De scan peilt wat er leeft op HR-vlak in jouw onderneming, van instroombeleid over loopbaanbeleid tot retentiebeleid en doorloopt de volledige HR-cirkel om een totaalbeeld te geven van de stand van zaken van uw personeelsbeleid.

Je ontvangt bovendien een uitgebreid rapport met tips en adviezen op maat van jouw bedrijf, die de leidraad vormen voor een modulair HR-traject!

Meer info:

www.grafoc.be/werkgever/hr-beleid

Volg GRAFOC op www.facebook.com/GRAFOCprintmedia & Twitter

*Deze HR-QuickScan is gratis voor bedrijven behorend tot Paritair Comité130.

Behoor je hier niet toe, check dan onze tarieven op www.grafoc.be/werkgever/hr-beleid.

De scan peilt wat er leeft op HR-vlak in jouw onderneming, van instroombeleid over loopbaanbeleid tot retentiebeleid en doorloopt de volledige HR-cirkel om een totaalbeeld te geven van de stand van zaken van uw personeelsbeleid.Je ontvangt bovendien een uitgebreid rapport met tips en adviezen op maat van jouw bedrijf, die de leidraad vormen voor een modulair HR-traject!Meer info:www.grafoc.be/werkgever/hr-beleidVolg GRAFOC op www.facebook.com/GRAFOCprintmedia & Twitter*Deze HR-QuickScan is gratis voor bedrijven behorend tot Paritair Comité130.Behoor je hier niet toe, check dan onze tarieven op www.grafoc.be/werkgever/hr-beleid.