Alles over GRAFOC

Vanaf 1 september komen alle Vlaamse provincies in aanmerking voor het nieuwe coaching project van GRAFOC i.s.m. Travi (vormingsfonds Uitzendkrachten), voor bedrijven op zoek naar nieuwe medewerkers.Door onze intensieve coaching en begeleiding op de werkvloer van je uitzendkrachten door GRAFOC gaan we een vroegtijdige uitstroom tegen.Onze jarenlange ervaring is een succesfactor naar een langdurige tewerkstelling. De behaalde tewerkstellingscijfers afgelopen jaren, vaak tot boven de 90%, vormen daarvan het beste bewijs. Bovendien is GRAFOC een makkelijk aanspreekpunt.De coaching en begeleiding is momenteel gratis en wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.Een meerwaarde voor uitzendkantoren, -consulenten, -krachten en de printmediabedrijven met dit aanbod!Contact:Henk Van der Beke, henk.vanderbeke@grafoc.be | 0472 783 093David Benoit, david.benoit@grafoc.be | 0472 966 627Meer info op onze website.

Vanaf 1 september komen alle Vlaamse provincies in aanmerking voor het nieuwe coaching project van GRAFOC i.s.m. Travi (vormingsfonds Uitzendkrachten), voor bedrijven op zoek naar nieuwe medewerkers.Door onze intensieve coaching en begeleiding op de werkvloer van je uitzendkrachten door GRAFOC gaan we een vroegtijdige uitstroom tegen.Onze jarenlange ervaring is een succesfactor naar een langdurige tewerkstelling. De behaalde tewerkstellingscijfers afgelopen jaren, vaak tot boven de 90%, vormen daarvan het beste bewijs. Bovendien is GRAFOC een makkelijk aanspreekpunt.De coaching en begeleiding is momenteel gratis en wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.Een meerwaarde voor uitzendkantoren, -consulenten, -krachten en de printmediabedrijven met dit aanbod!Contact:Henk Van der Beke, henk.vanderbeke@grafoc.be | 0472 783 093David Benoit, david.benoit@grafoc.be | 0472 966 627Meer info op onze website.

Vanaf 1 september komen alle Vlaamse provincies in aanmerking voor het nieuwe project van Travi (vormingsfonds Uitzendkrachten) en GRAFOC.Met een intensieve begeleiding op de werkvloer van de uitzendkrachten door GRAFOC gaan we een vroegtijdige uitstroom tegen.Onze jarenlange ervaring in de begeleiding in de bedrijven is een succesfactor naar een langdurige tewerkstelling bewijzen onze tewerkstellingscijfers, vaak tot boven de 90%.Het project is momenteel gratis en wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.Een meerwaarde voor uitzendkantoren, -consulenten, -krachten en de printmediabedrijven met dit aanbod!Contact:Henk Van der Beke, henk.vanderbeke@grafoc.be | 0472 783 093David Benoit, david.benoit@grafoc.be | 0472 966 627Download het persbericht dat verscheen over de samenwerking.

27 mei werd de kick-off gegeven van het nieuwe pilootproject tussen Travi (vormingsfonds Uitzendkrachten) en GRAFOC. Door een intensieve begeleiding van de uitzendkrachten op de werkvloer willen we de vroegtijdige uitstroom van uitzendkrachten tegengaan.GRAFOC heeft hierin een jarenlange ervaring. Begeleiding op de werkvloer is een succesfactor naar een langdurige tewerkstelling bewijzen de tewerkstellingscijfers van GRAFOC, vaak tot boven de 90%. Het project focust tot eind dit jaar op Oost-Vlaanderen en is gratis. Uitzendkantoren, -consulenten, -krachten en de printmediabedrijven hebben enkel voordelen met dit aanbod.

27 mei werd de kick-off gegeven van het nieuwe pilootproject tussen Travi (vormingsfonds Uitzendkrachten) en GRAFOC. Door een intensieve begeleiding van de uitzendkrachten op de werkvloer willen we de vroegtijdige uitstroom van uitzendkrachten tegengaan.GRAFOC heeft hierin een jarenlange ervaring. Begeleiding op de werkvloer is een succesfactor naar een langdurige tewerkstelling bewijzen de tewerkstellingscijfers van GRAFOC, vaak tot boven de 90%. Het project focust tot eind dit jaar op Oost-Vlaanderen en is gratis. Uitzendkantoren, -consulenten, -krachten en de printmediabedrijven hebben enkel voordelen met dit aanbod.

