Aan de basis van de conferentie ligt een eerste studie over 'sociaal verantwoorde herstructureringen' die in 2009 in opdracht van de twee organisaties uitgevoerd was. Met de resultaten van die studie in de hand organiseerden Intergraf en UNI Europa Graphical vanaf december 2010 een reeks van workshops voor bedrijfsleiders, grafische werknemers en vakbondsvertegenwoordigers. Een tweehonderdtal mensen volgde de workshops die in zeven Europese landen werden georganiseerd.

De conferentie heeft als centraal thema de verandering en zal de resultaten voorstellen van reorganisaties die verschillende grafische bedrijven doorgevoerd hebben. De casestudy's behandelen bedrijven uit verschillende landen en belichten de moeilijkheden en kansen van zulk een proces. Onderwerpen die aan bod komen, zijn de obstakels in de onderneming om wijzigingen door te voeren, de impact van de digitale media op het informatiegebruik en het gedrag van de consumenten.

De conferentie Restructuring and reorientation of printing companies vindt plaats op 18 september in het Thon City Centre Hotel, Boulevardlaan (Rogierwijk), in Brussel. Meer informatie vindt u op de website van Intergraf.

Aan de basis van de conferentie ligt een eerste studie over 'sociaal verantwoorde herstructureringen' die in 2009 in opdracht van de twee organisaties uitgevoerd was. Met de resultaten van die studie in de hand organiseerden Intergraf en UNI Europa Graphical vanaf december 2010 een reeks van workshops voor bedrijfsleiders, grafische werknemers en vakbondsvertegenwoordigers. Een tweehonderdtal mensen volgde de workshops die in zeven Europese landen werden georganiseerd. De conferentie heeft als centraal thema de verandering en zal de resultaten voorstellen van reorganisaties die verschillende grafische bedrijven doorgevoerd hebben. De casestudy's behandelen bedrijven uit verschillende landen en belichten de moeilijkheden en kansen van zulk een proces. Onderwerpen die aan bod komen, zijn de obstakels in de onderneming om wijzigingen door te voeren, de impact van de digitale media op het informatiegebruik en het gedrag van de consumenten. De conferentie Restructuring and reorientation of printing companies vindt plaats op 18 september in het Thon City Centre Hotel, Boulevardlaan (Rogierwijk), in Brussel. Meer informatie vindt u op de website van Intergraf.