Er staat verder te lezen:

Bij nog eens bijna 30 procent waren de resultaten niet beter of slechter dan een jaar eerder.

De omzet in de grafimedia-industrie is vorig jaar verder gedaald, waarmee de al meer dan tien jaar geleden ingezette terugloop in versterkt tempo is doorgegaan. De werkloosheid onder grafische werknemers is opgelopen tot het hoogste peil in meer dan twintig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en andere instanties die door GOC zijn bewerkt voor de jaarlijkse uitgave 'Grafimedia in cijfers'. Wat resultaten betreft, komen de slechtste prestaties uit de prepress-sector waar 40 procent van de bedrijven negatieve cijfers boekte. In de drukkerij en zeefdrukkerij ligt dat op ruim 30 procent. Binderijen doen het iets beter maar hier meldt nog altijd ruim een kwart een negatief resultaat.

Aantal bedrijven

Het aantal eind vorig jaar bij de Kamer van Koophandel geregistreerde grafische bedrijven is met 3.555 ook weer vier procent gedaald vergeleken bij een jaar eerder. Iets meer dan 1.700 daarvan zijn ZZP-er ( Zelfstandigen Zonder Personeel) die zich als drukker of met een ander grafisch beroep hebben laten registreren. Het aandeel ZZP-ers in de branche is daarmee verder opgelopen van 45,9 procent eind 2011 naar 48,1 procent een jaar later.

Bij iets meer dan tweederde van die grafische bedrijven gaat het om drukkerijen. In deze categorie behoort 40 procent tot de ZZP-ers. In zowel de prepress als de afwerking is het aantal zelfstandigen echter veel groter dan het aantal bedrijven mét personeel. Zo zijn er van de 565 geregistreerde prepress-ers 385 ofwel bijna 70 procent werkzaam als ZZP-er terwijl het bij afwerkers gaat om 310 van de in totaal 480 ondernemers, een aandeel van bijna 65 procent. Opmerkelijk is verder dat 30 zelfstandige drukkers te boek staan als specifieke dagblad- of verpakkingsdrukker.

Omzet en export

In 'Grafimedia in cijfers' valt verder te lezen dat met name de binnenlandse omzet van grafimediabedrijven verder terugloopt. Die omzet ligt nu op minder dan 60 procent van het cijfer van rond het jaar 2000.

De export door grafimediabedrijven is vorig jaar wel flink toegenomen, vooral naar de buurlanden Duitsland en België. Van buiten de EU wordt echter nog altijd aanzienlijk meer drukwerk ingevoerd dan de vaderlandse grafische wereld exporteert. Overigens is het een bekend gegeven dat slechts een beperkt deel van de grafische ondernemingen zaken doet met het buitenland.

Faillissementen

Vorig jaar zijn nog eens 96 grafische bedrijven - exclusief ZZP-ers - failliet gegaan. Dat is weliswaar minder dan in de drie voorafgaande jaren, maar dat komt volgens 'Grafimedia in cijfers' vooral doordat er na de golf faillissementen van de afgelopen drie jaar inmiddels aanzienlijk minder grafische bedrijven zijn. Mede door die ontwikkeling is het aantal werkzame personen in de sector ook gedaald tot flink onder de 25.000. Dat is dan nog maar iets meer dan de helft van het niveau van tien jaar geleden.

Dat heeft er tevens toe geleid dat het aantal bij het UWV geregistreerde grafische werklozen tot ruim boven de 4.500 is opgelopen, een historisch hoog aantal. De werkloosheid in de sector komt daarmee uit op 14 procent terwijl de 'nationale' werkloosheid op dit moment op 8,6 procent ligt. Bijna de helft van de werklozen in de sector is 50 jaar of ouder. Tegelijkertijd ligt het aantal openstaande vacatures bij grafische bedrijven onder de 200. Ter vergelijking : een jaar of tien geleden zochten de grafische bedrijven alles bij elkaar nog naar bijna 2.000 nieuwe medewerkers.

