"Daartoe zullen we onze focus op onze organische groei-initiatieven nog versterken. Ik ben ervan overtuigd dat onze inspanningen op dat vlak vruchten zullen afwerpen. Het lage niveau van onze netto financiële schuld geeft ons ook de mogelijkheid om eventuele externe groeikansen te onderzoeken. Ten tweede willen we in 2015 de EBITDA dicht bij 10 procent van de omzet brengen," zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep kwam uit op 2.8652.620 miljoen euro, dat is een daling met 8,6 procent tegenover het voorgaande jaar. De brutowinstmarge van de Groep bedroeg 30,8 procent van de omzet. Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 19,3 procent. De O&O-kosten bleven stabiel op 146 miljoen euro.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) en de recurrente EBIT verbeterden respectievelijk tot 8,5 procent en 5,8 procent van de omzet. De nettowinst verbeterde met 20,4 procent tot 59 miljoen euro. Ondanks de economische tegenwind slaagde de Groep er in om voor het tweede opeenvolgende jaar een positief nettoresultaat te boeken.

Agfa Graphics - 2014

De omzet van Agfa Graphics daalde met 9,1 procent tot 1.355 miljoen euro.

In het segment van de drukvoorbereiding bleven de analoge activiteiten sterk achteruitgaan, terwijl de digitale computer-to-platebusiness (CtP) leed onder de concurrentiedruk. Tegen het einde van het jaar begon de omzet van het inkjetsegment zich te herstellen van de effecten van de zwakke wereldeconomie.

Dankzij het succes van de gerichte projecten ter verbetering van de efficiëntie en door gunstige grondstofeffecten, verbeterde de brutowinstmarge van Agfa Graphics aanzienlijk van 26,2 procent van de omzet in 2013 tot 28,3 procent. De recurrente EBITDA bereikte 100,4 miljoen euro (7,4 procent van de omzet). De recurrente EBIT groeide met meer dan 15 procent tot 70,0 miljoen euro (5,2 procent van de omzet).

"Daartoe zullen we onze focus op onze organische groei-initiatieven nog versterken. Ik ben ervan overtuigd dat onze inspanningen op dat vlak vruchten zullen afwerpen. Het lage niveau van onze netto financiële schuld geeft ons ook de mogelijkheid om eventuele externe groeikansen te onderzoeken. Ten tweede willen we in 2015 de EBITDA dicht bij 10 procent van de omzet brengen," zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep. De omzet van de Agfa-Gevaert Groep kwam uit op 2.8652.620 miljoen euro, dat is een daling met 8,6 procent tegenover het voorgaande jaar. De brutowinstmarge van de Groep bedroeg 30,8 procent van de omzet. Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 19,3 procent. De O&O-kosten bleven stabiel op 146 miljoen euro.De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) en de recurrente EBIT verbeterden respectievelijk tot 8,5 procent en 5,8 procent van de omzet. De nettowinst verbeterde met 20,4 procent tot 59 miljoen euro. Ondanks de economische tegenwind slaagde de Groep er in om voor het tweede opeenvolgende jaar een positief nettoresultaat te boeken.Agfa Graphics - 2014De omzet van Agfa Graphics daalde met 9,1 procent tot 1.355 miljoen euro.In het segment van de drukvoorbereiding bleven de analoge activiteiten sterk achteruitgaan, terwijl de digitale computer-to-platebusiness (CtP) leed onder de concurrentiedruk. Tegen het einde van het jaar begon de omzet van het inkjetsegment zich te herstellen van de effecten van de zwakke wereldeconomie.Dankzij het succes van de gerichte projecten ter verbetering van de efficiëntie en door gunstige grondstofeffecten, verbeterde de brutowinstmarge van Agfa Graphics aanzienlijk van 26,2 procent van de omzet in 2013 tot 28,3 procent. De recurrente EBITDA bereikte 100,4 miljoen euro (7,4 procent van de omzet). De recurrente EBIT groeide met meer dan 15 procent tot 70,0 miljoen euro (5,2 procent van de omzet).