De periode die het rapport behandelt, valt samen met een ernstige economische crisis (2009-2010). Voor de papierproducenten werd die crisis nog verergerd door een sterke stijging van de energieprijzen en door een moeilijke toegang tot grondstoffen. Toch heeft de CEPI nieuwe successen geboekt op het vlak van de duurzame ontwikkeling, meer bepaald bij de exploitatie van de grondstoffen.

Het recyclageniveau bedraagt nu 69% tegen 67% in 2008. In 2009 werd met 72% zelfs een wereldrecord gevestigd. De CEPI is echter van oordeel dat dit cijfer niet representatief is. Het is de weerspiegeling van een tijdelijke conjunctuur waarin het recyclageniveau gecombineerd werd met een daling van het papierverbruik als gevolg van de crisis. Het aandeel van gecertificeerde nieuwe vezels (FSC of PEFC) is in twee jaar met meer dan 5% gestegen tot 61,6%.

Het energieverbruik en de ecologische voetafdruk zijn stabiel gebleven. In 2010 registreerden de producenten van de CEPI een primair energieverbruik van 13,87 TJ per ton papier, tegen 13,55 TJ in 2009 en 15,05 TJ in 2008. De directe CO-2-emissies bleven op 0,34 ton per ton papier (0,35 in 2009 en 2010), wat de CEPI op zich als een vooruitgang ziet als men rekening houdt met de onderbezetting van het productieapparaat. Over de periode 2000-2010 is het specifieke energieverbruik met 14% gedaald in vergelijking met de periode 1990-2000.

Het rapport over de duurzame ontwikkeling van de CEPI werd opgesteld volgens de GRI-criteria en werd als B+ gecertificeerd. Het rapport is te vinden op de [website van de CEPI].

http://www.cepi.org/DocShare/common/getfile.asp?mfd=off&docid=35066

De periode die het rapport behandelt, valt samen met een ernstige economische crisis (2009-2010). Voor de papierproducenten werd die crisis nog verergerd door een sterke stijging van de energieprijzen en door een moeilijke toegang tot grondstoffen. Toch heeft de CEPI nieuwe successen geboekt op het vlak van de duurzame ontwikkeling, meer bepaald bij de exploitatie van de grondstoffen. Het recyclageniveau bedraagt nu 69% tegen 67% in 2008. In 2009 werd met 72% zelfs een wereldrecord gevestigd. De CEPI is echter van oordeel dat dit cijfer niet representatief is. Het is de weerspiegeling van een tijdelijke conjunctuur waarin het recyclageniveau gecombineerd werd met een daling van het papierverbruik als gevolg van de crisis. Het aandeel van gecertificeerde nieuwe vezels (FSC of PEFC) is in twee jaar met meer dan 5% gestegen tot 61,6%. Het energieverbruik en de ecologische voetafdruk zijn stabiel gebleven. In 2010 registreerden de producenten van de CEPI een primair energieverbruik van 13,87 TJ per ton papier, tegen 13,55 TJ in 2009 en 15,05 TJ in 2008. De directe CO-2-emissies bleven op 0,34 ton per ton papier (0,35 in 2009 en 2010), wat de CEPI op zich als een vooruitgang ziet als men rekening houdt met de onderbezetting van het productieapparaat. Over de periode 2000-2010 is het specifieke energieverbruik met 14% gedaald in vergelijking met de periode 1990-2000. Het rapport over de duurzame ontwikkeling van de CEPI werd opgesteld volgens de GRI-criteria en werd als B+ gecertificeerd. Het rapport is te vinden op de [website van de CEPI].http://www.cepi.org/DocShare/common/getfile.asp?mfd=off&docid=35066