Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep, denkt gesteund door nauwkeurig uitgezochte overnames , de omzet op middellange termijn naar 3 miljard euro te kunnen doen groeien. "Onze brutowinstmarge en onze recurrente EBITDA verbeterden aanzienlijk tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar. We hebben er vertrouwen in dat we in 2015 de recurrente EBITDA in de buurt van de 10 procent van de omzet kunnen brengen. Ik ben ook tevreden dat we voor het zesde opeenvolgende kwartaal een positief nettoresultaat kunnen rapporteren. De sterke kasstromen resulteerden in een verdere daling van onze netto financiële schuld."

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep bleef stabiel op 622 miljoen euro, nadat hij in 2014 kwartaal na kwartaal vertraagde. De brutowinstmarge van de Groep kwam uit op 31,7 procent van de omzet (29,3 procent in Q1 2014). Deze aanzienlijke verbetering tegenover de voorgaande kwartalen is toe te wijzen aan het succes van de gerichte efficiëntieprogramma's en aan positieve grondstofeffecten. Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 21,2 procent. De O&O-kosten bedroegen 36 miljoen euro, of 5,8 procent van de omzet. De Groep slaagde er voor het zesde opeenvolgende kwartaal in om een positief nettoresultaat te boeken. De nettowinst verbeterde van 1 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2014 tot 3 miljoen euro.

Agfa Graphics

De positieve evolutie van de laatste maanden van 2014 voortzettend en gesteund door de zwakkere euro, bleef de omzetdaling van Agfa Graphics beperkt tot 1,8 procent om uit te komen op 321 miljoen euro. Het zwakke economische klimaat in de meeste opkomende markten en het onstabiele politieke klimaat in bepaalde regio's bleven wegen op de omzet van de businessgroep. In het segment van de drukvoorbereiding bleven de analoge activiteiten sterk achteruitgaan. De digitale computer-to-plate-business (CtP) leed onder de concurrentiedruk. Voortbouwend op het succes van de grootformaatprintsystemen, rapporteerde het inkjetsegment een sterke omzetgroei. De brutowinstmarge van Agfa Graphics bereikte 29,3 procent van de omzet, wat een aanzienlijke verbetering is tegenover het vorige kwartaal (28,0 procent van de omzet) en tegenover het eerste kwartaal van 2014 (27,5 procent van de omzet). De recurrente EBITDA groeide tot 21,4 miljoen euro (6,7 procent van de omzet). De recurrente EBIT verbeterde tot 13,8 miljoen euro (4,3 procent van de omzet).

Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep, denkt gesteund door nauwkeurig uitgezochte overnames , de omzet op middellange termijn naar 3 miljard euro te kunnen doen groeien. "Onze brutowinstmarge en onze recurrente EBITDA verbeterden aanzienlijk tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar. We hebben er vertrouwen in dat we in 2015 de recurrente EBITDA in de buurt van de 10 procent van de omzet kunnen brengen. Ik ben ook tevreden dat we voor het zesde opeenvolgende kwartaal een positief nettoresultaat kunnen rapporteren. De sterke kasstromen resulteerden in een verdere daling van onze netto financiële schuld." De omzet van de Agfa-Gevaert Groep bleef stabiel op 622 miljoen euro, nadat hij in 2014 kwartaal na kwartaal vertraagde. De brutowinstmarge van de Groep kwam uit op 31,7 procent van de omzet (29,3 procent in Q1 2014). Deze aanzienlijke verbetering tegenover de voorgaande kwartalen is toe te wijzen aan het succes van de gerichte efficiëntieprogramma's en aan positieve grondstofeffecten. Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 21,2 procent. De O&O-kosten bedroegen 36 miljoen euro, of 5,8 procent van de omzet. De Groep slaagde er voor het zesde opeenvolgende kwartaal in om een positief nettoresultaat te boeken. De nettowinst verbeterde van 1 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2014 tot 3 miljoen euro.Agfa GraphicsDe positieve evolutie van de laatste maanden van 2014 voortzettend en gesteund door de zwakkere euro, bleef de omzetdaling van Agfa Graphics beperkt tot 1,8 procent om uit te komen op 321 miljoen euro. Het zwakke economische klimaat in de meeste opkomende markten en het onstabiele politieke klimaat in bepaalde regio's bleven wegen op de omzet van de businessgroep. In het segment van de drukvoorbereiding bleven de analoge activiteiten sterk achteruitgaan. De digitale computer-to-plate-business (CtP) leed onder de concurrentiedruk. Voortbouwend op het succes van de grootformaatprintsystemen, rapporteerde het inkjetsegment een sterke omzetgroei. De brutowinstmarge van Agfa Graphics bereikte 29,3 procent van de omzet, wat een aanzienlijke verbetering is tegenover het vorige kwartaal (28,0 procent van de omzet) en tegenover het eerste kwartaal van 2014 (27,5 procent van de omzet). De recurrente EBITDA groeide tot 21,4 miljoen euro (6,7 procent van de omzet). De recurrente EBIT verbeterde tot 13,8 miljoen euro (4,3 procent van de omzet).