De zakelijke beslissers in Nederland lezen nog steeds bijna evenveel papieren dagbladen en tijdschriften als twee jaar geleden. Dat concludeert DMS op basis van de laatste editie van het onderzoek naar het bereik onder diezelfde beslissers. Verder stelt DMS dat de 'decision maker' steeds meer digitale kanalen raadpleegt, waardoor het totale gemiddelde bereik van de gemeten mediamerken hoger is dan twee jaar geleden. Gemiddeld leest 36% een zakelijk mediamerk uitsluitend op papier, gebruikt 18% uitsluitend één van de digitale kanalen (bijv. digitale editie/replica, website, app, social media) en komt 46% van de beslissers in contact met het medium zowel via papier als ook digitaal.

Dagbladen en tijdschriften

Gemiddeld genomen geldt de wetmatigheid dat hoe ouder een zakelijke beslissers is, hoe meer gedrukte versies hij of zij leest. Maar er zijn ook uitzonderingen: titels die evengoed in alle leeftijdscategorieën worden gelezen of titels die juist beter in de categorie tot 35-49 jaar dan in de 50+ jaar worden gelezen. Opvallend is het verschil naar sector, waarin het bedrijf van de beslisser actief is. Beslissers uit de horeca of de semi-overheid zijn heel goed met de print versies van dagbladen te bereiken, daar waar beslissers uit de zakelijke dienstverlening of de industrie juist eerder met een combinatie van de gemeten tijdschriften te bereiken zijn.

bron: Mediaonderzoek.nl, graficus.nl

De zakelijke beslissers in Nederland lezen nog steeds bijna evenveel papieren dagbladen en tijdschriften als twee jaar geleden. Dat concludeert DMS op basis van de laatste editie van het onderzoek naar het bereik onder diezelfde beslissers. Verder stelt DMS dat de 'decision maker' steeds meer digitale kanalen raadpleegt, waardoor het totale gemiddelde bereik van de gemeten mediamerken hoger is dan twee jaar geleden. Gemiddeld leest 36% een zakelijk mediamerk uitsluitend op papier, gebruikt 18% uitsluitend één van de digitale kanalen (bijv. digitale editie/replica, website, app, social media) en komt 46% van de beslissers in contact met het medium zowel via papier als ook digitaal.Dagbladen en tijdschriftenGemiddeld genomen geldt de wetmatigheid dat hoe ouder een zakelijke beslissers is, hoe meer gedrukte versies hij of zij leest. Maar er zijn ook uitzonderingen: titels die evengoed in alle leeftijdscategorieën worden gelezen of titels die juist beter in de categorie tot 35-49 jaar dan in de 50+ jaar worden gelezen. Opvallend is het verschil naar sector, waarin het bedrijf van de beslisser actief is. Beslissers uit de horeca of de semi-overheid zijn heel goed met de print versies van dagbladen te bereiken, daar waar beslissers uit de zakelijke dienstverlening of de industrie juist eerder met een combinatie van de gemeten tijdschriften te bereiken zijn.bron: Mediaonderzoek.nl, graficus.nl