Bron: KVGO

Er staat verder te lezen: Bij nog eens bijna 30 procent waren de resultaten niet beter of slechter dan een jaar eerder.De omzet in de grafimedia-industrie is vorig jaar verder gedaald, waarmee de al meer dan tien jaar geleden ingezette terugloop in versterkt tempo is doorgegaan. De werkloosheid onder grafische werknemers is opgelopen tot het hoogste peil in meer dan twintig jaar.Dat blijkt uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en andere instanties die door GOC zijn bewerkt voor de jaarlijkse uitgave 'Grafimedia in cijfers'. Wat resultaten betreft, komen de slechtste prestaties uit de prepress-sector waar 40 procent van de bedrijven negatieve cijfers boekte. In de drukkerij en zeefdrukkerij ligt dat op ruim 30 procent. Binderijen doen het iets beter maar hier meldt nog altijd ruim een kwart een negatief resultaat.Aantal bedrijvenHet aantal eind vorig jaar bij de Kamer van Koophandel geregistreerde grafische bedrijven is met 3.555 ook weer vier procent gedaald vergeleken bij een jaar eerder. Iets meer dan 1.700 daarvan zijn ZZP-er ( Zelfstandigen Zonder Personeel) die zich als drukker of met een ander grafisch beroep hebben laten registreren. Het aandeel ZZP-ers in de branche is daarmee verder opgelopen van 45,9 procent eind 2011 naar 48,1 procent een jaar later.Bij iets meer dan tweederde van die grafische bedrijven gaat het om drukkerijen. In deze categorie behoort 40 procent tot de ZZP-ers. In zowel de prepress als de afwerking is het aantal zelfstandigen echter veel groter dan het aantal bedrijven mét personeel. Zo zijn er van de 565 geregistreerde prepress-ers 385 ofwel bijna 70 procent werkzaam als ZZP-er terwijl het bij afwerkers gaat om 310 van de in totaal 480 ondernemers, een aandeel van bijna 65 procent. Opmerkelijk is verder dat 30 zelfstandige drukkers te boek staan als specifieke dagblad- of verpakkingsdrukker.Omzet en exportIn 'Grafimedia in cijfers' valt verder te lezen dat met name de binnenlandse omzet van grafimediabedrijven verder terugloopt. Die omzet ligt nu op minder dan 60 procent van het cijfer van rond het jaar 2000.De export door grafimediabedrijven is vorig jaar wel flink toegenomen, vooral naar de buurlanden Duitsland en België. Van buiten de EU wordt echter nog altijd aanzienlijk meer drukwerk ingevoerd dan de vaderlandse grafische wereld exporteert. Overigens is het een bekend gegeven dat slechts een beperkt deel van de grafische ondernemingen zaken doet met het buitenland.FaillissementenVorig jaar zijn nog eens 96 grafische bedrijven - exclusief ZZP-ers - failliet gegaan. Dat is weliswaar minder dan in de drie voorafgaande jaren, maar dat komt volgens 'Grafimedia in cijfers' vooral doordat er na de golf faillissementen van de afgelopen drie jaar inmiddels aanzienlijk minder grafische bedrijven zijn. Mede door die ontwikkeling is het aantal werkzame personen in de sector ook gedaald tot flink onder de 25.000. Dat is dan nog maar iets meer dan de helft van het niveau van tien jaar geleden.Dat heeft er tevens toe geleid dat het aantal bij het UWV geregistreerde grafische werklozen tot ruim boven de 4.500 is opgelopen, een historisch hoog aantal. De werkloosheid in de sector komt daarmee uit op 14 procent terwijl de 'nationale' werkloosheid op dit moment op 8,6 procent ligt. Bijna de helft van de werklozen in de sector is 50 jaar of ouder. Tegelijkertijd ligt het aantal openstaande vacatures bij grafische bedrijven onder de 200. Ter vergelijking : een jaar of tien geleden zochten de grafische bedrijven alles bij elkaar nog naar bijna 2.000 nieuwe medewerkers.Bron: KVGO