De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) verbeterde van 7,3 procent van de omzet tot 7,8 procent. De recurrente EBIT bereikte 5,0 procent van de omzet, tegenover 4,5 procent in 2012.

De Groep boekte een nettowinst van 49 miljoen euro, tegenover een volgens IAS 19R herzien nettoverlies van 9 miljoen euro in 2012. In 2013 werden de nettopensioenverplichtingen verlaagd met 313 miljoen euro, wat leidde tot een sterke toename van het eigen vermogen.

Agfa Graphics - 2013

De omzet van Agfa Graphics daalde met 9,7 procent tot 1.491 miljoen euro. Bij vergelijkbare wisselkoersen bedroeg de daling 7,5 procent. De omzetevolutie weerspiegelt de achteruitgang van de analoge computer-to-film-business (CtF) van het drukvoorbereidingsegment, de moeilijke economische omstandigheden en de rationalisatie van de productportfolio. In 2012 was de omzet van de CtF-business uitzonderlijk sterk. In de digitale computer-to-plate-business (CtP) groeiden de volumes van de digitale drukplaten licht. Deze activiteiten kampten echter met ongunstige prijseffecten.

De omzet van het industriële inkjet-segment werd beïnvloed door de rationalisatie van de productportfolio en door het zwakke investeringsklimaat. In deze moeilijke economische context slaagde Agfa Graphics erin zijn wereldwijde marktpositie voor grootformaatprinters te verstevigen. Voorts groeide in 2013 ook het aantal systeemintegratoren, OEM-klanten en andere producenten die gebruik maken van Agfa Graphics' inkten voor industriële druktoepassingen.

Dankzij efficiëntieprogramma's en maatregelen op het vlak van productrationalisatie, verbeterde Agfa Graphics' brutowinstmarge aanzienlijk van 24,7 procent in 2012 tot 26,2 procent. De evolutie weerspiegelt eveneens de positieve effecten van de lagere grondstofprijzen. Deze effecten werden zichtbaarder tegen het einde van het jaar. De recurrente EBITDA verbeterde tot 97,9 miljoen euro (6,6 procent van de omzet) en de recurrente EBIT groeide met 14,3 procent tot 60,7 miljoen euro (4,1 procent van de omzet). Ondanks de omzetevolutie overschreed het industriële inkjetsegment de rendabiliteitsdrempel in de loop van 2013. Het segment haalde op jaarbasis zelfs een positieve recurrente EBIT.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) verbeterde van 7,3 procent van de omzet tot 7,8 procent. De recurrente EBIT bereikte 5,0 procent van de omzet, tegenover 4,5 procent in 2012.De Groep boekte een nettowinst van 49 miljoen euro, tegenover een volgens IAS 19R herzien nettoverlies van 9 miljoen euro in 2012. In 2013 werden de nettopensioenverplichtingen verlaagd met 313 miljoen euro, wat leidde tot een sterke toename van het eigen vermogen.Agfa Graphics - 2013De omzet van Agfa Graphics daalde met 9,7 procent tot 1.491 miljoen euro. Bij vergelijkbare wisselkoersen bedroeg de daling 7,5 procent. De omzetevolutie weerspiegelt de achteruitgang van de analoge computer-to-film-business (CtF) van het drukvoorbereidingsegment, de moeilijke economische omstandigheden en de rationalisatie van de productportfolio. In 2012 was de omzet van de CtF-business uitzonderlijk sterk. In de digitale computer-to-plate-business (CtP) groeiden de volumes van de digitale drukplaten licht. Deze activiteiten kampten echter met ongunstige prijseffecten.De omzet van het industriële inkjet-segment werd beïnvloed door de rationalisatie van de productportfolio en door het zwakke investeringsklimaat. In deze moeilijke economische context slaagde Agfa Graphics erin zijn wereldwijde marktpositie voor grootformaatprinters te verstevigen. Voorts groeide in 2013 ook het aantal systeemintegratoren, OEM-klanten en andere producenten die gebruik maken van Agfa Graphics' inkten voor industriële druktoepassingen.Dankzij efficiëntieprogramma's en maatregelen op het vlak van productrationalisatie, verbeterde Agfa Graphics' brutowinstmarge aanzienlijk van 24,7 procent in 2012 tot 26,2 procent. De evolutie weerspiegelt eveneens de positieve effecten van de lagere grondstofprijzen. Deze effecten werden zichtbaarder tegen het einde van het jaar. De recurrente EBITDA verbeterde tot 97,9 miljoen euro (6,6 procent van de omzet) en de recurrente EBIT groeide met 14,3 procent tot 60,7 miljoen euro (4,1 procent van de omzet). Ondanks de omzetevolutie overschreed het industriële inkjetsegment de rendabiliteitsdrempel in de loop van 2013. Het segment haalde op jaarbasis zelfs een positieve recurrente EBIT.