Tegen eind 2013 verdwijnen er in de Zwitserse vestigingen van Mex en Lausanne 400 à 420 banen. Dat is ongeveer 8% van het personeel van de groep die in de hele wereld 5.300 werknemers telt. Bobst preciseert dat er geen naakte ontslagen vallen: tijdelijke contracten worden niet meer verlengd; mensen die het bedrijf verlaten, worden niet vervangen; en er wordt een beroep gedaan op een stelsel van vervroegde pensionering. Bobst zal bepaalde activiteiten uitbesteden (binnen de administratie, de IT en de productie) en zal tijdens het eerste semester van 2012 ook het aantal arbeidsuren verminderen.

De Zwitserse groep zegt het slachtoffer te zijn van de economische conjunctuur die dubbel zwaar weegt op haar activiteiten: enerzijds door een terugval in de bestellingen als gevolg van de crisis; anderzijds door de waardedaling van de euro en de dollar ten opzichte van de Zwitserse frank waardoor de export duurder wordt. Het besparingsplan voorziet dat het bedrijf in 2013 weer winst boekt.

Tegen eind 2013 verdwijnen er in de Zwitserse vestigingen van Mex en Lausanne 400 à 420 banen. Dat is ongeveer 8% van het personeel van de groep die in de hele wereld 5.300 werknemers telt. Bobst preciseert dat er geen naakte ontslagen vallen: tijdelijke contracten worden niet meer verlengd; mensen die het bedrijf verlaten, worden niet vervangen; en er wordt een beroep gedaan op een stelsel van vervroegde pensionering. Bobst zal bepaalde activiteiten uitbesteden (binnen de administratie, de IT en de productie) en zal tijdens het eerste semester van 2012 ook het aantal arbeidsuren verminderen. De Zwitserse groep zegt het slachtoffer te zijn van de economische conjunctuur die dubbel zwaar weegt op haar activiteiten: enerzijds door een terugval in de bestellingen als gevolg van de crisis; anderzijds door de waardedaling van de euro en de dollar ten opzichte van de Zwitserse frank waardoor de export duurder wordt. Het besparingsplan voorziet dat het bedrijf in 2013 weer winst boekt.