Valipac, het erkend organisme voor het beheer van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatige verpakkingen in België, luidt de alarmbel. "Dit kan voor een instorting van de inzamel- en recyclagemarkt in heel Europa zorgen indien er niet volop in de ontwikkeling van recyclagefaciliteiten wordt geïnvesteerd."

Elk jaar wordt in België 100.000 ton bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval geproduceerd, waarvan 60.000 ton wordt ingezameld voor verwerking. Daarvan gaat 40% voor recyclage naar gebieden buiten de OESO-zone, voornamelijk naar Vietnam, Thailand, Maleisië en Indonesië. "Dit betekent dus dat op korte termijn er jaarlijks zo'n 24.000 ton een afzetmarkt in onze contreien moet vinden," aldus Francis Huysman, managing director bij Valipac. "Daarbij komen ook nog andere kunststofstromen, zoals landbouwfolies. De 'Waste Shipment Regulation' laat de deur wel op een kier: na 5 jaar kunnen niet OESO-landen opnieuw in aanmerking komen voor export. De voorwaarden zijn weliswaar erg strikt. Zo moeten ze onder meer voorrang geven aan de inzameling en de verwerking van hun eigen kunststofafval, maar dat zien we de komende jaren niet meteen gebeuren. Los van de 'Waste Shipment Regulation' voorziet de aanpassing van de 'Packaging and Packaging Waste Regulation' bovendien dat bedrijfsmatige verpakkingen tegen 2030 voor 35% uit gerecycleerd materiaal dienen te bestaan, en in 2040 zal dat zelfs 65% moeten zijn. Op zich is dit positief, maar het komt wel laat".

Dringend extra capaciteit nodig

België is momenteel de enige E.U.-lidstaat die met het Valipac-systeem een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatige verpakkingen heeft opgezet. "We hebben ook de eindbestemmingen van het Belgisch bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval in kaart gebracht en controleren wat daarmee gebeurt," vertelt Francis Huysman. "Bedrijven die verpakkingen gebruiken, blijken echter nog vaak te kampen met (onterechte) bedenkingen over de kwaliteit van gerecycleerd materiaal in vergelijking tot 'virgin' grondstoffen. Dit verklaart waarom er in Europa weinig vraag is naar gerecycleerd kunststof en dus ook gerecycleerde verpakkingen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de recyclagecapaciteit in België en in Europa te weinig gestimuleerd, terwijl dit nét nodig is om de exportban naar verre landen te compenseren. Om een circulaire waardeketen te creëren en de recyclage in Europa aan te moedigen, is het van cruciaal belang dat de industrie massaal in het gebruik van gerecycleerde materialen investeert en dat de organisaties voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in de verschillende lidstaten nauwer gaan samenwerken."

Francis Huysman, Managing Director Valipac
Francis Huysman, Managing Director Valipac

Initiatieven van Valipac

Valipac wil vooral inzetten op een mentaliteitsverandering in de bedrijven. "We moeten de actoren overtuigen om bedrijfsmatige kunststof verpakkingen te gebruiken die gerecycleerd materiaal bevatten", benadrukt Francis Huysman. "Met het online platform myRecycledcontent.be hebben we hiertoe al een belangrijke stap gezet. Daar kunnen immers leveranciers van kunststof verpakkingen met gerecycleerd materiaal en professionele gebruikers elkaar ontmoeten. Maar dat volstaat niet. We moeten nu actie ondernemen om de capaciteit in onze regio's te verhogen en lokale afzetmogelijkheden te ontwikkelen. Anders is de kans reëel dat de kosten voor de afvalinzameling en -verwerking stijgen, wat een negatief effect op de selectieve inzameling zou kunnen hebben. Als we van een dergelijk scenario uitgaan, zouden de nieuwe regels de vooruitgang naar een circulaire economie op korte termijn wel eens in gevaar kunnen brengen in plaats van te bevorderen."

