Tot voor kort hanteerde Valipac een lineaire benadering waarbij de recyclage voornamelijk buiten Europa gebeurde. "Dit model is in deze tijden niet langer houdbaar", aldus CEO Francis Huysman. "Enerzijds omdat export van afvalstoffen een verlies aan secundaire grondstoffen en toegevoegde waarde voor de Europese industrie betekent. Anderzijds omdat het de traceerbaarheid en de controle op de effectieve recyclage sterk bemoeilijkt.

De laatste jaren investeerden we in de implementatie van een circulair model waarbij het volledige recyclageproces en gebruik van het recyclaat volledig op Europese bodem blijft." Om het principe van circulariteit in Europa aanhangig te maken, heeft Valipac zich enigszins opnieuw uitgevonden. "Vanaf 2022 treedt Valipac naar voor met een circulair model waarin de focus op het coresponsabiliseren van alle stakeholders ligt", verduidelijkt Francis Huysman. "Hierbij zullen we niet enkel meer de tonnages registreren van door de ophalers ingezamelde bedrijfsmatige verpakkingen en bedrijfsmatige verpakkingen die de bedrijven gebruiken om goederen op de Belgische markt te brengen.

Ook de traders en de recyclagebedrijven zullen in alle transparantie hun medewerking moeten verlenen om te kunnen nagaan waar het bedrijfsmatig verpakkingsafval uit België terechtkomt en hoeveel daarvan wordt gerecycleerd. Van de verpakkingsproducenten verwachten we informatie over hoeveel van deze nieuwe grondstof opnieuw in bedrijfsmatige verpakkingen wordt omgezet. Hierbij willen we de duurzame initiatieven ondersteunen met kennis, expertise en zelfs een vorm van incentive. Op 1 januari 2022 starten we immers met een proefproject waarbij we onze klanten die actief zijn in de bouwsector, een bonus toekennen per ton post consumer recyclaat dat in hun bedrijfsmatige kunststof verpakkingen is verwerkt. Enige voorwaarde is dat de verpakkingen worden gebruikt voor bouwmaterialen die in België worden verpakt en op onze eigen markt worden afgezet." Dit proefproject gaat gepaard met de lancering van het platform myRecycledContent.com, waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Weinig bedrijven hebben weet dat folies met recyclaat evenwaardig zijn aan virgin folie", vertelt Francis Huysman verder.

Francis Huysman, CEO van Valipac., .
Francis Huysman, CEO van Valipac. © .

Dit kip-of-het-ei verhaal willen we uit de wereld helpen door kennis te delen en te sensibiliseren, maar eveneens door een tool aan te bieden waar zowel verpakkingsproducenten als -leveranciers en gebruikers elkaar kunnen vinden." De scope van het platform is redelijk breed en beperkt zich niet enkel tot folie. Plastic emmers voor lijmen vallen evenzeer onder de noemer. Bovendien staat het platform ook open voor de registratie van andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld landbouwfolies, en kan het op Europees niveau worden gebruikt.

De verpakkingen mogen internationaal worden geproduceerd, voor zover het percentage aan post consumer recyclaat dat in de verpakking is verwerkt, bewezen wordt. Logisch, aangezien vandaag maar een handvol verpakkingsproducenten dergelijke oplossingen aanbieden. In een latere fase zal dit initiatief wellicht ook naar andere sectoren worden uitgebreid

Tot voor kort hanteerde Valipac een lineaire benadering waarbij de recyclage voornamelijk buiten Europa gebeurde. "Dit model is in deze tijden niet langer houdbaar", aldus CEO Francis Huysman. "Enerzijds omdat export van afvalstoffen een verlies aan secundaire grondstoffen en toegevoegde waarde voor de Europese industrie betekent. Anderzijds omdat het de traceerbaarheid en de controle op de effectieve recyclage sterk bemoeilijkt. De laatste jaren investeerden we in de implementatie van een circulair model waarbij het volledige recyclageproces en gebruik van het recyclaat volledig op Europese bodem blijft." Om het principe van circulariteit in Europa aanhangig te maken, heeft Valipac zich enigszins opnieuw uitgevonden. "Vanaf 2022 treedt Valipac naar voor met een circulair model waarin de focus op het coresponsabiliseren van alle stakeholders ligt", verduidelijkt Francis Huysman. "Hierbij zullen we niet enkel meer de tonnages registreren van door de ophalers ingezamelde bedrijfsmatige verpakkingen en bedrijfsmatige verpakkingen die de bedrijven gebruiken om goederen op de Belgische markt te brengen. Ook de traders en de recyclagebedrijven zullen in alle transparantie hun medewerking moeten verlenen om te kunnen nagaan waar het bedrijfsmatig verpakkingsafval uit België terechtkomt en hoeveel daarvan wordt gerecycleerd. Van de verpakkingsproducenten verwachten we informatie over hoeveel van deze nieuwe grondstof opnieuw in bedrijfsmatige verpakkingen wordt omgezet. Hierbij willen we de duurzame initiatieven ondersteunen met kennis, expertise en zelfs een vorm van incentive. Op 1 januari 2022 starten we immers met een proefproject waarbij we onze klanten die actief zijn in de bouwsector, een bonus toekennen per ton post consumer recyclaat dat in hun bedrijfsmatige kunststof verpakkingen is verwerkt. Enige voorwaarde is dat de verpakkingen worden gebruikt voor bouwmaterialen die in België worden verpakt en op onze eigen markt worden afgezet." Dit proefproject gaat gepaard met de lancering van het platform myRecycledContent.com, waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Weinig bedrijven hebben weet dat folies met recyclaat evenwaardig zijn aan virgin folie", vertelt Francis Huysman verder.Dit kip-of-het-ei verhaal willen we uit de wereld helpen door kennis te delen en te sensibiliseren, maar eveneens door een tool aan te bieden waar zowel verpakkingsproducenten als -leveranciers en gebruikers elkaar kunnen vinden." De scope van het platform is redelijk breed en beperkt zich niet enkel tot folie. Plastic emmers voor lijmen vallen evenzeer onder de noemer. Bovendien staat het platform ook open voor de registratie van andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld landbouwfolies, en kan het op Europees niveau worden gebruikt.De verpakkingen mogen internationaal worden geproduceerd, voor zover het percentage aan post consumer recyclaat dat in de verpakking is verwerkt, bewezen wordt. Logisch, aangezien vandaag maar een handvol verpakkingsproducenten dergelijke oplossingen aanbieden. In een latere fase zal dit initiatief wellicht ook naar andere sectoren worden uitgebreid