"Zoals verwacht hebben we onze hoofddoelstelling voor 2016 gehaald: we brachten onze recurrente EBITDA-marge boven 10% van de omzet. Bovendien stelde onze sterke focus op het genereren van kasstromen ons in staat om van een netto schuld te evolueren naar een nettocashpositie. Dankzij deze twee verwezenlijkingen kunnen we nu onze aandacht te richten op de verbetering van de omzetevolutie van onze activiteiten," zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep daalde met 4,1% (3,5% exclusief wisselkoerseffecten) tot 2.537 miljoen euro. De omzettrend van de Groep begon te verbeteren tegen het einde van het jaar. Hoewel de businessgroep Agfa Graphics nog steeds geconfronteerd werd met de hevige concurrentiedruk in de offsetmarkten en de zwakke markt in sommige opkomende landen, begon de omzetdaling te vertragen in het laatste kwartaal van het jaar. Door gerichte efficiëntieprogramma's en positieve grondstofeffecten in de businessgroep Agfa Graphics kon de Groep de brutowinstmarge met bijna twee procentpunten verbeteren tot 33,8% van de omzet. Dat is het hoogste niveau sinds 2010.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) verbeterde van 9,1% van de omzet in 2015 tot 10,4%. De recurrente EBIT verbeterde van 6,8% van de omzet tot 8,2%.

De omzetdaling van Agfa Graphics (-6,7 %, 1267 miljoen euro in 2016 ten opzichte van 1358 miljoen euro in 2015) begon te vertragen in het laatste kwartaal van het jaar. In het drukvoorbereidingssegment had de digitale computer-to-plate-business (CtP) af te rekenen met de hevige concurrentiedruk in de offsetmarkten en de zwakke marktomstandigheden in sommige groeilanden. Weliswaar bleven de duurzame drukplatenoplossingen wereldwijd succes kennen. De analoge computer-to-film-business (CtF) ging verder achteruit.

Over het volledige jaar bleef de omzet van het inkjetsegment stabiel. Het orderboek voor deze business begon tegen het einde van het jaar enigszins te verbeteren.

Omdat structurele efficiëntiemaatregelen en positieve grondstofeffecten een tegenwicht vormden voor de concurrentiedrukeffecten kon Agfa Graphics zijn brutowinstmarge aanzienlijk optrekken van 28,3% van de omzet tot 29,8%. De recurrente EBITDA verbeterde van 94,7 miljoen euro (7,0% van de omzet) in 2015 tot 106,0 miljoen euro (8,4% van de omzet). De recurrente EBIT groeide van 65,3 miljoen euro (4,8% van de omzet) tot 79,8 miljoen euro (6,3% van de omzet).

"Zoals verwacht hebben we onze hoofddoelstelling voor 2016 gehaald: we brachten onze recurrente EBITDA-marge boven 10% van de omzet. Bovendien stelde onze sterke focus op het genereren van kasstromen ons in staat om van een netto schuld te evolueren naar een nettocashpositie. Dankzij deze twee verwezenlijkingen kunnen we nu onze aandacht te richten op de verbetering van de omzetevolutie van onze activiteiten," zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.De omzet van de Agfa-Gevaert Groep daalde met 4,1% (3,5% exclusief wisselkoerseffecten) tot 2.537 miljoen euro. De omzettrend van de Groep begon te verbeteren tegen het einde van het jaar. Hoewel de businessgroep Agfa Graphics nog steeds geconfronteerd werd met de hevige concurrentiedruk in de offsetmarkten en de zwakke markt in sommige opkomende landen, begon de omzetdaling te vertragen in het laatste kwartaal van het jaar. Door gerichte efficiëntieprogramma's en positieve grondstofeffecten in de businessgroep Agfa Graphics kon de Groep de brutowinstmarge met bijna twee procentpunten verbeteren tot 33,8% van de omzet. Dat is het hoogste niveau sinds 2010.De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) verbeterde van 9,1% van de omzet in 2015 tot 10,4%. De recurrente EBIT verbeterde van 6,8% van de omzet tot 8,2%.De omzetdaling van Agfa Graphics (-6,7 %, 1267 miljoen euro in 2016 ten opzichte van 1358 miljoen euro in 2015) begon te vertragen in het laatste kwartaal van het jaar. In het drukvoorbereidingssegment had de digitale computer-to-plate-business (CtP) af te rekenen met de hevige concurrentiedruk in de offsetmarkten en de zwakke marktomstandigheden in sommige groeilanden. Weliswaar bleven de duurzame drukplatenoplossingen wereldwijd succes kennen. De analoge computer-to-film-business (CtF) ging verder achteruit.Over het volledige jaar bleef de omzet van het inkjetsegment stabiel. Het orderboek voor deze business begon tegen het einde van het jaar enigszins te verbeteren.Omdat structurele efficiëntiemaatregelen en positieve grondstofeffecten een tegenwicht vormden voor de concurrentiedrukeffecten kon Agfa Graphics zijn brutowinstmarge aanzienlijk optrekken van 28,3% van de omzet tot 29,8%. De recurrente EBITDA verbeterde van 94,7 miljoen euro (7,0% van de omzet) in 2015 tot 106,0 miljoen euro (8,4% van de omzet). De recurrente EBIT groeide van 65,3 miljoen euro (4,8% van de omzet) tot 79,8 miljoen euro (6,3% van de omzet).