Hoewel de belangrijkste markten "fundamenteel intact" zijn, met een "goede capaciteitsbenutting" bij de verpakkingsklanten, heeft de Covid-19-pandemie ertoe geleid dat sommige investeringen zijn uitgesteld vanwege het klimaat van gezondheidsonzekerheid. "De wereldwijde economische situatie, de reisbeperkingen en de heropleving van Covid-19 doen vermoeden dat er de komende jaren slechts een gematigde groei van de verkoop zal zijn. Een terugkeer op korte termijn naar pre-coronacrisis niveaus wordt niet verwacht," zegt de groep.

Op basis hiervan kondigde de raad van bestuur een reeks maatregelen aan, variërend van een reorganisatie van de toeleveringsketen tot aanpassingen in de kosten- en personeelsstructuren en veranderingen in de verkoop- en servicestructuren. Het plan omvat de optimalisatie en herschikking van de productie- en assemblagefabrieken en sluit de mogelijke verplaatsing van een aantal daarvan niet uit. "De uitvoering van dit plan is een moeilijke stap, maar ook een uitdaging om de toekomst van ons 203 jaar oude bedrijf op lange termijn veilig te stellen", zegt CEO Claus Bolza-Schünemann.

De groep heeft ondermeer aangekondigd dat zij 700 tot 900 banen zal moeten schrappen (op korte en middellange termijn), d.w.z. tot 15% van het totale personeelsbestand van 5.661 werknemers. De uitvoering van al deze maatregelen zou een jaarlijkse besparing van meer dan 100 miljoen euro moeten opleveren. Vóór de pandemie verwachtte Koenig & Bauer een omzet van 1,5 miljard euro. Aan het einde van het programma zal de omzet van de Koenig & Bauer Groep naar verwachting ongeveer ? 1,3 miljard bedragen. De uitvoering van het plan moet het mogelijk maken om op de middellange termijn een rendement op de omzet van ten minste 7% te handhaven en tegelijkertijd de behoefte aan werkkapitaal terug te brengen tot een gemiddeld niveau van 25% van de jaaromzet.

Bron: Koenig & Bauer, Caractère

Hoewel de belangrijkste markten "fundamenteel intact" zijn, met een "goede capaciteitsbenutting" bij de verpakkingsklanten, heeft de Covid-19-pandemie ertoe geleid dat sommige investeringen zijn uitgesteld vanwege het klimaat van gezondheidsonzekerheid. "De wereldwijde economische situatie, de reisbeperkingen en de heropleving van Covid-19 doen vermoeden dat er de komende jaren slechts een gematigde groei van de verkoop zal zijn. Een terugkeer op korte termijn naar pre-coronacrisis niveaus wordt niet verwacht," zegt de groep.Op basis hiervan kondigde de raad van bestuur een reeks maatregelen aan, variërend van een reorganisatie van de toeleveringsketen tot aanpassingen in de kosten- en personeelsstructuren en veranderingen in de verkoop- en servicestructuren. Het plan omvat de optimalisatie en herschikking van de productie- en assemblagefabrieken en sluit de mogelijke verplaatsing van een aantal daarvan niet uit. "De uitvoering van dit plan is een moeilijke stap, maar ook een uitdaging om de toekomst van ons 203 jaar oude bedrijf op lange termijn veilig te stellen", zegt CEO Claus Bolza-Schünemann.De groep heeft ondermeer aangekondigd dat zij 700 tot 900 banen zal moeten schrappen (op korte en middellange termijn), d.w.z. tot 15% van het totale personeelsbestand van 5.661 werknemers. De uitvoering van al deze maatregelen zou een jaarlijkse besparing van meer dan 100 miljoen euro moeten opleveren. Vóór de pandemie verwachtte Koenig & Bauer een omzet van 1,5 miljard euro. Aan het einde van het programma zal de omzet van de Koenig & Bauer Groep naar verwachting ongeveer ? 1,3 miljard bedragen. De uitvoering van het plan moet het mogelijk maken om op de middellange termijn een rendement op de omzet van ten minste 7% te handhaven en tegelijkertijd de behoefte aan werkkapitaal terug te brengen tot een gemiddeld niveau van 25% van de jaaromzet.Bron: Koenig & Bauer, Caractère