VALIPAC

Kon. Astridlaan 59A/Bus 11

1780 Wemmel

www.valipac.be

Valipac, het erkend organisme voor het beheer van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatige verpakkingen in België, luidt de alarmbel. "Dit kan voor een instorting van de inzamel- en recyclagemarkt in heel Europa zorgen indien er niet volop in de ontwikkeling van recyclagefaciliteiten wordt geïnvesteerd."Elk jaar wordt in België 100.000 ton bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval geproduceerd, waarvan 60.000 ton wordt ingezameld voor verwerking. Daarvan gaat 40% voor recyclage naar gebieden buiten de OESO-zone, voornamelijk naar Vietnam, Thailand, Maleisië en Indonesië. "Dit betekent dus dat op korte termijn er jaarlijks zo'n 24.000 ton een afzetmarkt in onze contreien moet vinden," aldus Francis Huysman, managing director bij Valipac. "Daarbij komen ook nog andere kunststofstromen, zoals landbouwfolies. De 'Waste Shipment Regulation' laat de deur wel op een kier: na 5 jaar kunnen niet OESO-landen opnieuw in aanmerking komen voor export. De voorwaarden zijn weliswaar erg strikt. Zo moeten ze onder meer voorrang geven aan de inzameling en de verwerking van hun eigen kunststofafval, maar dat zien we de komende jaren niet meteen gebeuren. Los van de 'Waste Shipment Regulation' voorziet de aanpassing van de 'Packaging and Packaging Waste Regulation' bovendien dat bedrijfsmatige verpakkingen tegen 2030 voor 35% uit gerecycleerd materiaal dienen te bestaan, en in 2040 zal dat zelfs 65% moeten zijn. Op zich is dit positief, maar het komt wel laat". Dringend extra capaciteit nodigBelgië is momenteel de enige E.U.-lidstaat die met het Valipac-systeem een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatige verpakkingen heeft opgezet. "We hebben ook de eindbestemmingen van het Belgisch bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval in kaart gebracht en controleren wat daarmee gebeurt," vertelt Francis Huysman. "Bedrijven die verpakkingen gebruiken, blijken echter nog vaak te kampen met (onterechte) bedenkingen over de kwaliteit van gerecycleerd materiaal in vergelijking tot 'virgin' grondstoffen. Dit verklaart waarom er in Europa weinig vraag is naar gerecycleerd kunststof en dus ook gerecycleerde verpakkingen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de recyclagecapaciteit in België en in Europa te weinig gestimuleerd, terwijl dit nét nodig is om de exportban naar verre landen te compenseren. Om een circulaire waardeketen te creëren en de recyclage in Europa aan te moedigen, is het van cruciaal belang dat de industrie massaal in het gebruik van gerecycleerde materialen investeert en dat de organisaties voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in de verschillende lidstaten nauwer gaan samenwerken."Initiatieven van ValipacValipac wil vooral inzetten op een mentaliteitsverandering in de bedrijven. "We moeten de actoren overtuigen om bedrijfsmatige kunststof verpakkingen te gebruiken die gerecycleerd materiaal bevatten", benadrukt Francis Huysman. "Met het online platform myRecycledcontent.be hebben we hiertoe al een belangrijke stap gezet. Daar kunnen immers leveranciers van kunststof verpakkingen met gerecycleerd materiaal en professionele gebruikers elkaar ontmoeten. Maar dat volstaat niet. We moeten nu actie ondernemen om de capaciteit in onze regio's te verhogen en lokale afzetmogelijkheden te ontwikkelen. Anders is de kans reëel dat de kosten voor de afvalinzameling en -verwerking stijgen, wat een negatief effect op de selectieve inzameling zou kunnen hebben. Als we van een dergelijk scenario uitgaan, zouden de nieuwe regels de vooruitgang naar een circulaire economie op korte termijn wel eens in gevaar kunnen brengen in plaats van te bevorderen."VALIPACKon. Astridlaan 59A/Bus 111780 Wemmelwww.valipac.be