Volgens brancheorganisatie BPIF, die elk kwartaal de stemming in de industrie in kaart brengt, kunnen de meeste bedrijven weinig waardering opbrengen voor de nu verlengde onzekerheid die het nieuwe Brexit-ultimatum met zich brengt. Toch lijken ze, voor nu, blij met het vermeden 'no-deal' scenario. Een groot deel van de ondernemers geeft aan er genoeg van te hebben en wil dat er, 'deal of no-deal', een oplossing komt.

De belangrijkste reden tot zorg vanwege Brexit is (voor 77 procent van de respondenten) de betrouwbaarheid van de logistieke keten voor het aan- en afleveren van goederen en materialen. Uit voorzorg zegt 51 procent van de bedrijven extra voorraden aan te leggen. Ook vreest 52 procent voor kostenstijgingen, en maakt 42 procent zich zorgen over tarieven en handelsbarrières.

Volgens brancheorganisatie BPIF, die elk kwartaal de stemming in de industrie in kaart brengt, kunnen de meeste bedrijven weinig waardering opbrengen voor de nu verlengde onzekerheid die het nieuwe Brexit-ultimatum met zich brengt. Toch lijken ze, voor nu, blij met het vermeden 'no-deal' scenario. Een groot deel van de ondernemers geeft aan er genoeg van te hebben en wil dat er, 'deal of no-deal', een oplossing komt.De belangrijkste reden tot zorg vanwege Brexit is (voor 77 procent van de respondenten) de betrouwbaarheid van de logistieke keten voor het aan- en afleveren van goederen en materialen. Uit voorzorg zegt 51 procent van de bedrijven extra voorraden aan te leggen. Ook vreest 52 procent voor kostenstijgingen, en maakt 42 procent zich zorgen over tarieven en handelsbarrières.