Uit het bericht:

Dankzij het programma om het werkkapitaal te verminderen, slaagde de Agfa-Gevaert Groep er in om in het eerste kwartaal sterke kasstromen te genereren. Het werkkapitaal daalde aanzienlijk van 579 miljoen euro (26% van de omzet) eind 2019 naar 515 miljoen euro (23% van de omzet) aan het einde van maart 2020. De brutowinstmarge van de Groep verbeterde van 32,7% van de omzet in het eerste kwartaal van 2019 tot 33,9% van de omzet dankzij de genoemde heroriëntatie op kwaliteitsvolle omzet en een verbeterde service- en productie-efficiëntie. De Agfa-Gevaert Groep realiseerde een nettowinst van 1 miljoen euro.

Vooruitzichten

Het is onmogelijk te voorspellen hoe de COVID-19-pandemie zal evolueren en ook de timing van overheidsbeslissingen om de beperkingen te versoepelen is nog steeds onzeker. Voorts is het momenteel nog onzeker hoe sterk de verscheidene markten van de Agfa-Gevaert Groep beïnvloed zullen worden. Desondanks kan in de komende kwartalen een aanzienlijke COVID-19-impact op de drukindustrie verwacht worden. De huidige situatie maakt het voor de Groep onmogelijk om de impact van de pandemie op de financiële resultaten van 2020 te kwantificeren en om vooruitzichten voor het volledige jaar 2020 te geven. Het management heeft de bedoeling meer klaarheid te verschaffen bij de publicatie van de resultaten van het tweede kwartaal in augustus 2020.

Digital Print & Chemicals - eerste kwartaal van 2020

De omzet van de divisie Digital Print & Chemicals kwam in Q1 van 2020 uit op 74,3 miljoen euro tegenover 86,6 miljoen euro in Q1 van 2019. Dat is een daling met 14,2 %.

In het inkjetsegment presteerde het inktproductgamma goed. Anderzijds stellen veel bedrijven hun investeringen in high-end grootformaatdrukapparatuur uit door de COVID-19-pandemie. Omdat deze markt in maart bijna tot stilstand kwam, zal ook de komende kwartalen een sterke COVID-19-impact zichtbaar zijn. Ondanks deze ongunstige omstandigheden, beschouwt Agfa inkjet nog steeds als een belangrijke groeimotor.

Het Industrial Films and Foils-segment begon een beperkte COVID-19-impact te voelen door de vertraging in de industriële activiteiten. De activiteiten van het Electronic Print-segment boden in het eerste kwartaal goed weerstand.

Offset Solutions - eerste kwartaal van 2020

De omzet van de divisie Offset Solutions daalde met 5,8% tot 187 miljoen euro. De omzet komende van de alliantie met Lucky HuaGuang Graphics volstond niet om te compenseren voor de structurele inkrimping van de offsetmarkten en de effecten van de COVID-19-pandemie. De pandemie had in het eerste kwartaal een impact op de activiteiten in China. Ze veroorzaakt een achteruitgang in reclame- en commerciële activiteiten, wat de komende kwartalen zal leiden tot lagere drukwerkvolumes en een verminderde vraag naar drukplaten.

De brutowinstmarge van de divisie Offset Solutions daalde licht van 24,1% van de omzet in het eerste kwartaal van 2019 tot 23,6%. De aangepaste EBITDA bleef nagenoeg stabiel op 3,7 miljoen euro (2,0% van de omzet).

De divisie Offset Solutions implementeerde plannen om de kosten onder controle te houden, werkkapitaalmaatregelen en andere acties om de rendabiliteit te verbeteren en om de activiteiten aan te passen aan de verslechterde marktsituatie. In het eerste kwartaal zette de divisie tijdelijk de productie van drukplaten stop in de vestigingen in Leeds (VK) en Pont-à-Marcq (Frankrijk) om de impact van de COVID-19-pandemie op te vangen. Ook de productie in de vestiging in Wiesbaden (Duitsland) werd tijdelijk teruggeschroefd.

