De drukkerij van Roto Smeets Weert zal worden afgeslankt. 130 mensen dreigen hun baan te verliezen.

Uit het persbericht:

Het tijdschriftensegment waar de bedrijven die deel uitmaken van de divisie Publishing Services van RSG zich op richten staat onder zware druk. Uitgeverijen kondigen omvangrijke reorganisaties aan of zijn genoodzaakt hun activiteiten te beëindigen. Titels worden uit de markt genomen of qua verschijningsfrequentie teruggebracht. Oorzaken zijn te vinden in dalende oplages in print, fors dalende advertentie-inkomsten, en voor bepaalde marktsegmenten verschuiving naar digitale media. In de ons omringende landen zijn vergelijkbare trends te zien. Door de afname van de vraag binnen dit marktsegment is er reeds lange tijd sprake van overcapaciteit in de grafische sector wat een negatief effect heeft op de marges.

De divisie Publishing Services is al langere tijd actief in andere delen van de totale waardeketen en realiseert daarmee andere verdienmodellen en kostenbesparingen voor haar klanten. Digitale dienstverlening die geboden wordt door dochterondernemingen X-Media Solutions en PSH Groep laten zien dat daar al belangrijke stappen in gemaakt zijn. Om dit verder uit te kunnen bouwen is het noodzakelijk om de backbone van de organisatie, de printactiviteiten, aan te passen qua beschikbare capaciteit en de divisie zo efficiënt mogelijk in te richten.

Vandaag (9 december) is aan de medewerkers van Roto Smeets Weert bekend gemaakt dat het bestuur het voornemen heeft om de capaciteit die bij Roto Smeets Weert verwerkt wordt beduidend terug te brengen. Deze ingreep moet leiden tot een lean ingerichte drukkerij met een sterk vereenvoudigde bedrijfsstructuur en reductie van kosten. Er zal een organisatie ontstaan waarin beter en sneller geschakeld en samengewerkt kan worden resulterend in efficiency- en effectiviteitsverbeteringen. Ongeveer 130 van de huidige 250 arbeidsplaatsen komen hierbij te vervallen.

Een adviesaanvraag hiertoe is bij de Centrale Ondernemingsraad ingediend. Na ontvangst van een positief advies zal het werkgelegenheidsplan in werking treden en verwachten we per 1 juli 2015 deze reorganisatie te hebben afgerond.

De drukkerij van Roto Smeets Weert zal worden afgeslankt. 130 mensen dreigen hun baan te verliezen. Uit het persbericht:Het tijdschriftensegment waar de bedrijven die deel uitmaken van de divisie Publishing Services van RSG zich op richten staat onder zware druk. Uitgeverijen kondigen omvangrijke reorganisaties aan of zijn genoodzaakt hun activiteiten te beëindigen. Titels worden uit de markt genomen of qua verschijningsfrequentie teruggebracht. Oorzaken zijn te vinden in dalende oplages in print, fors dalende advertentie-inkomsten, en voor bepaalde marktsegmenten verschuiving naar digitale media. In de ons omringende landen zijn vergelijkbare trends te zien. Door de afname van de vraag binnen dit marktsegment is er reeds lange tijd sprake van overcapaciteit in de grafische sector wat een negatief effect heeft op de marges. De divisie Publishing Services is al langere tijd actief in andere delen van de totale waardeketen en realiseert daarmee andere verdienmodellen en kostenbesparingen voor haar klanten. Digitale dienstverlening die geboden wordt door dochterondernemingen X-Media Solutions en PSH Groep laten zien dat daar al belangrijke stappen in gemaakt zijn. Om dit verder uit te kunnen bouwen is het noodzakelijk om de backbone van de organisatie, de printactiviteiten, aan te passen qua beschikbare capaciteit en de divisie zo efficiënt mogelijk in te richten.Vandaag (9 december) is aan de medewerkers van Roto Smeets Weert bekend gemaakt dat het bestuur het voornemen heeft om de capaciteit die bij Roto Smeets Weert verwerkt wordt beduidend terug te brengen. Deze ingreep moet leiden tot een lean ingerichte drukkerij met een sterk vereenvoudigde bedrijfsstructuur en reductie van kosten. Er zal een organisatie ontstaan waarin beter en sneller geschakeld en samengewerkt kan worden resulterend in efficiency- en effectiviteitsverbeteringen. Ongeveer 130 van de huidige 250 arbeidsplaatsen komen hierbij te vervallen.Een adviesaanvraag hiertoe is bij de Centrale Ondernemingsraad ingediend. Na ontvangst van een positief advies zal het werkgelegenheidsplan in werking treden en verwachten we per 1 juli 2015 deze reorganisatie te hebben afgerond.