Uit het persbericht:

De sector toonde zich, vooral het voorbije decennium, als een bijzonder innoverende industrie die de vele uitdagingen op het vlak van klimaat, conjunctuur, grondstoffen en tewerkstelling met een aanhoudende investeringspolitiek beantwoordde. Hierdoor zijn de producenten van pulp, papier en karton pioniers op het vlak van kringloopeconomie en duurzaamheid en kampioenen in productiviteit, kwaliteit en efficiëntie. Dit is broodnodig want ook de komende decennia staat de sector voor zware uitdagingen, zoals de verschuivingen in marktsegmenten, de vraag naar bio-economie en hernieuwbare energieproductie en de kosten die dit met zich meebrengt. Voor dit laatste pleit de sector voor competitieve energiekosten vergelijkbaar met het buitenland. Verdere diversificatie en investeringen blijven een prioriteit voor de sector.

De structureel dalende vraag naar papier voor de grafische sector, de ontwikkeling van online media en e-commerce en de toenemende behoefte aan papier voor verpakkingen en huishoudelijk gebruik door de aanhoudende groei van de bevolking, zijn op dit moment de belangrijkste trends voor de papier, karton en pulp industrie. Deze evolutie liet zijn sporen na. De tewerkstelling in de sector daalde de voorbije 50 jaar met 69% (van 11.000 werknemers in 1965 naar 3.800 in 2014). Het aantal fabrieken voor de productie van pulp, papier of karton halveerde van 22 in 1965 naar 10 in 2014.

Toch slaagde de sector er in om zijn productiviteit over de laatste 50 jaar met maar liefst 470% te laten stijgen, de productie van papier en karton met 401% en de productie van pulp met 311%.Vandaag produceert de sector in ons land jaarlijks een half miljoen ton pulp en 2 miljoen ton papier en karton.

Koploper in kringloopeconomie en ecologisch verantwoord ondernemen

Dit positieve bilan is te wijten aan een aanhoudende investeringspolitiek in innovatie op het vlak van productie, productiviteit en milieu. Zo daalden de CO2 emissies met 40% tussen 1990 en 2012. De productie van hernieuwbare energie steeg spectaculair van 15 naar 42 %. Door de verbetering van de processen slaagt de industrie er vandaag in om restwarmte aan te wenden voor industriële- en stedelijke verwarming, celluloseschuim als bodemverbeteraar te gebruiken, waterzuiveringsslib te hergebruiken en het afvalwater te verminderen (-50 %) en de kwaliteit ervan te verbeteren.

"Wij zijn ook koploper in de kringloopeconomie. Dankzij het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en de recyclage van oud papier, waarbij wij de papiervezels tot 7 keer kunnen hergebruiken, creëert onze industrie een positieve meerwaarde bij elk hergebruik van het papier of karton. Deze manier van meervoudig hergebruik van onze grondstoffen wordt algemeen erkend als één van de pijlers voor toekomstige Europese economische groei. Het is dankzij deze inspanningen dat vandaag de toonaangevende internationale producenten van pulp, papier en karton zo sterk verankerd zijn en blijven in ons land," aldus Pierre Macharis voorzitter en Firmin François directeur-generaal Cobelpa.

De toekomst van papier

Diversificatie, ontwikkeling van nieuwe producten en voortzetting van de inspanningen op gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie blijven de sleutel tot succes in de toekomst. Er moet echter blijvend aandacht geschonken worden aan de ontwikkeling van de energiekosten. Het is in dit verband essentieel een energie-norm in te voeren om te zorgen voor competitieve energiekosten vergelijkbaar met het buitenland.

Het gebruik van hout als hernieuwbare grondstof moet gebaseerd blijven op een efficiënt en doordacht duurzaam gebruik van grondstoffen waarbij de valorisatie van de 'materie' centraal staat. Hernieuwbare grondstoffen zoals hout moeten prioritair naar de productie van afgeleide producten gaan (schrijnwerkerij, meubels, panelen en papier), alvorens te worden verbrand.

"De productie van pulp, papier en karton is één van de oudste sectoren van ons land. Toch zijn we een industrie die constant verjongt. Dit maakt onze bedrijven zeer aantrekkelijk als werkgever en voor de lokale economie door hun diversiteit en meerwaarde. Onze indirecte impact op tewerkstelling en economische groei zijn immers groot. Ondanks onze relatief kleine omvang als sector van 10 industriële bedrijven, zijn we een voorbeeld van succesvol ondernemerschap en zien we de uitdagingen en veranderingen die ons te wachten staan met optimisme en daadkracht tegemoet," besluiten Pierre Macharis en Firmin François.