Uit het bericht:Dankzij het programma om het werkkapitaal te verminderen, slaagde de Agfa-Gevaert Groep er in om in het eerste kwartaal sterke kasstromen te genereren. Het werkkapitaal daalde aanzienlijk van 579 miljoen euro (26% van de omzet) eind 2019 naar 515 miljoen euro (23% van de omzet) aan het einde van maart 2020. De brutowinstmarge van de Groep verbeterde van 32,7% van de omzet in het eerste kwartaal van 2019 tot 33,9% van de omzet dankzij de genoemde heroriëntatie op kwaliteitsvolle omzet en een verbeterde service- en productie-efficiëntie. De Agfa-Gevaert Groep realiseerde een nettowinst van 1 miljoen euro.VooruitzichtenHet is onmogelijk te voorspellen hoe de COVID-19-pandemie zal evolueren en ook de timing van overheidsbeslissingen om de beperkingen te versoepelen is nog steeds onzeker. Voorts is het momenteel nog onzeker hoe sterk de verscheidene markten van de Agfa-Gevaert Groep beïnvloed zullen worden. Desondanks kan in de komende kwartalen een aanzienlijke COVID-19-impact op de drukindustrie verwacht worden. De huidige situatie maakt het voor de Groep onmogelijk om de impact van de pandemie op de financiële resultaten van 2020 te kwantificeren en om vooruitzichten voor het volledige jaar 2020 te geven. Het management heeft de bedoeling meer klaarheid te verschaffen bij de publicatie van de resultaten van het tweede kwartaal in augustus 2020.Digital Print & Chemicals - eerste kwartaal van 2020 De omzet van de divisie Digital Print & Chemicals kwam in Q1 van 2020 uit op 74,3 miljoen euro tegenover 86,6 miljoen euro in Q1 van 2019. Dat is een daling met 14,2 %.In het inkjetsegment presteerde het inktproductgamma goed. Anderzijds stellen veel bedrijven hun investeringen in high-end grootformaatdrukapparatuur uit door de COVID-19-pandemie. Omdat deze markt in maart bijna tot stilstand kwam, zal ook de komende kwartalen een sterke COVID-19-impact zichtbaar zijn. Ondanks deze ongunstige omstandigheden, beschouwt Agfa inkjet nog steeds als een belangrijke groeimotor.Het Industrial Films and Foils-segment begon een beperkte COVID-19-impact te voelen door de vertraging in de industriële activiteiten. De activiteiten van het Electronic Print-segment boden in het eerste kwartaal goed weerstand.Offset Solutions - eerste kwartaal van 2020 De omzet van de divisie Offset Solutions daalde met 5,8% tot 187 miljoen euro. De omzet komende van de alliantie met Lucky HuaGuang Graphics volstond niet om te compenseren voor de structurele inkrimping van de offsetmarkten en de effecten van de COVID-19-pandemie. De pandemie had in het eerste kwartaal een impact op de activiteiten in China. Ze veroorzaakt een achteruitgang in reclame- en commerciële activiteiten, wat de komende kwartalen zal leiden tot lagere drukwerkvolumes en een verminderde vraag naar drukplaten.De brutowinstmarge van de divisie Offset Solutions daalde licht van 24,1% van de omzet in het eerste kwartaal van 2019 tot 23,6%. De aangepaste EBITDA bleef nagenoeg stabiel op 3,7 miljoen euro (2,0% van de omzet).De divisie Offset Solutions implementeerde plannen om de kosten onder controle te houden, werkkapitaalmaatregelen en andere acties om de rendabiliteit te verbeteren en om de activiteiten aan te passen aan de verslechterde marktsituatie. In het eerste kwartaal zette de divisie tijdelijk de productie van drukplaten stop in de vestigingen in Leeds (VK) en Pont-à-Marcq (Frankrijk) om de impact van de COVID-19-pandemie op te vangen. Ook de productie in de vestiging in Wiesbaden (Duitsland) werd tijdelijk teruggeschroefd.