Op 29 januari 2013 heeft het Nederlandse Hof van Beroep zijn beslissing bekend gemaakt in het octrooigeschil tussen Agfa Graphics NV en zijn Chinese concurrent Chengdu Xingraphics Co. Ltd. Het Hof heeft beslist dat de verkoop door Xingraphics van de "FIT" digitale drukplaten een inbreuk is op Agfa's octrooi EP823327B1. Het Hof heeft bevolen dat Xingraphics en zijn Nederlandse verdeler Atécé moeten stoppen met de verkoop van de platen in Nederland en veroordeeld hen tot het betalen van schadevergoeding en het terugbetalen van de juridische kosten aan Agfa Graphics. Het verbod tegen verdere inbreuk heeft niet alleen betrekking op de vermelde FIT-platen maar ook op elke andere positief-werkende thermische plaat die gebruik maakt van de geoctrooieerde technologie.

"Deze beslissing van het Hof bevestigt dat we een sterke octrooiportefeuille hebben die goed is onderbouwd en relevant voor de industrie. Het geeft een sterk signaal dat het ons ernst is onze technologie te beschermen tegen inbreukmakers", zei Stefaan Vanhooren, President van Agfa Graphics.

Dit arrest van het Hof van Beroep in Nederland is helemaal consistent met de beslissing op 22 november 2011 die Agfa heeft bekomen in de parallelle procedure bij het Landgericht, de eerste instantie in Duitsland. Beide beslissingen versterken Agfa's positie tegen andere leveranciers van drukplaten die proberen in markten binnen te dringen waar Agfa Graphics relevante octrooirechten bezit. "We voeren op dit ogenblik discussies over octrooien met andere concurrenten en hun verdelers met het oog op een billijke schikking als compensatie voor de inbreuk", zei Rudi Goedeweeck, Agfa's Directeur Intellectuele Eigendom.

Op 29 januari 2013 heeft het Nederlandse Hof van Beroep zijn beslissing bekend gemaakt in het octrooigeschil tussen Agfa Graphics NV en zijn Chinese concurrent Chengdu Xingraphics Co. Ltd. Het Hof heeft beslist dat de verkoop door Xingraphics van de "FIT" digitale drukplaten een inbreuk is op Agfa's octrooi EP823327B1. Het Hof heeft bevolen dat Xingraphics en zijn Nederlandse verdeler Atécé moeten stoppen met de verkoop van de platen in Nederland en veroordeeld hen tot het betalen van schadevergoeding en het terugbetalen van de juridische kosten aan Agfa Graphics. Het verbod tegen verdere inbreuk heeft niet alleen betrekking op de vermelde FIT-platen maar ook op elke andere positief-werkende thermische plaat die gebruik maakt van de geoctrooieerde technologie."Deze beslissing van het Hof bevestigt dat we een sterke octrooiportefeuille hebben die goed is onderbouwd en relevant voor de industrie. Het geeft een sterk signaal dat het ons ernst is onze technologie te beschermen tegen inbreukmakers", zei Stefaan Vanhooren, President van Agfa Graphics.Dit arrest van het Hof van Beroep in Nederland is helemaal consistent met de beslissing op 22 november 2011 die Agfa heeft bekomen in de parallelle procedure bij het Landgericht, de eerste instantie in Duitsland. Beide beslissingen versterken Agfa's positie tegen andere leveranciers van drukplaten die proberen in markten binnen te dringen waar Agfa Graphics relevante octrooirechten bezit. "We voeren op dit ogenblik discussies over octrooien met andere concurrenten en hun verdelers met het oog op een billijke schikking als compensatie voor de inbreuk", zei Rudi Goedeweeck, Agfa's Directeur Intellectuele Eigendom.