De omzet over het voorbije boekjaar is met 2,6 miljard euro, op de gevolgen van de wisselkoersen na, haast identiek met die van het voorgaande boekjaar (2,63 miljard). Heidelberg wijst er echter op dat de vooruitgang van het eerste semester (tot september 2011) ongedaan gemaakt is door een vertraging in het tweede semester, meer bepaald als gevolg van de economisch onzekere situatie. En hoewel de verkoop er in de industrielanden op achteruitging, steeg de verkoop opnieuw in de groeilanden (China, Brazilië en Rusland voorop) die nu goed zijn voor 46% van de omzet.

De totale waarde van de orders is met 7% gedaald (10% voor de afdeling "equipment") tot 2,55 miljard €. Een achteruitgang die de constructeur toeschrijft aan de afwachtende houding van de markt, aan de vooravond van drupa. Heidelberg verwacht nu de vruchten van zijn aanwezigheid op de beurs te kunnen oogsten en dat moet de constructeur in staat stellen om op het einde van het boekjaar een positief exploitatieresultaat voor te leggen. Het orderboekje over het eerste trimester zou 800 miljoen € moeten bedragen (tegenover 665 miljoen € een jaar eerder).

Ondertussen hebben de kosten voor het herstructureringsplan Focus 2012 de verliezen nog doen oplopen: voor 2011/2012 bedragen die nu 230 miljoen € (tegen 129 miljoen over 2010/2011). Het effect van het plan zou vanaf 2013/2014 volop merkbaar moeten worden. Op dat moment wil Heidelberg een exploitatieresultaat van 150 miljoen € boeken en opnieuw winst maken.

De omzet over het voorbije boekjaar is met 2,6 miljard euro, op de gevolgen van de wisselkoersen na, haast identiek met die van het voorgaande boekjaar (2,63 miljard). Heidelberg wijst er echter op dat de vooruitgang van het eerste semester (tot september 2011) ongedaan gemaakt is door een vertraging in het tweede semester, meer bepaald als gevolg van de economisch onzekere situatie. En hoewel de verkoop er in de industrielanden op achteruitging, steeg de verkoop opnieuw in de groeilanden (China, Brazilië en Rusland voorop) die nu goed zijn voor 46% van de omzet. De totale waarde van de orders is met 7% gedaald (10% voor de afdeling "equipment") tot 2,55 miljard €. Een achteruitgang die de constructeur toeschrijft aan de afwachtende houding van de markt, aan de vooravond van drupa. Heidelberg verwacht nu de vruchten van zijn aanwezigheid op de beurs te kunnen oogsten en dat moet de constructeur in staat stellen om op het einde van het boekjaar een positief exploitatieresultaat voor te leggen. Het orderboekje over het eerste trimester zou 800 miljoen € moeten bedragen (tegenover 665 miljoen € een jaar eerder).Ondertussen hebben de kosten voor het herstructureringsplan Focus 2012 de verliezen nog doen oplopen: voor 2011/2012 bedragen die nu 230 miljoen € (tegen 129 miljoen over 2010/2011). Het effect van het plan zou vanaf 2013/2014 volop merkbaar moeten worden. Op dat moment wil Heidelberg een exploitatieresultaat van 150 miljoen € boeken en opnieuw winst maken.