Uit het persbericht:De sector toonde zich, vooral het voorbije decennium, als een bijzonder innoverende industrie die de vele uitdagingen op het vlak van klimaat, conjunctuur, grondstoffen en tewerkstelling met een aanhoudende investeringspolitiek beantwoordde. Hierdoor zijn de producenten van pulp, papier en karton pioniers op het vlak van kringloopeconomie en duurzaamheid en kampioenen in productiviteit, kwaliteit en efficiëntie. Dit is broodnodig want ook de komende decennia staat de sector voor zware uitdagingen, zoals de verschuivingen in marktsegmenten, de vraag naar bio-economie en hernieuwbare energieproductie en de kosten die dit met zich meebrengt. Voor dit laatste pleit de sector voor competitieve energiekosten vergelijkbaar met het buitenland. Verdere diversificatie en investeringen blijven een prioriteit voor de sector.De structureel dalende vraag naar papier voor de grafische sector, de ontwikkeling van online media en e-commerce en de toenemende behoefte aan papier voor verpakkingen en huishoudelijk gebruik door de aanhoudende groei van de bevolking, zijn op dit moment de belangrijkste trends voor de papier, karton en pulp industrie. Deze evolutie liet zijn sporen na. De tewerkstelling in de sector daalde de voorbije 50 jaar met 69% (van 11.000 werknemers in 1965 naar 3.800 in 2014). Het aantal fabrieken voor de productie van pulp, papier of karton halveerde van 22 in 1965 naar 10 in 2014. Toch slaagde de sector er in om zijn productiviteit over de laatste 50 jaar met maar liefst 470% te laten stijgen, de productie van papier en karton met 401% en de productie van pulp met 311%.Vandaag produceert de sector in ons land jaarlijks een half miljoen ton pulp en 2 miljoen ton papier en karton.Koploper in kringloopeconomie en ecologisch verantwoord ondernemenDit positieve bilan is te wijten aan een aanhoudende investeringspolitiek in innovatie op het vlak van productie, productiviteit en milieu. Zo daalden de CO2 emissies met 40% tussen 1990 en 2012. De productie van hernieuwbare energie steeg spectaculair van 15 naar 42 %. Door de verbetering van de processen slaagt de industrie er vandaag in om restwarmte aan te wenden voor industriële- en stedelijke verwarming, celluloseschuim als bodemverbeteraar te gebruiken, waterzuiveringsslib te hergebruiken en het afvalwater te verminderen (-50 %) en de kwaliteit ervan te verbeteren. "Wij zijn ook koploper in de kringloopeconomie. Dankzij het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en de recyclage van oud papier, waarbij wij de papiervezels tot 7 keer kunnen hergebruiken, creëert onze industrie een positieve meerwaarde bij elk hergebruik van het papier of karton. Deze manier van meervoudig hergebruik van onze grondstoffen wordt algemeen erkend als één van de pijlers voor toekomstige Europese economische groei. Het is dankzij deze inspanningen dat vandaag de toonaangevende internationale producenten van pulp, papier en karton zo sterk verankerd zijn en blijven in ons land," aldus Pierre Macharis voorzitter en Firmin François directeur-generaal Cobelpa.De toekomst van papierDiversificatie, ontwikkeling van nieuwe producten en voortzetting van de inspanningen op gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie blijven de sleutel tot succes in de toekomst. Er moet echter blijvend aandacht geschonken worden aan de ontwikkeling van de energiekosten. Het is in dit verband essentieel een energie-norm in te voeren om te zorgen voor competitieve energiekosten vergelijkbaar met het buitenland. Het gebruik van hout als hernieuwbare grondstof moet gebaseerd blijven op een efficiënt en doordacht duurzaam gebruik van grondstoffen waarbij de valorisatie van de 'materie' centraal staat. Hernieuwbare grondstoffen zoals hout moeten prioritair naar de productie van afgeleide producten gaan (schrijnwerkerij, meubels, panelen en papier), alvorens te worden verbrand."De productie van pulp, papier en karton is één van de oudste sectoren van ons land. Toch zijn we een industrie die constant verjongt. Dit maakt onze bedrijven zeer aantrekkelijk als werkgever en voor de lokale economie door hun diversiteit en meerwaarde. Onze indirecte impact op tewerkstelling en economische groei zijn immers groot. Ondanks onze relatief kleine omvang als sector van 10 industriële bedrijven, zijn we een voorbeeld van succesvol ondernemerschap en zien we de uitdagingen en veranderingen die ons te wachten staan met optimisme en daadkracht tegemoet," besluiten Pierre Macharis en Firmin François.