Door de vergrijzing verlaat de komende vijf jaar meer dan een derde van de medewerkers de printmediabedrijven. Veel technische kennis en ervaring stroomt weg en die leemte zal maar voor een deel worden opgevangen door technologische vooruitgang en automatisatie. Voor het opleiden van nieuwe drukkers en afwerkers zal er een betere samenwerking nodig zijn tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. "Duaal leren is een oplossing", klinkt het bij verschillende stakeholders.

Aan de hand van een korte enquête peilen GRAFOC | voor mensen in printmedia en Febelgra bij de grafische bedrijven of leerlingen met een TSO-profiel een meerwaarde zijn in de drukkerij afdeling. Uw mening hieromtrent is dan ook zeer belangrijk en kan tot maandag 8 maart 20u.

Sinds 2013 houdt PrintmediaJobs een vinger aan de pols wat betreft de evolutie van het aantal printmedia vacatures.In het beknopte rapport - gratis te downloaden - lees je over de evoluties en veranderingen, welke vacatures worden het meest gevraagd, enz.Wie meer info wenst dit rapport of andere diensten van PrintmediaJobs kan terecht via printmediajobs@grafoc.be.

Sinds 2013 houdt PrintmediaJobs een vinger aan de pols wat betreft de evolutie van het aantal printmedia vacatures.In het beknopte rapport - gratis te downloaden - lees je over de evoluties en veranderingen, welke vacatures worden het meest gevraagd, enz.Wie meer info wenst dit rapport of andere diensten van PrintmediaJobs kan terecht via printmediajobs@grafoc.be.

Begin 2021 lanceerde GRAFOC haar nieuwe webportaal ANNA. PC130-bedrijven kunnen er in realtime hun opleidingsbudget en -status raadplegen, medewerkers beheren en uiteraard hun opleidingspremies en extra levels aanvragen.

Dat onderzocht 'De Ambrassade', een expertisecentrum voor alles wat te maken heeft met jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid in Vlaanderen en Brussel. Sectorfonds GRAFOC volgde het webinar en vatte het samen.

Begin 2021 lanceerde GRAFOC haar nieuwe webportaal ANNA. PC130-bedrijven kunnen er in realtime hun opleidingsbudget en -status raadplegen, medewerkers beheren en uiteraard hun opleidingspremies en extra levels aanvragen.

Begin 2021 lanceerde GRAFOC haar nieuwe webportaal ANNA. PC130-bedrijven kunnen er in realtime hun opleidingsbudget en -status raadplegen, medewerkers beheren en uiteraard hun opleidingspremies en extra levels aanvragen.

Covid-19 heeft een economische impact, ook op de printmediasector. Voor arbeiders PC130 die tijdelijk werkloos zijn stelt GRAFOC daarom 2 online trainingen gratis ter beschikking:1. Mentorship (Meter-/Peterschap)2. Verhoog je veerkracht/My Stress Coach Alle info en inschrijven kan via deze GRAFOC-link.

De sociale partners binnen PC130 hebben in gemeenschappelijk overleg een aantal acties genomen om de printmedia sector te ondersteunen in deze moeilijke situatie omwille van de #COVID-19-crisis. Een van de maatregelen is het "speciaal aanbod outplacement 2020", het betreft een verkort outplacementtraject voor arbeiders van 4 halve dagen door SBS Skill Builders of Select HR waarbij de kosten worden gedragen door Fogra.

De sociale partners binnen PC130 hebben in gemeenschappelijk overleg een aantal acties genomen om de printmedia sector te ondersteunen in deze moeilijke situatie omwille van de #COVID-19-crisis. Een van de maatregelen is het "speciaal aanbod outplacement 2020", het betreft een verkort outplacementtraject voor arbeiders van 4 halve dagen door SBS Skill Builders of Select HR waarbij de kosten worden gedragen door Fogra.