De groep heeft beslist om het aantal van zijn afdelingen tot twee te herleiden: Commercial en Consumer. Daarboven komt een directiebureau (Chief Operating Office) dat geleid worden door Philip Faraci en Laura Quatela, die nu beiden covoorzitter zijn. Antonio Perez blijft CEO.

De oude opdeling in drie polen - 'Graphic Communications Group' (GCG), 'Consumer Digital Imaging Group' (CDG) en 'Photofinishing and Entertainment Group' (FPEG) - heeft afgedaan. De nieuwe eenheid 'Commercial' zal drie sectoren omvatten: 'Graphics and Entertainment & Commercial Film' (prepress, spektakel, commerciële film en productie van verbruiksgoederen), 'Digital and Functional Printing' (druk) en ten slotte 'Enterprise Services and Solutions' (scanners, werkstromen en diensten). Die herstructurering moet Kodak in staat stellen om zijn "kosten te verminderen en om zijn transformatie tot een digitaal bedrijf" te versnellen. Tot nu toe heeft het bedrijf echter nog geen personeelsverminderingen aangekondigd.

Kodak heeft overigens een nieuwe klacht ingediend tegen Apple en de elektronicaproducent HTC wegens patentschending, meer bepaald met betrekking tot het delen van beelden op smartphones. Kodak had in 2010 al op dezelfde basis een klacht ingediend en eiste toen een schadevergoeding van 1 miljard. De uitspraak in de zaak is echter uitgesteld tot september. Kodak verklaart zich bereid om de aanklacht in te trekken als het geschil in der minne geregeld wordt, wat ongetwijfeld een middel is om de tegenstanders onder druk te zetten op een moment dat het bedrijf wanhopig op zoek is naar geld.

Vorige vrijdag liet Plantin via een elektronische nieuwsbrief aan zijn klanten weten dat ondanks de turbulentie rond Kodak, hen verzekerd werd dat de continuïteit van belevering van offsetplaten niet in gevaar is bij Kodak. Plantin en Tetterode wijzen er voorts op dat zij voor de Benelux over een belangrijke voorraad offsetplaten beschikken in Brussel. Bovendien hebben zij sinds enkele jaren ook het Heidelberg Saphira merk, waarin gelijkwaardige plaattechnologie voorhanden is.

De groep heeft beslist om het aantal van zijn afdelingen tot twee te herleiden: Commercial en Consumer. Daarboven komt een directiebureau (Chief Operating Office) dat geleid worden door Philip Faraci en Laura Quatela, die nu beiden covoorzitter zijn. Antonio Perez blijft CEO.De oude opdeling in drie polen - 'Graphic Communications Group' (GCG), 'Consumer Digital Imaging Group' (CDG) en 'Photofinishing and Entertainment Group' (FPEG) - heeft afgedaan. De nieuwe eenheid 'Commercial' zal drie sectoren omvatten: 'Graphics and Entertainment & Commercial Film' (prepress, spektakel, commerciële film en productie van verbruiksgoederen), 'Digital and Functional Printing' (druk) en ten slotte 'Enterprise Services and Solutions' (scanners, werkstromen en diensten). Die herstructurering moet Kodak in staat stellen om zijn "kosten te verminderen en om zijn transformatie tot een digitaal bedrijf" te versnellen. Tot nu toe heeft het bedrijf echter nog geen personeelsverminderingen aangekondigd.Kodak heeft overigens een nieuwe klacht ingediend tegen Apple en de elektronicaproducent HTC wegens patentschending, meer bepaald met betrekking tot het delen van beelden op smartphones. Kodak had in 2010 al op dezelfde basis een klacht ingediend en eiste toen een schadevergoeding van 1 miljard. De uitspraak in de zaak is echter uitgesteld tot september. Kodak verklaart zich bereid om de aanklacht in te trekken als het geschil in der minne geregeld wordt, wat ongetwijfeld een middel is om de tegenstanders onder druk te zetten op een moment dat het bedrijf wanhopig op zoek is naar geld. Vorige vrijdag liet Plantin via een elektronische nieuwsbrief aan zijn klanten weten dat ondanks de turbulentie rond Kodak, hen verzekerd werd dat de continuïteit van belevering van offsetplaten niet in gevaar is bij Kodak. Plantin en Tetterode wijzen er voorts op dat zij voor de Benelux over een belangrijke voorraad offsetplaten beschikken in Brussel. Bovendien hebben zij sinds enkele jaren ook het Heidelberg Saphira merk, waarin gelijkwaardige plaattechnologie voorhanden is.