveelheden bedrijfsmatige verpakkingen die ze op de markt brengen te verzamelen en het percentage daarvan dat wordt ingezameld en gerecycleerd te rapporteren aan de overheid." Valipac hanteert het vrijemarktprincipe en is op geen enkel moment eigenaar van het materiaal. "We beslissen dus niet wie inzamelt en waar het materiaal wordt gerecycleerd", vertelt senior account manager operations Jens Poelaert. "Om de traceerbaarheid van het bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval aan te tonen, heeft Valipac sinds 2018 contracten afgesloten met kunststof traders. Dankzij deze contracten hebben we nu zicht op 97% van de eindbestemmingen wereldwijd."Recycleurs onder de loep Vorig jaar haalden 220 aangesloten Valipac ophalers 57,6 kiloton bedrijfsmatige plastic verpakkingen op. 30% gaat rechtstreeks naar verwerkers binnen Europa, maar het merendeel van het materiaal (70%) wordt verder vermarkt via traders om hoofdzakelijk geëxporteerd te worden. "Dankzij de informatie van de aangesloten ophalers en traders zien we dat 39% van het materiaal binnen Europa gerecycleerd wordt, 24% in Turkije en 37% in Aziatische landen, zoals Vietnam, Maleisië en Indonesië. Vandaag gaan we nog een stapje verder door deze partijen onder de loep te nemen", gaat Jens verder."We vragen de noodzakelijke vergunningen van de recycleurs op en voeren via SGS audits uit ter plaatse om te zien of ze het materiaal effectief recycleren en of dat onder 'de broadly equivalent condtions' gebeurt. We gaan m.a.w. na of de algemene regels rond kinderarbeid, ecologisch werken en veiligheidsvoorzieningen worden gerespecteerd. Tot vandaag werden al 11 audits uitgevoerd, waarmee we 35% van het tonnage van de export hebben gecontroleerd. De bedoeling is om tegen 2024 90% van de uitgevoerde plastic afvalstromen van bedrijfsmatige verpakkingen geauditeerd te krijgen."Ook zicht op eindbestemming papier/kartonJaarlijks wordt ook 455 kiloton bedrijfsmatig papier en karton verpakkingsafval opgehaald. "70% wordt meteen naar een Europese verwerker gebracht", vertelt Jens Poelaert. "Hierdoor is de situatie helemaal anders: slechts 30% wordt via traders vermarkt. De informatie m.b.t. de eindbestemming van het papier/karton kunnen we via onze aangesloten ophalers verkrijgen. Dit jaar starten we met de registratie hiervan om de markt duidelijk in kaart te brengen, want naar schatting 21% van het materiaal wordt in andere continenten verwerkt. Vooral India speelt hier een hoofdrol." Lokale recyclage stimulerenOm de lokale recyclage van bedrijfsmatige plastic verpakkingen te stimuleren, kent Valipac vanaf dit jaar een extra-vergoeding toe aan aangesloten ophalers en traders voor het verpakkingsafval dat binnen de Europese Unie wordt gerecycleerd. Gebeurt die recyclage bovendien binnen een straal van 300 km rond Brussel en door een gecertificeerde EuCertPlast (of equivalent) recycleur, dan kunnen ophalers en traders tot € 35/ton extra krijgen. "Lokale recyclage, of recyclage binnen de Europese Unie, is de bouwsteen van meer circulariteit, omdat stromen die lokaal gerecyleerd worden, beter traceerbaar zijn", besluit Ingrid Bouchez.