De scan peilt naar wat er leeft op personeelsvlak en doorloopt daarbij de volledige HR-cirkel om een totaalbeeld te krijgen.

Bovendien ontvangen de bedrijven een uitgebreid rapport met tips en adviezen die de leidraad vormen voor een verdere modulaire trajecten voor een beteer personeelsbeleid.

Zelf interesse? Contacteer ons via info@grafoc.be.

De scan peilt naar wat er leeft op personeelsvlak en doorloopt daarbij de volledige HR-cirkel om een totaalbeeld te krijgen.Bovendien ontvangen de bedrijven een uitgebreid rapport met tips en adviezen die de leidraad vormen voor een verdere modulaire trajecten voor een beteer personeelsbeleid.Zelf interesse? Contacteer ons via info@grafoc.be.