De groepsomzet over het derde kwartaal bedroeg 719 miljoen €, een daling met 3,1%. Agfa wijt die slechte resultaten meer bepaald aan de ongunstige evolutie van de wisselkoersen en vooral aan de situatie op de grondstoffenmarkt.

Zonder de effecten van de wisselkoersen zou de omzet zelfs lichtjes gestegen zijn (1,1%). De toekomstgerichte activiteiten (meer bepaald de industriële inkjet, voor wat de grafische afdeling betreft) bleven groeien, hoewel die groei gedeeltelijk teniet gedaan werd door de slechte conjunctuur en door de achteruitgang van de activiteiten op het domein van de klassieke film.

De groepsomzet over het derde kwartaal bedroeg 719 miljoen €, een daling met 3,1%. Agfa wijt die slechte resultaten meer bepaald aan de ongunstige evolutie van de wisselkoersen en vooral aan de situatie op de grondstoffenmarkt. Zonder de effecten van de wisselkoersen zou de omzet zelfs lichtjes gestegen zijn (1,1%). De toekomstgerichte activiteiten (meer bepaald de industriële inkjet, voor wat de grafische afdeling betreft) bleven groeien, hoewel die groei gedeeltelijk teniet gedaan werd door de slechte conjunctuur en door de achteruitgang van de activiteiten op het domein van de klassieke film.