De titel van het rapport is "Building your future with print". Het is het vijfde onafhankelijk onderzoek waarin Canon de trends en kansen voor 'print' analyseert. De algemene bevindingen van het onderzoek laten zien dat er een gezonde vraag naar drukwerk als communicatiemedium bestaat en de voorbije twee jaar slechts geringe tekenen van een daling zijn vast te stellen. 62 % van de drukwerk- en media-aankopers maken gebruik van het gedrukte medium voor hun mediacampagnes. Van de kant van de drukwerkaanbieders erkent nu echter 80 % de noodzaak om te veranderen om aan de toekomstige behoeften van de klanten te kunnen voldoen. Dat was maar 8% in het eerste Insight rapport in 2008.

Drukwerkaankopers zeggen dat 'print' nog steeds unieke voordelen biedt, maar 38 % van die aankopers verwacht toch een waarschijnlijke daling in het gebruik ervan. Drukwerkaanbieders zullen zich hard moeten blijven inzetten om de waarden van het gedrukte medium te promoten en de migratie naar meer meetbare en traceerbare virtuele alternatieven te voorkomen.

Slechts 56% van de drukwerkaankopers geeft aan dat ze op de hoogte zijn van de nieuwe mogelijkheden van de drukwerkleveranciers. Er is dus nog steeds ruimte voor producenten van drukwerk om te verbeteren op het vlak van eigen marketing en zelfpromotie.

Web-to-print laat de grootste stijging zien met een groei van 50 % ten opzichte van 2012. Bijna één op drie klanten maakt van dergelijke diensten gebruik. Echter, 39% van de klanten zijn niet op de hoogte van de beschikbaarheid van dergelijke diensten.

Een mogelijkheid is om het dienstenaanbod uit te breiden met niet gedrukte media. Vandaag zegt 68 % van de drukwerkaanbieders multi-channel communicatiekanalen te gebruiken. Dat is 10% meer in twee jaar tijd. Maar slechts 20% van alle drukwerkleveranciers biedt coördinatie voor multi-channel campagnes aan.

Eén van de interessantse bevindingen is misschien wel dat niettegenstaande 80% van de commerciële drukkerijen en CRD's de noodzaak om te veranderen erkennen, het de meesten ervan ontbreekt aan een gestructureerde planning voor de toekomst. Slechts 48% van de commerciële drukkerijen en 32% van de CRD's hebben een marketingplan of een plan voor het ontwikkelen van hun business. En wanneer er al een bestaat, herziet maar de helft ervan het op regelmatige basis.

Het rapport is gebaseerd op meer dan 550 telefooninterviews met beslissingnemers (275 commerciële drukkerijen en CRD's, en 277 drukwerk- en media-aankopers van verschillende grootte) in verschillende sectoren in 25 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het rapport geeft naast aanbevelingen voor een sterkere toekomst, een indicatie van de toekomstige competenties die van drukwerkleveranciers worden verwacht.

De titel van het rapport is "Building your future with print". Het is het vijfde onafhankelijk onderzoek waarin Canon de trends en kansen voor 'print' analyseert. De algemene bevindingen van het onderzoek laten zien dat er een gezonde vraag naar drukwerk als communicatiemedium bestaat en de voorbije twee jaar slechts geringe tekenen van een daling zijn vast te stellen. 62 % van de drukwerk- en media-aankopers maken gebruik van het gedrukte medium voor hun mediacampagnes. Van de kant van de drukwerkaanbieders erkent nu echter 80 % de noodzaak om te veranderen om aan de toekomstige behoeften van de klanten te kunnen voldoen. Dat was maar 8% in het eerste Insight rapport in 2008.Drukwerkaankopers zeggen dat 'print' nog steeds unieke voordelen biedt, maar 38 % van die aankopers verwacht toch een waarschijnlijke daling in het gebruik ervan. Drukwerkaanbieders zullen zich hard moeten blijven inzetten om de waarden van het gedrukte medium te promoten en de migratie naar meer meetbare en traceerbare virtuele alternatieven te voorkomen.Slechts 56% van de drukwerkaankopers geeft aan dat ze op de hoogte zijn van de nieuwe mogelijkheden van de drukwerkleveranciers. Er is dus nog steeds ruimte voor producenten van drukwerk om te verbeteren op het vlak van eigen marketing en zelfpromotie.Web-to-print laat de grootste stijging zien met een groei van 50 % ten opzichte van 2012. Bijna één op drie klanten maakt van dergelijke diensten gebruik. Echter, 39% van de klanten zijn niet op de hoogte van de beschikbaarheid van dergelijke diensten.Een mogelijkheid is om het dienstenaanbod uit te breiden met niet gedrukte media. Vandaag zegt 68 % van de drukwerkaanbieders multi-channel communicatiekanalen te gebruiken. Dat is 10% meer in twee jaar tijd. Maar slechts 20% van alle drukwerkleveranciers biedt coördinatie voor multi-channel campagnes aan.Eén van de interessantse bevindingen is misschien wel dat niettegenstaande 80% van de commerciële drukkerijen en CRD's de noodzaak om te veranderen erkennen, het de meesten ervan ontbreekt aan een gestructureerde planning voor de toekomst. Slechts 48% van de commerciële drukkerijen en 32% van de CRD's hebben een marketingplan of een plan voor het ontwikkelen van hun business. En wanneer er al een bestaat, herziet maar de helft ervan het op regelmatige basis.Het rapport is gebaseerd op meer dan 550 telefooninterviews met beslissingnemers (275 commerciële drukkerijen en CRD's, en 277 drukwerk- en media-aankopers van verschillende grootte) in verschillende sectoren in 25 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het rapport geeft naast aanbevelingen voor een sterkere toekomst, een indicatie van de toekomstige competenties die van drukwerkleveranciers worden verwacht.