"Onze resultaten van het derde kwartaal voldoen aan onze verwachtingen. Omdat het stoppen van de omzeterosie een van onze belangrijkste aandachtspunten voor dit jaar is, ben ik tevreden met de voortgezette omzetgroei. Voortbouwend op deze trend, moeten we in staat zijn om op middellange termijn de jaaromzet tot 3 miljard euro te doen groeien. De evolutie van de voorbije kwartalen voortzettend, verbeterden onze brutowinstmarge en onze recurrente EBITDA-marge tegenover vorig jaar. We herhalen onze doelstelling om in 2015 een recurrente EBITDA van om en bij de 10 procent van de omzet te halen. Voorts ben ik erg tevreden met onze stevige nettowinst, die onze operationele verbeteringen en het succes van onze reorganisatie-inspanningen weerspiegelt," zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep groeide het derde kwartaal met 3,9 procent tot 661 miljoen euro ten opzichte van Q3 2014. Omdat de aanzienlijke ongunstige grondstofeffecten (die vooral een invloed hadden op de businessgroep Agfa Graphics) meer dan gecompenseerd werden door de gerichte efficiëntieprogramma's, kon de Groep de brutowinstmarge verhogen van 30,8 procent van de omzet in het derde kwartaal van 2014 tot 31,6 procent.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) en de recurrente EBIT verbeterden respectievelijk tot 9,1 procent en 7,0 procent van de omzet.

Agfa Graphics

Agfa Graphics boekte voor het tweede kwartaal op rij een omzetgroei (338 miljoen euro, + 3 %), ondanks het zwakke economische klimaat in de opkomende markten en het onstabiele politieke klimaat in bepaalde regio's. De omzetstijging werd ondersteund door de solide groei met dubbele cijfers van het inkjetsegment, door de verbeterende volumetrend in de digitale computer-to-plate-business van het drukvoorbereidingsegment en door gunstige wisselkoerseffecten. De analoge computer-to-film-business bleef sterk achteruitgaan.

De brutowinstmarge van Agfa Graphics daalde van 28,4 procent van de omzet in het derde kwartaal van 2014 tot 27,5 procent doordat de efficiëntieprogramma's van de businessgroep de aanzienlijke ongunstige grondstof- en concurrentiedrukeffecten niet volledig konden compenseren. De recurrente EBITDA bedroeg 24,4 miljoen euro (7,2 procent van de omzet), tegenover 22,1 miljoen euro (6,7 procent van de omzet) in het derde kwartaal van 2014. De recurrente EBIT verbeterde van 14,7 miljoen euro (4,5 procent van de omzet) tot 16,8 miljoen euro (5,0 procent van de omzet).

"Onze resultaten van het derde kwartaal voldoen aan onze verwachtingen. Omdat het stoppen van de omzeterosie een van onze belangrijkste aandachtspunten voor dit jaar is, ben ik tevreden met de voortgezette omzetgroei. Voortbouwend op deze trend, moeten we in staat zijn om op middellange termijn de jaaromzet tot 3 miljard euro te doen groeien. De evolutie van de voorbije kwartalen voortzettend, verbeterden onze brutowinstmarge en onze recurrente EBITDA-marge tegenover vorig jaar. We herhalen onze doelstelling om in 2015 een recurrente EBITDA van om en bij de 10 procent van de omzet te halen. Voorts ben ik erg tevreden met onze stevige nettowinst, die onze operationele verbeteringen en het succes van onze reorganisatie-inspanningen weerspiegelt," zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.De omzet van de Agfa-Gevaert Groep groeide het derde kwartaal met 3,9 procent tot 661 miljoen euro ten opzichte van Q3 2014. Omdat de aanzienlijke ongunstige grondstofeffecten (die vooral een invloed hadden op de businessgroep Agfa Graphics) meer dan gecompenseerd werden door de gerichte efficiëntieprogramma's, kon de Groep de brutowinstmarge verhogen van 30,8 procent van de omzet in het derde kwartaal van 2014 tot 31,6 procent.De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) en de recurrente EBIT verbeterden respectievelijk tot 9,1 procent en 7,0 procent van de omzet.Agfa GraphicsAgfa Graphics boekte voor het tweede kwartaal op rij een omzetgroei (338 miljoen euro, + 3 %), ondanks het zwakke economische klimaat in de opkomende markten en het onstabiele politieke klimaat in bepaalde regio's. De omzetstijging werd ondersteund door de solide groei met dubbele cijfers van het inkjetsegment, door de verbeterende volumetrend in de digitale computer-to-plate-business van het drukvoorbereidingsegment en door gunstige wisselkoerseffecten. De analoge computer-to-film-business bleef sterk achteruitgaan.De brutowinstmarge van Agfa Graphics daalde van 28,4 procent van de omzet in het derde kwartaal van 2014 tot 27,5 procent doordat de efficiëntieprogramma's van de businessgroep de aanzienlijke ongunstige grondstof- en concurrentiedrukeffecten niet volledig konden compenseren. De recurrente EBITDA bedroeg 24,4 miljoen euro (7,2 procent van de omzet), tegenover 22,1 miljoen euro (6,7 procent van de omzet) in het derde kwartaal van 2014. De recurrente EBIT verbeterde van 14,7 miljoen euro (4,5 procent van de omzet) tot 16,8 miljoen euro (5,0 procent van de omzet).