"De werkgevers willen een doorbraak hebben met betrekking tot de nachttoeslagen. Het bevriezen van de nachtpremies is reeds een sterke afzwakking van de werkgeverseis om in verschillende stappen naar een Europees gemiddelde te evolueren. Het bevriezen van de nachtpremies zal pas een effect hebben na 15 of 20 jaar. Vandaar dat de werkgevers niet kunnen begrijpen dat hierover zoveel heisa wordt gemaakt. De werkgeverseisen zijn dan ook te verwaarlozen. Het bevriezen staat voor niet-indexeren en is dus een heilig huisje waaraan in geen geval mag geraakt worden, volgens de vakbonden. De oppositie tegen een bevriezing van de nachtpremies is des te opvallender gezien in het PC 130.02 ( de dagbladen) slechts nachtpremies gelden van 30%. Onze sector heeft het even moeilijk als de dagbladsector," argumenteert Philippe Van Ongevalle, Directeur-generaal van Febelgra. Morgen is er een raad van bestuur van Febelgra waarop het onderwerp zeker ter sprake komt.

Hieronder kan u de laatste mededeling hierover (daterend van 26.09.2017 ) van werkgeversorganisatie Febelgra aan haar leden en grafische ondernemers lezen:

De Raad van Bestuur van Febelgra heeft gisteren gestemd over het ultiem voorstel van de sociale partners met betrekking tot de nachtpremies. Dit voorstel bestond erin om het twistpunt van het bevriezen van de nachtpremies uit de onderhandelingen te halen en te verwijzen naar een werkgroep met het oog op de sociale onderhandelingen van 2019-2020. Deze werkgroep zou het echter hebben over nachtarbeid in het algemeen. Bovendien zou er binnen deze werkgroep geen enkele samenkomst- en resultaatsverbintenis bestaan.

Om al deze redenen heeft de RVB van Febelgra de mening van de sociale commissie gedeeld en blijft zij bij het gezamenlijke standpunt van de noodzaak tot het bevriezen van de hoogte van de nachtpremies.

Febelgra benadrukt het belang van haar beslissing en verwijst hier uitdrukkelijk naar de open brief voor de grafische industrie :

- Er komt geen afbouw van de nachttoeslagen, maar Febelgra pleit voor een bevriezing !

België is Europees kampioen in de nachttoeslagen met 71% tot 79% in vergelijking met: Denemarken 13,48 -19,55%, UK 40%, Duitsland 25 -52%, Nederland 50%. Daarom wil Febelgra een bevriezing van de toeslagen om op lange termijn naar een Europees gemiddelde te evolueren.

- Er komt een loonsverhoging voor alle arbeiders ! Maar één die realistisch is !

Febelgra wil binnen de marge van het interprofessioneel akkoord een constructief akkoord sluiten met de sociale partners. Dit akkoord gaat uit van een maximale invulling van 1,1% en voorziet dat kan rekening gehouden worden met de specifieke marktomstandigheden van een sector, de tewerkstelling en de concurrentiekracht.

Over 2016 kromp onze markt met - 4,7%, de eerste helft van dit jaar met -2%, de tewerkstelling daalt reeds jaren en de concurrentiekracht wordt aangetast door diverse Europese landen. Bovendien zijn wij binnen de schoot van het VBO de enige sector met negatieve cijfers. Febelgra pleit dan ook voor een realistische loonsverhoging.

Febelgra wenst de volledige grafische industrie te verwittigen dat er naar aanleiding van bovenstaande beslissing, een stakingsaanzegging nakend is en vakbondsacties in de komende weken niet uitgesloten zijn.

"De werkgevers willen een doorbraak hebben met betrekking tot de nachttoeslagen. Het bevriezen van de nachtpremies is reeds een sterke afzwakking van de werkgeverseis om in verschillende stappen naar een Europees gemiddelde te evolueren. Het bevriezen van de nachtpremies zal pas een effect hebben na 15 of 20 jaar. Vandaar dat de werkgevers niet kunnen begrijpen dat hierover zoveel heisa wordt gemaakt. De werkgeverseisen zijn dan ook te verwaarlozen. Het bevriezen staat voor niet-indexeren en is dus een heilig huisje waaraan in geen geval mag geraakt worden, volgens de vakbonden. De oppositie tegen een bevriezing van de nachtpremies is des te opvallender gezien in het PC 130.02 ( de dagbladen) slechts nachtpremies gelden van 30%. Onze sector heeft het even moeilijk als de dagbladsector," argumenteert Philippe Van Ongevalle, Directeur-generaal van Febelgra. Morgen is er een raad van bestuur van Febelgra waarop het onderwerp zeker ter sprake komt.Hieronder kan u de laatste mededeling hierover (daterend van 26.09.2017 ) van werkgeversorganisatie Febelgra aan haar leden en grafische ondernemers lezen:De Raad van Bestuur van Febelgra heeft gisteren gestemd over het ultiem voorstel van de sociale partners met betrekking tot de nachtpremies. Dit voorstel bestond erin om het twistpunt van het bevriezen van de nachtpremies uit de onderhandelingen te halen en te verwijzen naar een werkgroep met het oog op de sociale onderhandelingen van 2019-2020. Deze werkgroep zou het echter hebben over nachtarbeid in het algemeen. Bovendien zou er binnen deze werkgroep geen enkele samenkomst- en resultaatsverbintenis bestaan.Om al deze redenen heeft de RVB van Febelgra de mening van de sociale commissie gedeeld en blijft zij bij het gezamenlijke standpunt van de noodzaak tot het bevriezen van de hoogte van de nachtpremies.Febelgra benadrukt het belang van haar beslissing en verwijst hier uitdrukkelijk naar de open brief voor de grafische industrie :- Er komt geen afbouw van de nachttoeslagen, maar Febelgra pleit voor een bevriezing !België is Europees kampioen in de nachttoeslagen met 71% tot 79% in vergelijking met: Denemarken 13,48 -19,55%, UK 40%, Duitsland 25 -52%, Nederland 50%. Daarom wil Febelgra een bevriezing van de toeslagen om op lange termijn naar een Europees gemiddelde te evolueren.- Er komt een loonsverhoging voor alle arbeiders ! Maar één die realistisch is !Febelgra wil binnen de marge van het interprofessioneel akkoord een constructief akkoord sluiten met de sociale partners. Dit akkoord gaat uit van een maximale invulling van 1,1% en voorziet dat kan rekening gehouden worden met de specifieke marktomstandigheden van een sector, de tewerkstelling en de concurrentiekracht.Over 2016 kromp onze markt met - 4,7%, de eerste helft van dit jaar met -2%, de tewerkstelling daalt reeds jaren en de concurrentiekracht wordt aangetast door diverse Europese landen. Bovendien zijn wij binnen de schoot van het VBO de enige sector met negatieve cijfers. Febelgra pleit dan ook voor een realistische loonsverhoging.Febelgra wenst de volledige grafische industrie te verwittigen dat er naar aanleiding van bovenstaande beslissing, een stakingsaanzegging nakend is en vakbondsacties in de komende weken niet uitgesloten zijn.