De drukkerijsector acht zich in de huidige crisissituatie van de pandemie nog minder in staat prijsverhogingen door de leveranciers aan haar klanten door te berekenen. Dat schrijft de BVDM in een persbericht. Voorts wordt gesteld dat "de moeilijke situatie van de papierproducerende industrie niet wordt genegeerd".

Tegen deze achtergrond doet het BVDM een beroep op de producenten om "de boog niet te ver te spannen". Want uiteindelijk zouden zij zichzelf een slechte dienst bewijzen als het de drukkers daardoor nog moeilijker zou worden gemaakt. "Wie nu anticipeert op toekomstige prijsstijgingen van grondstoffen, zaagt aan de tak waarop papierleveranciers en printserviceproviders samen zitten," merkt de algemeen directeur van het BVDM, dr. Paul Albert Deimel, op.

Bron: print.de - Eurographic Press

De drukkerijsector acht zich in de huidige crisissituatie van de pandemie nog minder in staat prijsverhogingen door de leveranciers aan haar klanten door te berekenen. Dat schrijft de BVDM in een persbericht. Voorts wordt gesteld dat "de moeilijke situatie van de papierproducerende industrie niet wordt genegeerd".Tegen deze achtergrond doet het BVDM een beroep op de producenten om "de boog niet te ver te spannen". Want uiteindelijk zouden zij zichzelf een slechte dienst bewijzen als het de drukkers daardoor nog moeilijker zou worden gemaakt. "Wie nu anticipeert op toekomstige prijsstijgingen van grondstoffen, zaagt aan de tak waarop papierleveranciers en printserviceproviders samen zitten," merkt de algemeen directeur van het BVDM, dr. Paul Albert Deimel, op.Bron: print.de - Eurographic Press