Luk Van Biesen (Open Vld) diende het wetsvoorstel in, dat op 19 maart door de Commissie Financiën werd goedgekeurd: "De tijden zijn veranderd. Heel veel mensen leven en lezen digitaal. Het is niet meer dan logisch dat er een gelijkschakeling komt tussen publicaties op papier en digitale publicaties" Alexander De Croo, Minister van Financiën, is het daar mee eens en noemt het hoge btw-tarief op digitale publicaties 'een relict uit het verleden': "Door aan de huidige btw-discriminatie een einde te maken en e-publicaties als papier te behandelen, geven we de sector een flinke boost en zijn we in overeenstemming met de Europese wetgeving."

Sinds oktober 2018 staat de EU toe dat landen voor elektronische media een lager btw-tarief mogen invoeren. Dat mag al veel langer voor gedrukte boeken en kranten, en de meeste landen doen dat ook, blijkt uit een inventarisatie van Integraf. In het VK en Ierland geldt een nultarief voor papieren kranten en tijdschriften, net als in ons land, maar ook op boeken. Dat ligt anders in Denemarken, daar geldt op alle publicaties, papier of digitaal, het hoge tarief van 25%. In januari 2019 verlaagden Kroatië, Ierland en Malta hun btw-tarief op e-publicaties al, Finland en Portugal volgen later dit jaar.

In België blijft voor kranten die minder verschijnen dan 48 keer per jaar en tijdschriften, boeken, kleurboeken, muziekpartituren, het btw-tarief liggen op 6%, zowel voor papier als digitaal. Voor e-books zal het tarief verlaagd worden van 21% naar 6%. Als de plenaire vergadering het wetsvoorstel goedkeurt, kan het op 1 april van kracht gaan.

Luk Van Biesen (Open Vld) diende het wetsvoorstel in, dat op 19 maart door de Commissie Financiën werd goedgekeurd: "De tijden zijn veranderd. Heel veel mensen leven en lezen digitaal. Het is niet meer dan logisch dat er een gelijkschakeling komt tussen publicaties op papier en digitale publicaties" Alexander De Croo, Minister van Financiën, is het daar mee eens en noemt het hoge btw-tarief op digitale publicaties 'een relict uit het verleden': "Door aan de huidige btw-discriminatie een einde te maken en e-publicaties als papier te behandelen, geven we de sector een flinke boost en zijn we in overeenstemming met de Europese wetgeving."Sinds oktober 2018 staat de EU toe dat landen voor elektronische media een lager btw-tarief mogen invoeren. Dat mag al veel langer voor gedrukte boeken en kranten, en de meeste landen doen dat ook, blijkt uit een inventarisatie van Integraf. In het VK en Ierland geldt een nultarief voor papieren kranten en tijdschriften, net als in ons land, maar ook op boeken. Dat ligt anders in Denemarken, daar geldt op alle publicaties, papier of digitaal, het hoge tarief van 25%. In januari 2019 verlaagden Kroatië, Ierland en Malta hun btw-tarief op e-publicaties al, Finland en Portugal volgen later dit jaar.In België blijft voor kranten die minder verschijnen dan 48 keer per jaar en tijdschriften, boeken, kleurboeken, muziekpartituren, het btw-tarief liggen op 6%, zowel voor papier als digitaal. Voor e-books zal het tarief verlaagd worden van 21% naar 6%. Als de plenaire vergadering het wetsvoorstel goedkeurt, kan het op 1 april van kracht gaan.